Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voor de jeugd

Preken (1)

7 minuten leestijd

“Predik het Woord”

Beste vrienden,

De tekst die hier boven staat is maar kort. Het zijn maar drie woorden. Doch de inhoud is ontzaggelijk rijk. Veel rijker als ik in woorden weer kan geven. Ze zijn geschreven aan Timotheüs door de apostel Paulus. Deze zat in de gevangenis te Rome. Hij was oud geworden. De tijd van zijn ontbinding was aanstaande. Hij zou binnen niet al te lange tijd de marteldood moeten sterven. Denk daar niet gering over. Paulus was niet bang om te sterven. Hij kon sterven. Dat is een voorrecht. Hij zou van sterven beter worden. Na de dood was het leven hem bereid. God zou hem dan opnemen in Zijn heerlijkheid.

Wij moeten ook allemaal sterven. Doch de grote vraag is: Kunnen wij sterven? Meestal zoeken we deze vraag te ontlopen. Zeker als we jong zijn. We hebben dan, naar we denken, het leven nog vóór ons. We leven dan alsof we nooit behoeven te sterven. Vergis je niet. Want alle mensen moeten sterven. Niemand leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. Niemand redt zijn ziel van het graf. Zo staat het in de bijbel, en zo is het.

Sterven betekent God ontmoeten. Dat is al weer zo’n zaak. De wereld gelooft niet in God. Die is net als Farao in zijn tijd. Die geloofde ook niet in God. Toen Mozes met hem over God sprak, zeide hij: Wie is de Heere dat ik Hem gehoorzamen zou? Ik ken de Heere niet. Dat God er nochtans is, ondanks zijn grootspraak, daar is hij achter gekomen. Een ieder die zegt niet in God te geloven, zal het vroeg of laat toch ondervinden dat er een God is Die leeft, en op deze aarde vonnis geeft. Misschien zeggen jullie wel: Wij geloven dat er een God is. Je kunt ons moeilijk vergelijken met Farao. Zo ver zijn we echt niet weg. We zijn geen heidenen. Wij zijn christelijke gereformeerde mensen. Misschien ben je nog wel op een andere manier gereformeerd. Daar zijn zoveel kerken tegenwoordig, die zich allemaal gereformeerd noemen. Je bent in elk geval kerks. Dat is goed. Datje gelooft dat er een God is, dat is ook goed. Doch er is verschil tussen geloven en geloven. Niet elk geloof is hetzelfde. Daar zijn mensen die nemen het zo nauw niet. Als je maar gelooft, dan komt het best in orde. Je moet niet denken dat jij het maar alleen weet. Zo spreekt men dan tegenover elkander. Een ander kan het toch ook wel goed hebben?

Ik kan die redenering best begrijpen. Ik heb er zelf al meerdere malen kennis mee gemaakt. Als men zo denkt of spreekt, dan bevindt men zich op een gevaarlijk terrein. Althans niet op het terrein waarop we ons moeten bevinden. Dat is het Woord van God. Dat Woord leert ons dat er wel duidelijk verschil is tussen geloven en geloven. Er staat zelfs dat de duivelen ook geloven, en zij sidderen. Jac. 2:19.

Het zogenaamde geloof van velen staat nog bij het geloof van de duivelen ten achter. Want die sidderen nog bij hun geloof. Dit komt omdat zij God serieus nemen. Zij weten dat Hij een toornend God is, en daarom sidderen zij. Een ieder die zegt te geloven in God, en nog nooit heeft gesidderd, die kan het wel vergeten. Hij gelooft niet in der waarheid. Als hij dat deed, zou hij ook God vrezen, die buiten Zijn Zoon toch niets anders wezen kan dan een eeuwige gloed en een verterend vuur. Wie zou dan niet vrezen, zolang hij nog onbekeerd daar heen gaat?

Paulus geloofde echt. Dat heeft hij niet altijd gedaan. O zeker, vóór zijn bekering geloofde hij ook, dat er een God is. Doch in waarheid kende hij God niet. Toen hij God werkelijk leerde kennen, kwam hij er achter, dat hij met al zijn vroomheid voor God niet kon bestaan. Toen vreesde en beefde hij. Toen moest hij het van genade hebben. Want hij had de dood verdiend. Dit bracht hem door het geloof in de nood. En door het geloof ging hij roepen tot God, Die helpt in nood. En de HEERE hoorde. Eeuwig wonder. Het behaagde God Zijn Zoon in hem te openbaren. Hij leerde door het geloof Hem kennen als zijn Borg en Zaligmaker. Toen kon hij sterven. Alleen door het geloof kon hij zonder verschrikking voor God verschijnen. Daar heeft hij in zijn leven ruimschoots getuigenis van afgelegd. Hij kon het een ieder aanbevelen om in God te geloven. Hij heeft echter niemand het geloof kunnen geven. Dat is een souvereine daad Gods. Hij kan het alleen, en doet het ook alleen. Daarom krijgt Hij ook alleen de eer.

Paulus is oud. Timotheüs, aan wie hij de woorden geschreven heeft, die boven dit artikel staan, was nog jong. Timotheüs heeft de Heere mogen vrezen van zijn jeugd af aan. Ik geloof dat Paulus, wat dat betreft, wel eens jaloers geweest is op Timotheüs. Want de zonden waar aan Paulus schuldig stond - het vervolgen van de gemeente Gods - zijn door Timotheüs nooit bedreven. Timotheüs was daar voor bewaard gebleven. Dat is gelukkig als men voor uitbrekende grove zonden bewaard blijft. Dat heb je dan niet aan jezelf te danken, doch aan de algemene goedheid Gods.

Ik geloof ook dat Timotheüs op zijn beurt wel eens jaloers geweest is op Paulus. Niet omdat Paulus zulke vreselijke zonden had bedreven maar omdat hij zo duidelijk getuigen kon, van het werk dat God in zijn leven had verheerlijkt. Zo achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Men zoekt dan niet de eerste plaats in te nemen, wat een gevolg van hoogmoed is. Doch men begeert dan de laagste plaats in te nemen, wat een gevolg van ootmoed is. Ootmoed is een sieraad dat elke christen past. Daarom schrijft Petrus ook: Zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hovaardige, maar de nederige geeft Hij genade.

Het is daarom een groot voorrecht als men reeds jong lust mag hebben om de Heere te vrezen. Dat komt in het leven openbaar. Men haat dan de zonde en begeert naar de wil van God te leven. Niet om er wat mede te verdienen, doch omdat de Heere het zo waard is, om gediend te worden.

“Predik het Woord”.

Zo heeft Paulus Timotheüs geschreven. Hij, Paulus had het gedaan. Welhaast zou hij het niet meer kunnen. Hij was gebonden. Doch het Woord van God is niet gebonden. Daarom, Timotheüs, predik het Woord!

“Alle vlees is gras en al zijn heerlijkheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.”

En dat Woord moest door Timotheüs gepredikt worden. Paulus draagt de fakkel van het evangelie over aan Timotheüs. Die moest hem verder dragen, de wereld in en door. Opdat het licht van het evangelie in de donkere wereld helder schijnen zou. Opdat door de verkondiging van het evangelie velen vanuit de duisternis tot het licht zouden komen.

Timotheüs heeft inmiddels ook zijn taak volbracht. Hij is afgelost van zijn post. Een ander heeft het werk voortgezet.

Toch spreken Paulus en Timotheüs nog, nadat zij gestorven zijn. Namelijk door de brieven die door hem (Paulus) een hem (Timotheüs) geschreven zijn. Doch daarover schrijven we in het vervolg nog wel iets.

Ik bedenk inmiddels, dat als jullie dit lezen, het kerstfeest is. Dat doet ons denken aan de geboorte van Christus, Die het Licht der wereld is. Ik hoop dat Hij als Het Licht ook in jullie leven zal mogen opgaan. Dan kom je in het licht te staan. Dan begint er niet alleen een nieuwjaar, doch ook een nieuw leven. Dat is een leven dat nooit meer eindigt, doch dat duurt tot in de eeuwigheid. Elke jaarwisseling bepaalt ons bij de eindigheid van alle dingen. Alleen wie in de Zoon gelooft, leeft tot in eeuwigheid.

Ik wens jullie gezegende kerstdagen toe en een dito jaarwisseling.

Als van ouds jullie aller vriend

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 december 1994

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken