Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

8 minuten leestijd

L.J. van Valen, Evangelist in sloppen en stegen, 110 blz., ƒ 22,90, Uitgeverij “Het Anker”, Zwijndrecht.

Een beschrijving van het leven en werk van Alexander Paterson die gearbeid heeft in de sloppenwijken van Edingburgh in de 19e eeuw. De opbrengst van dit boek komt gedeeltelijk ten goede van het evangelisatiewerk in Zuid-Limburg, uitgaande van de evangelisatiecommissie “Bunde en omstreken” van wijkgemeenten 2 en 7 van de Ned. herv. Kerk te Dordrecht.

Ds. M. Heikoop, Het leven van David, 241 blz., ƒ 29,90, zesde druk, Uitgeverij den Hertog B.V. Houten.

De vijfde druk dateerde van 1974. De vijftien bijbellezingen zijn voorzien van een voorwoord van Ds. G.H. Kersten (jan. 1935). Moge de lezing van dit boek over het leven van David tot onderwijs zijn in onze tijd. Het zou onzes inziens niet ondienstig zijn geweest indien bij deze herdruk een kleine levensbeschrijving van Ds. M. Heikoop (in leven predikant van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht) zou zijn opgenomen.

Dr. H.F. Kohlbrugge, Hebreeën 7-10, Schriftverklaringen, 247 blz., ƒ 23,90, Uitgeverij den Hertog B.V. Houten. In de verantwoording schrijft de uitgever dat datgene wat van Kohlbrugge is bewaard gebleven aan verklaringen over de Brief aan de Hebreeën in drie delen zal worden uitgegeven. Het tweede deel is nu uitgekomen. Er is geput uit het “Amsterdamsch Zondagsblad tot Getuigenis der Waarheid”. De spelling is hedendaags. Liefhebbers van Kohlbrugge zullen dankbaar zijn voor deze uitgave.

We ontvingen het Jaarboek LCJ 1994. Sinds enige jaren is het de gewoonte zo’n jaarboek uit te geven met informatie over de LCJ (Landelijke Commissie Jeugdcontacten Christelijke Gereformeerde Kerken). Het bevat interviews met evangelist H. Bor, Ds. J. Westerink en Ds. R. van Beek en een stukje van Ds. W.N. Middelkoop over de dagelijkse omgang met God. Verder het jaarverslag LCJ 1993/1994 en een overzicht van de verschenen schetsen. Dan de programma’s van de jeugdcontacten voor het seizoen 1994/1995 en een lijst van aangesloten jeugdverenigingen en tenslotte een organisatiemodel van de LCJ.

Ds. Chr. van Dam, Een troostrijke wetenschap, 141 blz., ƒ 22,50, Uitgeverij den Hertog B.V. Houten.

Ds. van Dam leefde van 1893-1976. In 1977 is de eerste druk verschenen. Nu ligt de vierde druk voor ons, die is aangevuld met enkele gegevens en het verslag van de begrafenis. Veel foto’s werden ter beschikking gesteld door een dochter van Ds. van Dam. We woonden zelf nog maar ruim een week in Werkendam toen we de begrafenis bijwoonden.

We hebben het boek met belangstelling gelezen. Het bevat een weergave van de wegen die de Heere met Ds. van Dam heeft gehouden, zijn roeping tot het ambt en zijn werk als predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

D. Martyn Lloyd-Jones, De enige hoop. Bijbels dagboek, 372 blz., ƒ 32,50, Uitgeverij den Hertog B.V.

Houten. De auteur leefde van 1899-1981 en was jarenlang predikant van de Westminster Chapel in Londen. Veel bijbelstudies, verhandelingen en preken zijn van zijn hand verschenen. Het dagboek werd in het Engels gepubliceerd onder de titel: “A first book of daily readings front the works of Martyn Lloyd-Jones” samengesteld door Frank Cumbers. Waar nodig is in de Nederlandse tekst een verduidelijking tussen haken gegeven. Wie de geschriften van de auteur kent en waardeert zal ook dit dagboek ter hand willen nemen.

Ds. J.J. van Eckeveld, Goddelijke leiding, Het boek Esther, 128 blz., ƒ 19,50, Uitgeverij den Hertog B.V. Houten.

Het boek Esther is het enige bijbelboek waarin de Naam des Heeren niet voorkomt. Toch blijkt duidelijk dat de Heere regeert en dat Hij Zijn volk bewaart en beschermt. Een eenvoudige verklaring en toepassing van het boek Esther ligt voor ons. De schrijver gaat praktische zaken niet uit de weg en wijst de zonde concreet aan.

Hij legt bijvoorbeeld de vinger bij onze verseksualiseerde tijd (blz. 14) en waarschuwt voor alcoholmisbruik. Hij betreurt het dat er veel meer aandacht wordt gegeven aan de opmaak van het lichaam dan aan de ziel (blz. 26).

F.A. van Lieburg (red.), De stille luyden, bevindelijk gereformeerden in de 19e eeuw, 192 blz., ƒ 45,-, Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen.

Het boek handelt over het leven en denken van de “bevindelijk gereformeerden” in de vorige eeuw. Het bevat een inleiding en slotbeschouwing door drs. F.A. van Lieburg die met dit boek een vervolg biedt op zijn boek “Levens van vromen. Gereformeerd piëtisme in de achttiende eeuw.” In beide boeken wordt een beeld getekend op grond van een aantal bekeringsgeschiedenissen. Prof. C. Graafland schrijft over de theologie van het conventikel. Prof. W. van ’t Spijker schrijft over de houding tegenover kerk en conventikel. Prof. dr. A.Th. van Deursen schrijft over hun dagelijkse omstandigheden. Dr. J.P. Zwemer gaat in op de rol van de geografische en mentale factoren in het bevindelijke leven. Een boek dat waarde vol materiaal bevat om een beeld te vormen van de bevindelijke gereformeer den in de 19e eeuw.

L.F. Dros en N.P.J. Sjoer, Als een eenzame mus op het dak. Jan Pieter Paauwe (1872-1956) zijn leven, zijn werk en volgelingen, 160 blz., ƒ 39,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen.

Bijna 40 jaar na het overlijden van Ds. Paauwe is dit boek uitgekomen. Er wonen nog steeds volgelingen van hem in ons vaderland. Zelf zijn we ze ook wel tegengekomen. We hebben dan ook belangstellend van de inhoud van het boek kennisgenomen. Het geeft een goed beeld van de persoon en de arbeid van Ds. Paauwe. Op blz. 72 lazen we het volgende: “In de eerste plaats benadrukte Paauwe dat de mens tot op het ogenblik van de openbaring Gods in het hart, een vijand van God en het heil is. Van daaruit beklemtoonde hij het onderscheid tussen de “algemene” en de “bijzondere werking” van de Heilige Geest en ontkende dat er sprake kan zijn van geestelijk leven voor de rechtvaardigmaking, voor de aanneming van Christus door het Geloof.” Het boek tekent het leven, de schorsing en afzetting van Ds. Paauwe en zijn verdere werkzaamheden, zijn theologische denkbeelden en wat er van zijn volgelingen na zijn dood is geworden.

Christien de Priester, De grootste schat, 72 blz., ƒ 10,75, Uitgeverij den Hertog B.V. Houten.

Deze nieuwe gedichtenbundel zal ook zijn weg wel weten te vinden. We willen een voorbeeld geven (blz. 26):


U hebt het nooit verkeerd gedaan,
U maakte ’t kwade goed.
Doe mij dan roemen, hoe ’t moog ’ gaan:
’t Is wijsheid wat God doet!
Geef lijdzaamheid en doe mij stil
mij onderwerpen aan Uw wil.


Ds. A.J. Wijnmaalen, Wonderen van genade, 154 blz., ƒ 34,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen.

In verband met zijn 50-jarig ambtsjubileum is dit boek met preken en meditaties door (oud)catechisanten uitgegeven. Een enkele opmerking. Op blz. 49 wordt gezegd dat Simon Petrus 64 jaar na het sterven van Christus wordt gekruisigd. Hier zal bedoeld zijn na de geboorte van Christus. We constateerden verder nog enkele foutjes in taal en spelling (bijv. blz. 138 gevlecht i.p.v. gevlochten). Herinneringen aan kinderen Gods uit het verleden worden opgehaald. Gewaarschuwd wordt tegen het verlaten van de oude leer. Benadrukt wordt dat er door de weg van de onmogelijkheid heen uitkomst wordt geboden. De titel van het boek is ontleend aan een meditatie die handelt over de opwekking van het dochtertje van Jairus. Ds. Wijnmaalen verleent nog pastorale zorg in de grote hervormde gemeente van Staphorst. Het boek bevat een goede weergave van de standpunten van Ds. Wijnmaalen. Wie hem kent en beluisterd heeft zal het zeker willen aanschaffen.

J.M. Vermeulen, Het grootste wonder, Uit het leven van Ds. M.A. Mieras, 223 blz., ƒ 44,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen.

In dit keurig uitgevoerde boek komt het leven en het werk van Ds. M.A. Mieras naar voren. Naast de levensbeschrijving vinden wij in kaderteksten ontmoetingen en kernachtige gezegden van Ds. Mieras afgedrukt. Ruim 120 afbeeldingen (o.a. van veel oudgereformeerde predikanten) verluchten de uitgave. Achterin het boek vinden we noten, een literatuurlijstje en een register van personen. Wie Ds.

Mieras (1915-1981) heeft gekend en gehoord zal dit in eenvoudige stijl geschreven boek zeker ter hand willen nemen. De titel van dit boek is ontleend aan de gedachte die we op blz. 178 verwoord vinden dat het het grootste wonder zou zijn als Ds. Mieras aan het einde van het leven in zou mogen gaan. “Als ik straks aan de poorten van de eeuwigheid komen zal, dan zal het grootste wonder zijn dat ik mezelf niet bedrogen heb. Dat zal het allergrootste wonder zijn! Dat het echt en dat het waar geweest is.”

Drs. J. Schipper, Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden, 100 blz., ƒ 19,90, Uitgeverij den Hertog B.V. Houten.

De ondertitel luidt: Uit het leven van Ds. W. den Hengst (1859-1927). De hoofdinhoud van dit boek verscheen eerder in “De Saambinder” (71e en 72e jaargang). Het is nu enigszins aangepast, verlucht met vele foto’s, in boekvorm uitgegeven. Ds. W. den hengst heeft aan de Vrije Universiteit gestudeerd, werd dolerend predikant te Den Helder. In Veenendaal ging hij over tot de Gereformeerde Gemeenten. Hij was betrokken bij de opleiding tot predikant en was mede-redacteur van “De Saambinder”. Een eenvoudige levensbeschrijving die we met aandacht gelezen hebben.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1995

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1995

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken