Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor de jeugd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voor de jeugd

Preken (3)

7 minuten leestijd

“Predik het woord”

Beste vrienden,

We hebben nagedacht over het woord “WOORD”. Het is een verklanking van gedachten. Het gaat over het woord van God. Dat is natuurlijk iets anders, iets oneindig veel meer, dan het woord van een mens. Daar wordt heel weinig over nagedacht. Mensenwoorden worden beluisterd. Mensenwoorden worden bewonderd, of afgekeurd. Het ligt er maar aan hoe men tegenover de spreker staat. Als de spreker een man van naam is, dan worden zijn woorden meestal hoog genoteerd. Heeft men geen naam in het leven, dan valt de waardering precies de andere kant uit. Wat wil deze klapper zeggen?

De woorden van mensen zijn in doorsnee “ijdele woorden”. We mogen ons daar ook wel op bezinnen. Want er worden heel veel gesprekken gevoerd, woorden gesproken, die niet hoger kunnen worden getaxeerd dan “ijdelheid der ijdelheden”. En dan te bedenken dat er in de bijbel staat dat men van “elk ijdel woord Gode rekenschap zal hebben te geven”.

Wij geven onszelf daar geen rekenschap van en gaan rustig door met schuld met schuld te vermeerderen. Er staat daarom niet voor niets in de bijbel: “Laat uw woorden weinige zijn, want God is in de hemel, en gij zijt op de aarde”.

De bede past daarom dagelijks wel te zijn: Zet Heere een wacht voor mijne lippen en behoedt de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot genen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen.

De mens heeft van God het spraakvermogen gekregen om te spreken tot eer en verheerlijking van God. De dichter van psalm 19 had daar erg in. Hij zei: “Laat U mijn tong en mond, en ’s harten diepsten grond, toch welbehagelijk wezen. O HEERE, die mij verblijdt, Mijn Rots en Losser zijt; Dan heb ik niets te vrezen”.

Jacobus wist er ook van, toen hij schreef: “De tong is een klein lid. Doch het is een onbedwingelijk kwaad”. Wat wordt er met de tong niet gezondigd. Over deze dingen na te denken, lijkt mij geen overbodige zaak.

Het gaat echter over het “woord van God.”

We maken onderscheid tussen het gesproken en het beschreven woord van God. Dat wil zeggen dat God veel meer gesproken heeft, dan dat er in de bijbel beschreven staat. Er is zelfs een tijd geweest, dat er geen beschreven woord van God was. Hij sprak toen wel op verschillende manier. Bijv. tegen Adam en Eva, rechtstreeks in het paradijs. Later tegen Noach, Abram, Izak en Jacob en nog zoveel anderen meer. Hij deed dat niet alleen rechtstreeks, doch ook door middel van gezichten, dromen, verschijningen, enz. God heeft al deze dingen Mozes later voor de aandacht gebracht. Daar deze onderwezen was in alle wijsheid der Egyptenaren, heeft hij de schrijfkunde gekend. Dat is echt een onderwerp apart. Hij heeft opgeschreven datgene wat God nuttig en nodig oordeelde voor ons om te weten. Meer niet.

Dat God veel meer gesproken heeft dan er beschreven is, daar getuigt ook Johannes van als hij zegt: “Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn beschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam.” Joh. 20:30,31.

Wat wij hebben is het “beschreven woord van God”.

Dat is een wonder. God heeft ons zwart op wit laten weten, Wie Hij is en ook wie wij zijn.

Als we over het “beschreven woord van God” spreken, dan moeten we dit wel goed verstaan. Want er staan in de bijbel ook woorden van de duivel. Dat zijn natuurlijk geen woorden, die door God zijn gesproken, doch die heeft God op laten tekenen, opdat wij ook zouden weten wie de duivel is.

Daar heeft de duivel zelf een gruwelijke hekel aan. Want hij wordt in zijn ware gedaante, als “leugenaar en mensenmoordenaar van de beginne”, liefst niet in het zonnetje gezet. Hij is de vorst der duisternis, en werkt ook graag in de duisternis. Dan wordt hij het minst onderkend, en werkt hij het gemakkelijkst.

Dat de duivel niet graag in het openbaar ten toon gesteld wordt, blijkt ook vandaag nog uit het feit, dat hij het woord van God bestrijdt. Je kunt, zegt hij, er niet op aan. Het is een oud boek. Je doet daar in deze tegenwoordige tijd niets meer mee. Het zou misschien nog een plaatsje in het museum kunnen krijgen, doch daar houdt het dan ook mee op. Zo zoekt hij, als leugenaar - vergeet dat niet - het woord krachteloos te maken. En naar het schijnt, gelukt hem dat nog ook. Want velen geloven hem.

Toch is het opmerkelijk, dat ondanks alle bestrijding van het woord van God, dat woord blijft bestaan. Alle mensen woorden, hoe ver ze ook in het verleden geklonken hebben, zijn verstomd. Want alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid van de mens, is als de bloem van het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, doch het woord van God blijft tot in de eeuwigheid.

Het houdt en heeft de eeuwen door zijn waarde. Het woord van God, de bijbel, is het enige woord dat absoluut de waarheid is. Vergeet dat niet, vergeet dat nooit. Het is het enige woord waardoor we wijs gemaakt kunnen worden tot zaligheid. Buiten het woord van God is er geen zaligheid te bekomen.

Als je dit bedenkt, kun je in de gave van het woord, Gods liefde ontdekken, ten opzichte van mensen, die de duisternis boven het licht verkoren hebben. Daarom wordt dat woord ook genoemd “een lamp voor de voet, en een licht op ons pad”.

Wie in het licht van Gods woord zijn vermaak heeft, zal in de duisternis niet omkomen.

“Predik het woord”.

Dat schreef Paulus aan Timotheüs. Dat schrijft hij ook aan ons. Het is opmerkelijk, dat er voor het woord “WOORD” in de grondtaal het woord “LOGOS” staat. Mogelijk is het jullie bekend dat het woord Logos, een naam is van de Heere Jezus. Je kunt dat weten uit het begin van het Evangelie van Johannes. Als daar over het WOORD gesproken wordt, dan staat er steeds datzelfde woord “LOGOS”.

De kleine tekst “predik het woord”, kan dus ook zo vertaald worden: “predik de Logos”. Dat is de Heere Jezus Christus.

Nu even nadenken. In het woord, de Logos, de Heere Jezus Christus, kijkje de Vader in het hart. Hij toch heeft het Zelf gezegd: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want Ik en de Vader zijn EEN.

Op velerlei wijze is de Zoon in het woord geopenbaard. Het gehele oude testament is er eigenlijk vol van. Denk aan de ceremoniële eredienst, alle offers en plechtigheden. Het waren schaduwen van Heere Jezus. Nu kan er geen schaduw zijn, als er geen persoon achter staat. Dus achter elke schaduw gaat de Heere Jezus schuil.

Hoe kun je nu in de Zoon de Vader ontdekken? Dat is een heel belangrijke vraag.

God is liefde. Dat is een bekende uitdrukking in de bijbel. Velen weten met deze uitdrukking geen weg. Men spot er eigenlijk mee. Als God liefde is, zo redeneert men, dan zou het er in de wereld wel anders uitzien. Het is een onvoorstelbare puinhoop. Het land, de wereld is vol van geweld, moord en wat dies meer zij. Men kan dat met de liefde Gods ten enenmale niet in overeenstemming brengen. De oorzaak is, dat men God en zichzelf niet kent. Doch daarover de volgende keer iets meer. Ik ben nu weer aan het eind. Ontvang de hartelijke groeten, als steeds jullie aller vriend

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1995

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Voor de jeugd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1995

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken