Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

Als een lam ter slachting geleid

6 minuten leestijd

Als een lam werd Hij ter slachting geleid......

Wellicht vervolgen we te zijner tijd bij leven en welzijn de meditatie-serie over de koningin van het Zuiden, die de verre reis ondernam om te horen de wijsheid van Salomo. En de vergelijking tussen Salomo en de Heere Jezus Christus, de Meerdere dan Salomo, biedt overvloedig stof tot overdenking.

Maar in verband met het kerkelijk jaar willen we voorlopig toch die serie afbreken om onze aandacht in het bijzonder te bepalen bij Christus, als de Man van smarten.

Als een lam werd Hij ter slachting geleid. De profeet Jesaja spreekt in dit bekende hoofdstuk over de Man van smarten, over de lijdende Knecht des Heeren. En door de Heilige Geest verlicht spreekt hij erover als ware hij een ooggetuige van de Borg in Zijn vernedering.

Als een lam werd Hij ter slachting geleid... Als een lam! Onwillekeurig denken we aan het paaslam dat door de Israelieten moest worden geslacht aan de vooravond van de nacht, waarin zij door Gods almachtige hand uit Egypte werden uitgeleid. We kennen die geschiedenis, nietwaar? Elke Israelitische huisvader moest een lam uit de kudde nemen. Het moest een éénjarig lam zijn, dus in de bloei van het leven. Het moest een volkomen lam zijn, dus zonder enig gebrek. Vier dagen van tevoren moest dat lam in huis worden opgenomen. Dat lam moest als het ware één worden met het gezin, want dat lam moest sterven in de plaats van het gezin. In de avondschemering voor die bewuste nacht, waarin alle eerstgeborenen van Egypte

door de verderf-engel zouden worden gedood, moest dat lam worden geslacht en dan moest het bloed ervan aan de bovendorpel en aan de zijpos-ten van het huis worden gestreken. Want alleen achter dat bloed van dat offerlam waren de bewoners van dat huis veilig. “Wanneer Ik het bloed zie, zo zal Ik ulieden voorbijgaan”, zo had de Heere gesproken.

En zo gebeurde het dan ook. Wat God zegt, gebeurt altijd! In zichzelf aangemerkt waren de Israelieten immers even zondig en schuldig als de Egyptenaren. Alleen dat bloed van het lam maakte scheiding. En dan niet het bloed in de aderen van het levende lam. Maar het gestorte bloed van het geslachte lam. Dat bloed aan de deurposten was een sprekend bloed. Het sprak uit: hier is het verdiende oordeel al voltrokken. Het lam is geslacht, plaatsbekledend voor de schuldige Israeliet.

Dit gebeuren betekende tevens de instelling van het Paasfeest (Pascha betekent voorbijgang). De Heere gaf aan Israel de opdracht: “en deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis, en gij zult hem de Heere tot een feest vieren; gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting.” Dat paaslam wees heen naar het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Later roemt de apostel: ook ons Pascha is voor ons geslacht!

Christus: het volkomen Lam, zonder enig gebrek, nooit zonde gekend noch gedaan, maar tot zonde gemaakt: de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

Christus: het onschuldige Lam! Maar waarlijk: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Als een lam werd Hij ter slachting geleid....

Welke gedachten, welke gewaarwordingen wekken deze woorden op in ons hart?

Wat moeten de kinderen wel hebben gedacht, toen vader in de vooravond van de nacht van de uittocht dat lam nam en het ging slachten? Vader, wat gaat u nu toch doen? Moet dat lieve, onschuldige lam, dat nu al vier dagen bij ons in huis is, nu sterven? Vader, moet dat nu echt? Dat lam heeft toch niets kwaads gedaan? Nee kind, het is waar: dat lam heeft geen kwaad gedaan, maar het moet sterven omdat wij zoveel kwaad hebben gedaan! En als ik dat lieve lam niet slacht, dan moeten wij sterven. Maar omdat het lam nu sterft, mogen wij leven!

Als een lam werd Hij, Jezus, ter slachting geleid. Geleid: en zij leidden Hem weg, nadat ze Hem gegrepen hadden in de hof. Zij leidden Hem weg, om veroordeeld te worden tot de dood, om straks overgegeven te worden aan de slachters, die Hem kruisigden.

En Hij laat Zich wegleiden. O ja, ze hebben Hem wel gebonden in de hof. Maar het was niet nodig geweest. Want Hij weet Zich gebonden aan de opdracht van Zijn Vader en aan Zijn eigen woord en belofte: zie, Ik kom, o God, om Uw wil te doen!

Hoe geduldig is dit Lam Gods! Hoe gewillig gaat Hij mee met Zijn slachters. En Hij weet nauwkeurig wat er met Hem gaat gebeuren. Het lam, dat in Egypte geslacht werd, wist daar niets van. Het had vier dagen in het gezin doorgebracht, waar het wellicht nog vertroeteld werd ook. En toen moest het zomaar sterven.

Maar het grote Paaslam wist. Wist nauwkeurig, wat er met Hem zou gebeuren, wat men Hem zou aandoen, hoe wreed en onterend Zijn dood zou zijn. O ja: Hij wist het: hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis zou geven!

Als een Lam! Als Hij Zijn vijanden aanziet wordt Hij niet verbitterd. Hij zwijgt en geeft Zich aan de slachters. Als een lam naar het slachthuis wordt geleid, dan weet het niet, wat dat mes betekent en die nap, om het bloed op te vangen. Maar Jezus, het Lam Gods: zie Hem aan de Paasdis het brood breken en de wijn vergieten, zó zal Hij sterven.

Als een lam wordt Hij ter slachting geleid. En hoor Hem spreken tot Zijn slachters: “indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan!” En tot Zijn bruidskerk, die Hij gaat loskopen voor de prijs van Zijn bloed: “Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood zoudt moeten sterven.”

Lof zij het Lam, dat Sions zonden op Zich nam!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 maart 1995

Bewaar het pand | 10 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 maart 1995

Bewaar het pand | 10 Pagina's

PDF Bekijken