Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

Een volk dat zijn lof verkondigt

5 minuten leestijd

“gij ouden met de jongen! Dat zij de Naam des HEEREN loven”

Er zijn jongeren en ook kleuters. Er zijn bejaarden en ook stokouden. Het verschil in leeftijd kan soms wel honderd jaar zijn. Hoe oud we ook zijn of hoe jong we ook zijn, we worden aangesproken. Al wie mens is, geen van die uitgezonderd. U en jij en ik. Huidskleur en afkomst sluiten hier niet uit. Ook rang of stand, rijk of arm is hier niet bepalend. Het mens-zijn geeft hier de doorslag. Omdat u mens bent, wordt uw naam genoemd. Door uw Schepper, door Hem Die u heeft gemaakt.

U bent er niet zo maar. U bent geen produkt van het toeval. Uw zijn op de aarde is niet doelloos of zinloos. God heeft u gemaakt. Met welke bedoeling? Waarom heeft God geboren doen worden? Waarom zijn we op de wereld gekomen?

’t Is vakantie-tijd. Een jaar vol van drukte, van in beslag genomen worden, van hard werken ligt achter ons. Misschien zitten we tegen het overspannen-zijn aan. Gelukkig dan: eindelijk vrij. Nu kunnen we weer eens aan onszelf denken. Lekker luieren, pret maken, denken aan onze genoegens. Een zonnige bestemming hoeft deze zomer niet veraf te liggen. Maar ons gevoel verlangt ernaar om er helemaal uit te zijn. Dus gaan we met zware koffers op stap. Soms naar verre landen. Om bij te komen.

Waar u ook bent, van één ding krijgt u geen vakantie, geen dag, geen uur: van het loven van uw Schepper. Hij draagt u op, Hij gebiedt u om Hem te loven. Daartoe heeft Hij u gemaakt. Dat was het scheppingsdoel.

Nu moeten we de betekenis van dat loven goed verstaan, ’t Betekent niet af en toe een versje met het woord halleluja zingen. Ook niet dat versje heel de dag zingen, ’t Wil niet anders zeggen: hart en mond, innerlijk en uiterlijk, handel en wandel de Heere toegewijd. Alles in mij, alles van mij de Heere grootmakend, Hem lovend en prijzend. Elk uur, elk moment, dag en nacht.

U zegt: een mens kan dat niet; hij is daartoe onmachtig. Ik zeg: niet alleen onmachtig, ook onwillig. We willen niet, we zijn er geheel afkerig van. ’t Is geworden in ons aller leven: doende de wil des vieses en der gedachten.

Toch moogt u geen ogenblik vergeten dat God Zijn eis handhaaft. Hij kan die eis blijven stellen, omdat Hij u goed heeft gemaakt. Dat wil zeggen: geheel en al bekwaam om Hem te loven en van harte gewillig en bereid om dat te doen. Nooit kunt u de diepte van uw val aangrijpen om Gods eis krachteloos te maken.

Weet u wat uw en mijn naam is? Kind van de ongehoorzaamheid! God eist, Hij eist rechtens, en nu niet bukken voor die eis, dat is: elke dat weer niet doen wat God opdraagt om te doen.

Hier is onze zonde. Ongerechtigheid noemt de Bijbel dat; moedwillige overtreding van Gods gebod. Och hoe kunnen we dat begrip zonde vullen met allerlei andere dingen, en dan menen dat we zondeloos zijn. Moedwillige ongehoorzaamheid dat is het elke dag weer.

We kunnen ons verzekerd houden van de hemel. Maar zou de hemel voor u geen hel zijn? Want daar is het doende de wil van God: Hem loven en prijzen. Nooit meer ongehoorzaam zijn. Slechts geheel en al gehoorzamen. Niets anders kunnen en niets anders willen!

Hoe noodzakelijk is het om in dit leven van nieuws geboren te worden. Die zaak zegt de Heere u toe. Omdat Hij geen lust heeft in uw dood. Pleit u op de gegeven belofte? De Heere wil erom gebeden zijn.

Door de wedergeboorte wordt het anders. O neen - dan worden we hier helaas niet volmaakt. Maar er is wel de hartelijke begeerte om God groot te maken. Dit is de troost temidden van tranen: straks volmaakt, straks het God-loven weer de grootste vanzelfsheid. Gods volk zal de wens verkrijgen. Dat ligt gewaarborgd in de drieenige God.

Vanwege ons niet loven van God, vanwege die ongehoorzaamheid wacht ons de straf op de ongehoorzaamheid. God blijft God. De straf waarvan Hij sprak, zal komen. Die straf is de toom, de vloek van God, de eeuwige dood.

Hoe groot is de liefde, de barmhartigheid, de genade van God! Hij gaf Zijn Zoon. Christus is gaan staan in de plaats van ongehoorzamen. Hij de straf op de ongehoorzaamheid overgenomen. Hij gehoorzaam geweest tot de dood, ja de dood des kruises. Wat een Evangelie is er! Wordt Hij noodzakelijk? Deze Plaatsbekleder? Krijgt u inzicht in uw ongehoorzaamheid? Dan zult u zicht op Christus krijgen!

Een begenadigd mens heeft wat stof om God groot te maken! In de werken van de schepping openbaart God Zijn almacht, Zijn majesteit en Zijn heerlijkheid. In het werk van de herschepping openbaart God Zijn onuitsprekelijke liefde, Zijn grote barmhartigheid. Golgotha spreekt ook van Gods rechtvaardigheid, van Zijn heiligheid en Zijn waarachtigheid. Waarlijk - Gods kind krijgt en heeft stof om de Naam des HEEREN te loven. Zo formeert God Zich een volk dat Zijn lof verkondigt!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 augustus 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken