Bekijk het origineel

Shaare Zedek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Shaare Zedek

4 minuten leestijd

Het is al weer oktober en dat is de maand, waarin u al verschillende jaren onze brief ontvangt om u op de hoogte te houden van ons werk ten dienste van het Shaare Zedek Ziekenhuis in Jeruzalem en daarin ten dienste van geheel Israel. Dankbaar mogen wij u meedelen, dat ook in de voorbij gegane periode ons werk door Gods goedheid voortgang heeft gevonden. Dat is mede aan uw steun te danken. Wij zijn daar zeer erkentelijk voor. Op velerlei wijze en voor velerlei doeleinden wordt een beroep gedaan op onze hulpverlening. Er is ook veel nood in onze geteisterde en bedreigde wereld. Het is een onverdiende genade, dat wij - ook als volk - nog gespaard zijn gebleven voor de rampen, die anderen getroffen hebben. Het moge ons tot ootmoed stemmen, als wij de ellenden en noden van zovelen in onze tijd waarnemen. Het roept ons ook op tot waakzaamheid en verwachting, als wij in dit alles de tekenen der tijden verstaan.

Daarin zullen wij dan ook onze roeping verstaan om onze handen te reiken naar de behoeftige en hulpzoekende medemens. Er is nog veel te doen, wat gedaan mag en moet worden, waarin wij de gelegenheid ontvangen om iets van de barmhartigheid van Christus te tonen.

Dat geldt niet in de laatste plaats ook ten aanzien van onze :hulp aan Israel”. Is dit oude volk van God niet bij uitstek aangewezen op het gebed èn op het daadwerkelijk meeleven van hen, die er door Gods genade weet van hebben, dat de zaligheid uit de Joden is en dat zij door Israel het Woord van God ontvangen hebben? Wij bezien dit volk dan ook niet, zoals het zich aan ons voordoet, maar zoals God dit volk vanuit Zijn verkiezende genade en onberouwelijke roeping ziet. Dat is “3000 jaar Jeruzalem” - welk feit nu herdacht wordt - geen reden om op oppervlakkige wijze feest te vieren, maar eerder een oorzaak om in Israels en Jeruzalems historie Gods hand te ontdekken en ons te verwonderen. “3000 jaar Jeruzalem” doet ons terugzien naar de inname van de stad door David, het doet ons niet minder vooruitzien naar de komst van de grote Zoon van David, eenmaal door de heilige stad uitgeworpen, maar straks door haar verwelkomd. Die verwachting geeft ons werk zin en inhoud. Zoals u wellicht weet is op 5 augustus j.1. onze eerste voorzitter Ds. H. Harkema overleden. Vanaf het begin van onze stichting in oktober 1981 tot september 1987 heeft hij - met zijn vrouw - zijn zeer gewaardeerde plaats in ons bestuur ingenomen. Gedrongen door de liefde van Christus zag hij ons werk als een roeping t.o.v. Israel.

Moge ook deze door hem verrichte arbeid tot zegen gesteld worden. Wij gedenken hem met diepe dankbaarheid. De God van Israel sterke zijn vrouw en kinderen in hun verdriet met de genade, die in Christus Jezus is. In hun droefheid behoeven zij niet zonder hoop te zijn.

Elk jaar wees ik u op de mogelijkheid om voor de verzorging van bejaardenmiddagen, gemeente- of wijkavonden, e.d. een beroep op ons te doen. Daartoe noemde ik u de naam en het adres van onze propagandiste, mevr. drs. S.E. Kramer te Heemstede. Ditmaal noem ik u een andere naam, en wel die van de heer A.W. de Ronde, Schoolstraat 5 te Stellendam, tel.

0187-49 14 04. Hij heeft namelijk de plaats van mevr. Kramer, die zich door haar werk genoodzaakt zag als propagandiste te bedanken, ingenomen. Graag onderstreep ik ook nu ons verzoek om ons werk in het komende jaar - zowel geestelijk in gebed en meeleven, als ook materieel in financiële hulp - te steunen. Tenslotte wensen wij u persoonlijk en ambtelijk van harte Gods zegen toe. Het bestuur van onze stichting is als volgt samengesteld:

Ds. E.F. Vergunst, Ridderkerk, voorzitter - mevr. G.A. Wilbrink, Angeren-stein 8,7339 BL Ugchelen, secretaresse, tel. 055-533 47 48 - ing. J. Zeeman, Urk, penningmeester - H. van den Herik, Ede - K. Bokma, Apeldoorn -mevr. drs. C.M. Teeuw-Saly, Ridderkerk - Ds. J.R. Volk, Lekkerkerk. Propagandist is de heer A.W. de Ronde, Schoolstraat 5, 3251 AX Stellendam, tel. 0187-49 1404. Gironummer: 4 29 54 26 t.n.v. Stichting Shaare Zedek, Urk. Banknummer: 43 64 27 060 Amro Urk.2

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Shaare Zedek

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 november 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken