Bekijk het origineel

Het beest uit de zee

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het beest uit de zee

Ds. J. Veenendaal, Het beest uit de zee (Openbaring 13:1-10)

6 minuten leestijd

Lezing gehouden voor de kiesvereniging van de S.G.P. te Katwijk aan Zee, Uitgeverij Lectori Salutem, Postbus 229, 2990 AE Barendrecht, tel. 0180-622960, Donge 6,20 blz., ƒ 2,50.

Enkele zaken uit deze lezenswaardige brochure willen we aan u doorgeven.

Ontwikkelingen in onze tijd

Hebben wij oog voor de ontwikkelingen die in onze tijd plaatsvinden? Het is geen goede zaak onze ogen daarvoor te sluiten. We leven met onze kinderen in een zeer verontrustende tijd. In ons vaderland zien we dat er al minder wordt geleefd naar de normen van Gods Woord. Onzedelijkheid en zondigheid nemen schrikbarend toe. Van overheidswege wordt in de wetgeving al minder gerekend met de Tien Geboden, die heilig, heilzaam en goed zijn. De wetgeving verwijdert zich al verder van Gods Wet. Het zijn verontrustende ontwikkelingen, maar geen vreemde ontwikkelingen. Het staat beschreven in Gods woord. Met name denken wij aan het boek Openbaring. Een goede zaak dat Ds. J. Veenendaal de lezing die hij heeft gehouden voor de kiesvereniging van de S.G.P. te Katwijk aan Zee in brochure-vorm heeft uitgegeven. In die brochure wordt onze tijd getekend en gewezen op de Kerk des Heeren die niet alleen verdrukt zal worden, maar die ook toekomst heeft.

Openbaring 13

In de inleiding wordt geschreven dat we in het boek Openbaring een gedeelte uit Gods Woord hebben, waarin sprake is van de ontvouwing van Gods Raad met betrekking tot de laatste dingen die haast moeten geschieden. De profetische verkondiging van het boek Openbaring heeft een apocalyptische vorm. Het boek moet niet chronologisch gelezen worden maar groepeert verschillende gebeurtenissen rondom het centrale thema. Het verband tussen Openbaring 12 en 13 wordt aangegeven. In Openbaring 12 gaat het over de nood en de verdrukking waarin de Kerk verkeert en de goddelijke bescherming en bewaring van die Kerk. Openbaring 13 tekent ons de machten waarvan satan gebruik maakt in zijn strijd tegen de Kerk. “Dat zijn regeringen, politieke machten, overheden, wereldrijken en valse religie, valse profetie en valse wetenschap.” Dan wordt geschreven over het beest uit de zee. Aan de orde komen: zijn macht, zijn aanhang, zijn Godslastering en zijn strijd.

De macht van het beest uit de zee

Het beest dat opkomt uit de zee wijst op een groot anti-christelijk rijk. Naar wereldrijken uit het verleden wordt gewezen waarmee Israel te maken heeft gehad. “Het visioen uit Openbaring 13 wordt telkens weer vervuld. Het beest neemt verschillende vormen aan, maar het wezen blijft gelijk, een wereldse overheid gericht tegen de Kerk, en de mens die God niet erkent, verliest tenslotte zijn menselijke waardigheid en zakt tot het peil van een beest. Zodra God de remmen loslaat en de grendels verschuift spruit de beestachtigheid er aan alle kanten uit. Want de mens, hoe beschaafd en humaan hij ook mag schijnen, is in zichzelf wreed, hard, onverschillig en bloeddorstig. Daarom kan het rijk van de mens nooit waarachtiger getekend worden dan in het beeld van een beest, dat uit de zee, uit de botsingen van de natiën, plotseling opkomt. Zo rijzen dus telkens politieke machten op die op totalitaire wijze zowel de lichamen als de zielen van het volk willen beheersen volgens eigen beginselen, maar niet naar de beginselen van de Bijbel. Het beest is de vergoddelijking van de staat met aan het hoofd een mens die meent god te zijn” (blz. 12).

De aanhang van het beest uit de zee

Wanneer het gaat over de aanhang van het beest uit de zee wordt treffend onze tijd getekend op blz. 15: “Tot de aanhang van het beest behoren zij wiens namen niet geschreven zijn in het boek des Levens. Bij het gemis van God moet het vlees verzadigd worden. Vandaar dat er onbeschaamd op los wordt gezondigd. De ongerechtigheid vermenigvuldigt. Men leeft los van elk moraal of wet. Er is geen band, geen gezag. Er zijn geen vaststaande zedelijke normen. En zo ontstaat er een zedelijke verwildering, die het leven van ons volk vermoordt en de andere volken van deze wereld. Het gezinsleven ontadelt, verwildert en wordt uiteengescheurd. Huiselijkheid, spaarzaamheid, ingetogenheid, het is oud en nabij de verdwijning. De zonde is tot een systeem geworden. Het is een manie geworden. Zondigen om te zondigen. En een van de tekenen van de geweldige afval concentreert zich in het leven van de mensheid op het gebied van de onzedelijkheid. Overdaad en zinloze genieting. De mondaine samenleving leeft van geld en vrouwen, slechte boeken, tijdschriften, radio en t.v.-programma’s. Het zijn de aanjagers van de ontadeling van het huwelijks- en liefdesleven.

De ziel is versteend in het huwelijk, gezin en de samenleving en tussen de volken onderling. Dit gaat tenslotte op een werelddrama aan. Waar in staat en maatschappij de wetten van God worden verworpen, daar baten geen menselijke wetten. En zo vertoont de zogenaamde vergode mens meer en meer het beeld van een menselijke duivel.”

De Godslastering van het beest uit de zee

“En hetzelve werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken...” We lezen op blz. 15 en 16: “Dit wijst op bitterheid en rancune. God is voor hem het meest verachtelijke wat men zich denken kan, en hij gaat er prat op dat hij die grote naam van God, waarvoor miljoenen gesidderd hebben, durft te lasteren.”

Over Godslastering wordt op blz. 17 het volgende opgemerkt: “De stem naar Gods Woord moet tot zwijgen worden gebracht. Nadat systematisch alles uit de wet en de regelgeving wordt of is verwijderd dat herinnert aan Gods Woord, wordt daarna het vasthouden aan Gods Woord als een buitenwettelijk handelen beschouwd. Gods kinderen ondergaan de wrede gramschap van de Godslasteraar. Hij laat het niet alleen bij lasteren en schelden, maar hij begint een strijd tegen de “heiligen”.”

Is dit alles zich niet aan het ontwikkelen? Eerst wordt het godsdienstige tot een privé-zaak gemaakt. Het moet weggebannen worden uit het openbare leven. Het zal uitlopen op vervolging van Gods Kerk.

De strijd van het beest uit de zee

“En hem werd macht gegeven de heiligen krijg aan te doen.” Niets gaat buiten Gods Raad om. Ook deze strijd niet. “De heiligen” worden niet met rust gelaten. Zij zijn door genade principieel. De haat en de woede van het beest keren zich tegen hen. De heiligen zijn heilig onverdraagzaam. Het beginsel van het ongeloof botst met het beginsel van het geloof. Het zal een bange tijd worden voor de Kerk. Maar eenmaal zullen de rollen omgekeerd worden. De Kerk zal delen in de overwinning die door Christus is behaald op Golgotha. Ds. Veenendaal besluit zijn lezenswaardige brochure met de volgende woorden: “Geloofs-en gebedsoefeningen zijn zo nodig, een wachten en uitzien in lijdzaamheid naar de dag van de overwinning, want deze is zeker voor allen, die de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgehad.”

We zien met belangstelling uit naar een volgend werkje over het Beest uit de aarde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Het beest uit de zee

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 december 1995

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken