Bekijk het origineel

Gezamenlijke aktie voor Hongaarse Christelijk Onderwijs van start

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gezamenlijke aktie voor Hongaarse Christelijk Onderwijs van start

4 minuten leestijd

Onder het motto “Hulpaktie Hongaarse Christelijk Onderwijs” hebben verschillende organisaties uit de Reformatorische kerken een gezamenlijke aktie opgezet voor het noodlijdende Hongaarse christelijk onderwijs in Hongarije, Roemenië, Servië, Kroatië en Slowakije.

De aktie is een initiatief van Educa Transfer International (ETI) uit Amersfoort.

Aan de aktie doen mee de stichtingen Hulp Oost Europa en de stichting Educa Transfer International. Daarnaast hebben ook de Nederlandse Gereformeerde Kerken hun steun toegezegd. De gezamenlijke hulpaktie wordt breed gedragen. Vertegenwoordigers uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Kerken (vrijgem.), de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk hebben zitting in het comité van aanbeveling.

In oktober brachten vier kerkleiders van de Reformatus kerk uit Hongarije en Roemenië, waaronder de bekende dr. L. Tökes, een bezoek aan Nederland. Zij waren hier namens de Hon-gaarstalige synode om aandacht te vragen van de Nederlandse kerken voor de nood van het christelijk onderwijs in beide landen. Volgens bisschop Hegedüs van Hongarije zal het christelijke onderwijs spoedig verdwenen zijn, tenzij er grootscheepse hulp uit het buitenland komt. Door nieuwe bezuinigingen op de onderwijssubsi-dies, dreigt de sluiting van onder andere 87 christelijke scholen in Hongarije. Inmiddels heeft de synode een open brief opgesteld gericht aan alle kerken en christelijke organisaties. Deze brief is door de Hulpaktie aan de eigen achterban toegezonden. De overige kerken, waaronder de Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Hervormde Kerken (met uitzondering van de Gereformeerde Bond) en de Christelijke Gereformeerde Kerken worden vanuit Boedapest aangeschreven. De brief is ondertekend door dr. L. Hegedüs van Boedapest en dr. K. Csiha van Cluj Napoca, Roemenië.

Volgens dr. ir. J. van der Graaf, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond in Nederlands Hervormde Kerk en één van de initiators van de gezamenlijke hulpaktie, is er gedurende de afgelopen eeuwen druk verkeer geweest tussen Hongarije en Nederland op het terrein van onderwijs en theologie, “vanuit een diepe verwantschap in geloof en belijden”. “Vandaar ook de betrokkenheid van Nederland op Hongarije vandaag”, aldus Van der Graaf. Hij pleit dan ook voor een christelijk nationale aktie. “Nu de nood onder christenen in Hongarije en Roemenië opnieuw hoog is gestegen, kan er alleen sprake zijn van doelmatige hulp wanneer breed wordt samengewerkt in de hulpverlening. Hongarije en Roemenië kennen nog een ongedeelde gereformeerde kerk. Een verdeelde gereformeerde kerk in Nederland kan dan ook alleen maar verantwoord hulp verlenen aan de broeders en zusters in het Oostblok wanneer men, in kerkelijke zelfverloochening, leert wat het betekent, dat we samen mogen delen wat we samen hebben ontvangen”, aldus de algemeen secretaris. Op initiatief van ETI is er een spaarkubus ontwikkeld, die de organisaties in zoveel mogelijk gezinnen, verenigingen en scholen willen uitzetten. Daarbij is het de bedoeling dat deelnemers aan de aktie minimaal één gulden per week sparen. De aktie duurt een jaar. Naast kerkera-den worden ook de scholen in de aktie betrokken. Volgens de woordvoerder van de gezamenlijke aktie betreft het een eenmalige aktie. “Het is niet de bedoeling dat we het Hongaars christelijk onderwijs tot in lengte van dagen blijven steunen. Uiteindelijk zullen ook zij op eigen benen moeten staan.” De spaarkubus, met een tekst in zowel het Nederlands als in het Hongaars, zal daarom ook in Hongarije onder de leden van de kerken worden uitgezet. Een praktisch probleem bij dit spaarsysteem in Hongarije is de torenhoge inflatie in dat land. Geld dat deze maand wordt gespaard, kan volgende maand nog maar de helft waard zijn. Veel református kerken in Hongarije kiezen dan ook voor het houden van een kollekte. De opbrengst van de aktie wordt gedeeltelijk via ETI en gedeeltelijk via de deelnemende organisaties besteed. Daarnaast willen de organisaties plaatselijke comités in de gelegenheid stellen nieuwe of bestaande onderwijsprojekten in te dienen, die na een positieve beoordeling ook uit deze aktie kunnen worden gefinancierd. “Uiteraard dienen het projekten te zijn die te maken hebben met het christelijk onderwijs in Hongarije of in een van de andere Hongaarstalige gebieden“, aldus de woordvoerder van de Hulpaktie. Door deze maatregel hopen de organisaties ook de medewerking te krijgen van de bestaande plaatselijke comités. Voor een correct verloop van de aktie en een verantwoorde besteding van de opbrengst is een raad van toezicht in het leven geroepen, waarin vertegenwoordigers uit de verschillende kerkelijke richtingen zitting hebben.

Voor meer inlichtingen: Bert de Jong, woordvoerder.

Tel.: 0172-211378 (kantoor, 0172212245 (privé)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Gezamenlijke aktie voor Hongaarse Christelijk Onderwijs van start

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 februari 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken