Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het Troostboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Troostboek

De Heidelbergse Catechismus Zondag 15-22 door Ds. J. v.d. Vlies

5 minuten leestijd

Thans is het derde deel verschenen in een serie van zes delen, preken over de stof uit de Heidelbergse Catechismus; gegrond op Gods onfeilbare Woord. In dit derde deel worden de zondagen 15 tot en met 22 behandeld. En wat ik reeds schreef met betrekking tot de andere twee delen die reeds verschenen; dit derde deel is eveneens een diepborende uitleg van ons aloude leerboek.

Ik wil dit met een aantal voorbeelden verduidelijken uit de behandeling van Zondag 15, vraag en antwoord 37.

Vr.: Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden? Antw.: Dat Hij aan lichaam en ziel, den gansen tijd Zijns Levens op aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns Levens, den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf.

Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden? In dat woordeken ligt de liefde Gods, want: “Hierin is de liefde

Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden (Joh. 4:9-10).

Er is geen verzoening, zo er geen voldoening was aan het recht Gods. De liefde Gods geeft dus zélf de oplossing van gerechtigheid en genade. In het diepe lijden van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus heeft God er Zélf voor gezorgd, dat die twee zaken in overeenstemming gebracht werden.

“Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden” Daar zit ten diepste een heel ernstige waarschuwing in gemeente! Het komt hier op neer dat God de zonde bezoekt. Voor iedere zonde, of u bekeerd bent of onbekeerd, of hoe u dat ook aan wilt duiden, moet er betaald worden.”

Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden? Dit, dat God gezegd heeft: “Tendage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.” (Gen. 2:17). En de mens heeft zich, eerlijk is eerlijk, een duizendvoudige dood, ja de verdoemenis zelf op de hals gehaald. Daarom moet Jezus Christus zo diep, zo heel diep bukken om. eerlijk is eerlijk, zondaren. Zijn Kerk, vrij te kopen van de straf naar lichaam en ziel: vrij te kopen van de verdoemenis.

Zo moet ons duidelijk zijn, dat Jezus naar Zijn mensheid, menselijk in het vlees geleden heeft, maar ook menselijk in Zijn ziel geleden heeft. Geleden aan lichaam en ziel. Wat wordt een zondaar daarin getekend, gemeente! Want dat Jezus geleden heeft met lichaam en ziel correspondeert met ons zondigen. De mens heeft gezondigd met zijn lichaam en met zijn ziel. Een mens zondigt met zijn handen en daarom moesten die dierbare Middelaarshanden doornageld worden! Onze voeten, die snel zijn om bloed te vergieten zijn vastgenageld in de Heere Christus!

Maar nog meer: dat hart en dat hoofd! En dan komen we al aardig dicht bij de zetel van de ziel. Dat hart, dat hart! Het zijn niet alleen mijn handen die zondigen, het zijn niet alleen mijn voeten die zondigen maar mijn hart! We lezen toch immers in de Schrift: “Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen. Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens” (Mark. 7:21-23). Daarom is die ziel van de Heere Christus, Zijn mensenziel, doorstoken geworden. Wij zondigen met handen en voeten, met onze zintuigen, maar ook met ons hoofd, geliefde gemeente, zodat Zijn hoofd is getooid met een doornenkroon, want eerlijk is eerlijk bij God!

“Dat Hij inzonderheid aan het einde Zijns levens, de toorn, de gramschap Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft. Dat is een heel moeilijke zin, want hier wordt niet geleerd dat Jezus Christus gestorven is voor alle mensen. U kent die remonstrantse, die verderfelijke opvatting wel. Er staat hier niet dat de Heere Jezus de zonde van alle mensen verzoend heeft, maar dat de Heere Jezus alle zonde van de mensen verzoend heeft. Het gaat niet om de zonden, maar om de zonde enkelvoud. Dat houdt in, gemeente, dat de voldoening van de Heere Jezus Christus in zichzelf zo genoegzaam is dat, al zou er maar één zondaar zalig worden, de lijdensbeker van de Heere Christus niet één druppel zelfs, verminderd zou kunnen worden. Maar daarin zit ook deze Evangelieprediking dat, al waren er duizend werelden uitverkoren, het bloed van Jezus Christus voldoende zou zijn. Dan zou dat lijden van de Heere Christus niet vermeerderd behoeven te worden, zo zegt Erskine het.”

De verleiding bestaat om veel meer uit deze unieke catechismusprediking aan te halen. Ik zou zeggen oud en jong, maar ook ambtsdragers lees en herlees deze prediking, en de Heere moge Zijn rijke Zegen eraan verbinden. Hartelijk

aanbevolen. Het boek bevat 15 preken over de Zondagen 15-22 en kost ƒ 27,50 excl. verzendkosten. De serie zal D.V. uitgebreid worden tot in totaal 6 delen.

De boeken zijn te bestellen bij:

Fam. J. Bassa
Hoogstraat 7
2965 AJ Nieuwpoort
Tel. 0184-601242
Mevr. W. van der Vlies
Oranjelaan 3
3971 HD Driebergen
Tel. 0343-518970

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 februari 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Het Troostboek

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 februari 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken