Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

Arnold Dallimore, Charles Haddon Spurgeon, 222 blz., ƒ 59,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen.

Vertaald in het Nederlands door A.T. van Blijderveen. De schrijver heeft veel Spurgeonbiografieën geraadpleegd en ook andere geschriften die over Spurgeon en zijn veelomvattende arbeid handelen. Stukken uit het archief van de Tabemacle mocht hij inzien. De auteur heeft vooral aandacht willen besteden aan de theologie en de preekmethode van Spurgeon. De eerste bladzijden uit het boek bevatten een korte tekening van het leven in Engeland ten tijde van Spurgeon. Vanaf blz. 25 lezen wij van een langdurige en diepe overtuiging van zonde. Dienaangaande heeft Spurgeon eens gezegd: “Ik zou liever zeven jaar lijden aan een slepende ziekte dan opnieuw de vreselijke ontdekking van het kwaad van de zonde door te maken.” Spurgeon had diepe indrukken van Gods overweldigende majesteit, Zijn grote kracht, Zijn strenge gerechtigheid. Zijn onbevlekkelijke heiligheid en heel Zijn verschrikkelijke grootheid. De geestelijke aard van de wet heeft hij leren kennen. Hoewel hij nooit de zonden van het vlees begaan had, wist hij zich er schuldig aan in de geest. Spurgeon heeft het uitgeroepen: “Hoe kon ik ooit hopen deze wet te ontduiken, die mij overal omgaf met een atmosfeer waaraan ik met geen mogelijkheid kon ontsnappen.” In die tijd nam hij vaak het boek van

Alleine in handen getiteld “Waarschuwing aan de onbekeerde zondaren” en het boek van Baxter met als titel “Oproep tot de onbekeerden.” Hij wilde zijn rug wel laten geselen of een zware pelgrimstocht maken als hij door zulke inspanningen maar gered zou kunnen worden. Spurgeon schreef dienaangaande: “Het allereenvoudigste - geloven in de gekruisigde Christus, Zijn volbrachte heil te aanvaarden, zelf niets te zijn en Hem alles te laten wezen, niets te doen dan te vertrouwen op wat Hij gedaan heeft - dat kon ik niet vatten.” Op blz. 27-29 wordt dan zijn bekering beschreven. Het horen van een preek van een zeer eenvoudig prediker die handelde over het zien op Christus werd voor Spurgeon tot zegen in 1849. Dit was het grote keerpunt in zijn leven. Spurgeon leefde van 1834 tot 1892. Met belangstelling lazen we wat achterin het boek geschreven staat over de verdere geschiedenis van de Metropolitan Tabernacle. Voor hen die kennis willen nemen van de persoon, het werk en de opvattingen van Spurgeon biedt dit boek veel materiaal.

Sallie Rochester Ford, Mary Bunyan, De blinde dochter van John Bunyan, 456 blz., ƒ 37,50. Uitgeverij De Banier-Utrecht.

Vertaler: Ds. W. de Graaf. Het onder ons bekende boek behoeft eigenlijk geen nadere aanbeveling. Velen zullen het reeds in hun bezit hebben. Wie het nog niet heeft doet er goed aan dit boek, waarvan nu een 7e druk is uitgekomen, te kopen en te lezen. Het boek geeft een goede indruk van de levens- en tijdsomstandigheden van John Bunyan en zijn gezin. Zijn gevangenschap komt er uiteraard in voor. Aangrijpend is de beschrijving van het sterven van Mary, de blinde dochter van John Bunyan. We lezen op blz. 447: “Eens vreesde ik de dood, maar nu ontdek ik, dat hij geen prikkel heeft. Jezus heeft die, door voor mij te lijden, weggenomen. Ik verlang heen te gaan en bij Hem te zijn. Daar zal ik Hem zien, gelijk Hij is. Vader, gelooft u niet, dat ik in de hemel zal kunnen zien?” “Ja, mijn kind, dat geloof ik. Daar is geen droefheid. Zelf zul je Jezus zien, Mary, je zult Hem zien, die voor je stierf.” “Het is een heerlijke gedachte, vader, dat deze arme ogen, die zolang blind zijn geweest, daar de Koning zullen zien in Zijn schoonheid. O, hoe verlang ik heen te gaan!”

John Charles Ryle, Kaf of koren?, 62 blz., ƒ 14,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen.

Het door J.J. Snijders in het Nederlands vertaalde tractaat draagt oorspronkelijk de titel “Wheat or Chaff?” en staat in de bundel “A New Birth”. Ryle schreef dit tractaat met de bedoeling mensen wakker te schudden en na te laten denken en te wijzen op de enige weg ter ontkoming. Aangaande de overtuiging van zonde schreef Ryle het volgende: “Niets, niets zal ooit een mens van de zonde kunnen overtuigen dan de kracht van de Heilige Geest. Toon hem de hel en hij zal er niet voor wegvluchten; toon hem de hemel en hij zal er niet naar zoeken (...). De Kracht van omhoog moet nederdalen en het werk doen. Een mens tonen wie hij werkelijk is, is het bijzondere werk van de Heilige Geest Gods.” Moge het lezen van dit werkje hieraan dienstbaar zijn.

Matthew Henry, Roemen in het Kruis, 64 blz., ƒ 8,75, Uitgeverij den Hertog B.V.-Houten.

Het boekje dat 45 meditaties bevat is uit het Engels vertaald door M.A. de Korte en is geschikt voor persoonlijke overdenking. Het werk van Christus voor arme, verloren zondaren staat centraal.

Rover Backhouse, Atlas van Jeruzalem. 32 blz., ƒ 3,95 (na 4 mei ƒ9,95), Uitgeverij J.J. Groen en Zn., Leiden. Het is een goede gedachte in het jaar dat het 3000-jarig bestaan van Jeruzalem wordt herdacht een atlas over Jeruzalem uit te geven. De geschiedenis van Jeruzalem wordt weergegeven en er wordt ook iets geschreven over de toekomst van deze stad. Veel kleurenfoto’s verluchten het geheel en geven de werkelijkheid weer. Zo ook een afbeelding van een processie op Goede Vrijdag (blz. 20).

In kort bestek wordt veel geboden aan informatie. Voor de prijs (zeker t/m 4 mei) hoeven we het niet te laten. Een goede gedachte om achterin een index op te nemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken