Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

Ook voor mij!

5 minuten leestijd

Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.

In de lijdensweken, die nu weer bijna achter ons liggen, zijn we vanuit Gods Woord doorlopend bepaald bij het kruislijden van de Man van smarten. Het was de doorlopende prediking van dat wondere evangelie: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

In de woorden boven deze meditatie wordt ditzelfde heel persoonlijk gezegd door de apostel Paulus, terwijl er een huiver van verwondering door zijn tere ziel gaat: Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Kunnen wij dit nu ook met de apostel belijden? We gevoelen toch, dat het daarop voor ons allen aankomt. Op dat persoonlijke mij, ook voor mij!

Het tekstverband leert ons, dat wie dit belijdt, aan het einde is gekomen van alle eigen werk en deugd en vroomheid. Met al mijn deugd, bij al mijn werken, vind ik geen troost, die mij kan sterken.

O ja, Paulus heeft het wel geprobeerd, met de uiterste inspanning van al zijn krachten, om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Hij zat, bij wijze van spreken, op de school van Mozes vrijwel in de hoogste klas. Maar Godzelf heeft hem er afgebracht. Godzelf heeft hem leren inzien, op de school van de Heilige Geest, dat hij nooit de wet volmaakt zou kunnen volbrengen, om in die weg door God gerechtvaardigd te worden. Integendeel! Vanwege zijn verdorven bestaan prikkelde de wet hem juist tot zonde, en deed hem steeds dieper schuldig worden en onder het oordeel wegzinken. Maar zo is de apostel door de wet aan de wet gestorven. Hij leerde het volkomen opgeven, om op grond van onderhouding van de wet gerechtigheid te zoeken, waarmee hij voor God zou kunnen bestaan. En zo werd de wet voor Paulus de tuchtmeester tot Christus. Hij leerde op de school van de Heilige Geest, wat M’ Cheyne dichtte:


Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt;
Toen voelde ik, wat eisen Gods heiligheid deed;
Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!


Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet;
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij!
Ik boog me, en geloofde, en - mijn God sprak mij vrij!


O zeker: Gods wet is goed (Rom. 7:12) en de apostel vindt haar goed (Rom. 7:16), en hij heeft een vermaak in Gods wet (Rom. 7:22), en als regel der dankbaarheid begeert hij naar de wet te leven, maar hij heeft het afgeleerd om de wet te gebruiken als een ladder om daarlangs naar de hemel op te klimmen.

Christus heeft voor hem de wet vervuld en de vloek der wet voor hem gedragen. En door het geloof mag hij daarin rusten en daaruit leven. En nu is Christus niet alleen voor hem gekruisigd, maar hij, Paulus, is met Christus gekruisigd, zo zegt hij aan het begin van onze tekst. Hij wil daarmee zeggen, dat de kruisiging van Christus ook in hem heeft doorgewerkt om zijn zondig bestaan te doden. En zo geniet hij nu ook de vruchten van Christus kruisdood.

Nu kan de wet hem niet meer verdoemen, omdat Christus zijn oordeel droeg.

Hij behoeft uit de wet niet meer zijn gerechtigheid te zoeken, want Christus heeft de wet voor hem volbracht.

Nu prikkelt de wet hem niet meer tot zonde, want door zijn mede-kruisiging met Christus is de zondelust en de zondekracht bij hem in beginsel gebroken en gedood.

Nu heeft hij de wet lief om door Christus kracht naar de wet tot Gods eer te leven.

De apostel drukt het zo uit: Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij!

Het is Christus, die Zijn leven als het ware in hem overstort, Die Hem helemaal beheerst, buiten Wie hij niets meer begeert te kennen of te hebben. Christus is het middelpunt van zijn leven, om Wie het alles bij hem gaat, en Die nu zijn gehele leven, inwendig en uitwendig, bepaalt.

En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, zo vervolgt de apostel in onze tekst. De Zoon van God, “Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven!”

Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij, Christus!

De Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven ! Is het een wonder, dat Paulus schreef: ik heb niet anders onder u geweten, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd? En dat hij alle dingen schade en drek heeft leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus?

Lezers, we hebben de Heere Jezus weer gevolgd op Zijn lijdensweg over deze aarde. Een lijdensweg, die uitmondde in de vervloekte kruisdood.

Welnu, kregen we de Borg in Zijn vernedering al onmisbaar nodig? En hartelijk lief boven alles? Aan Hem zullen we straks geoordeeld worden! En wie de Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking. Maranatha! En daarom: kust toch de Zoon, opdat ge niet omkomt voor eeuwig.

Maar ook:


Welzalig zij, die naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun Heer’,
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 april 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken