Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

7 minuten leestijd

John Bunyan, Licht voor hen die in duisternis zitten, Uitgeverij den Hertog B.V.-Houten, 134 blz., ƒ 24,90. Dit boek is een verhandeling over Handelingen 13:23 “Van het zaad dezes heeft God Israel, naar de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus.” Het is opnieuw uit het Engels vertaald door dr. J.B.H. Alblas. De eerste Engelse uitgave verscheen in 1675. De persoon, het werk en het bloed van Christus staan centraal. De toepassing (blz. 120-134) is treffend. Duidelijk wordt bijvoorbeeld uiteengezet dat de eigengerechtigheid niet kan behouden. Ook wordt de waarde van de ziel getekend: “Het kan niet anders of de ziel moet zeer kostbaar zijn, als Gods Zoon niet aarzelt om Zijn bloed daarvoor te vergieten. O, zondaar, die uw ziel waagt voor een gering vermaak, u kent beslist de waarde van de ziel niet. Als u wilt weten wat uw ziel waard is en welke prijs God daarvoor heeft bepaald, lees die prijs dan af aan het bloed van Christus. Het bloed van Christus is vergoten om zielen te behouden. ‘Want gij zijt duur gekocht;’ en de prijs is geen andere dan het bloed van Christus. ‘Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn’ (1 Kor. 6:20). Zondaar u hebt een ziel; kunt u de gekruisigde Christus aanschouwen zonder te bloeden, zonder te treuren en zonder Hem lief te krijgen?” Een lezenswaardig werkje.

Wilhelmus à Brakel (1635-1711), Het gebed en geestelijke oefeningen, Uitgeverij den Hertog B.V.-Houten, 121 blz., ƒ 17,90.

Enkele hoofdstukken uit het bekende werk “De Redelijke Godsdienst” zijn opgenomen: Het gebed. Het vasten, Het waken, De eenzaamheid, De geestelijke overdenking, Het zingen, De geloften en de Ondervinding. In hedendaags Nederlands herschreven door Dr. S.D. Post. Dit bekende werk behoeft geen aanbeveling. Het lezen van dit werkje brenge tot het lezen van heel de Redelijke Godsdienst.

Ds. W. Harinck, Tien geboden voor tieners, Uitgeverij J.J. Groen-Leiden, 104 blz., ƒ 22,50.

De auteur heeft een artikelenserie uit Daniël omgewerkt tot een boekje. Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor de nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente in Kapelle-Biezelinge. Er wordt concreet en eigentijds geschreven (bijv. Over Jomanda). Het voorbeeld op blz. 41 vinden we niet zo gelukkig gekozen. Dit en enkele andere vraagtekens neemt niet weg dat een goed leesbaar boekje voor tieners is geschreven dat goede aanzetten geeft tot nadenken over de betekenis van de Tien Geboden in onze tijd. Het lijkt mij ook geschikt voor jeugdvereniging.

Ds. W. Pieters, Wonderlijke gebeurtenissen, Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen, 95 blz., ƒ 17,50.

De voorvallen in dit boek zijn eerder gepubliceerd in het maandblad “De Catechisant” onder de rubriek ‘Wonderlijke ontmoetingen’. Het zijn waar gebeurde verhalen. Persoonlijk vinden wij de beschrijving van het gebeurde soms wat kort. Het had onzes inziens hier en daar weleens wat uitgebreider beschreven kunnen worden. Maar dit doet niets af aan onze waardering voor datgene wat hier geboden wordt en zeker ook goed leesbaar is voor onze jeugd. Om u een indruk te geven willen wij iets weergeven van de inhoud.

Op de blz. 13 en 14 lezen wij over de bekering van een oude matroos. Deze persoon had een godzalige opvoeding genoten, maar had alles vaarwel gezegd. Tijdens een zware storm werd hij wel wat ernstiger, maar toen zijn maats hem bespotten, scheurde hij zijn Bijbel aan stukken en zei: God mag mij doodslaan als ik ooit nog een Bijbel lees! Meer dan 50 jaar bleef hij zo goddeloos. Toen hij later aan de wal woonde gaf een jonge vrouw hem een evangelisatiefolder. Hij vloekte haar uit en dreigde haar met de folder in brand te steken. De vrouw zei: ‘Pas op man, dat uw vloeken niet op uw eigen hoofd neerdelen!’ Dit woord kon hij niet meer kwijtraken. Hij kocht een Bijbel. Maar al wat hij las was vervloeking en verdoemenis. De jonge vrouw hoorde wat er gebeurd was en ging hem nog een keer opzoeken. Al wat zij zei hielp niet totdat zij uitsprak dat Jezus Zijn bloed had vergoten tot verzoening van de zonden van de grootste van alle zondaren. De oude matroos moest belijden dat hij die grootste van alle zondaren was. Zo kwam er een vonkje hoop. Dit is door gaan werken zodat hij op zijn 80ste verjaardag voor het eerst aan mocht zitten aan de Tafel des Heeren. Zeven weken later mocht hij ingaan in de vreugde van zijn Heere.

Horatius Bonar, Als Gods kinderen lijden. Uitgeverij De Banier-Utrecht, 156 blz., / 17,90.

Het boekje werd geschreven voor Gods kinderen die veel moeite en leed meemaken. Ieder kind van God krijgt daarvan zijn deel, of persoonlijk of in het helpen meedragen van het leed van anderen. In het bijzonder is het geschreven voor hen die door menigerlei verzoekingen bedroefd zijn. We lezen op blz. 9 “De volgende gedachten zijn bedoeld om hen bij het verstaan van Gods handelen te helpen, niet alleen om onder de beproeving troost te vinden, maar om er lering uit te trekken.” Iets van de inhoud willen wij weergeven. Aan de orde komt het oefenen van tucht in het huisgezin Gods. De tucht komt voort uit liefde, het is tucht met wijsheid, het is tucht uit getrouwheid, het is tucht die geen weerstand duldt. De Heere beoogt met de tucht: Oefening van de geest, van de wil, van het hart en van het geweten. De Heere gebruikt meerdere roeden: Lichamelijke ziekte, sterfgevallen en tegenspoed. De Heere kastijdt om te louteren, te zuiveren, te snoeien en te polijsten. Tenslotte geven we nog een citaat uit dit lezenswaardig werkje (blz. 148 en 149): “Alles is liefde. De beproefdheid wijst op vaderlijke liefde. Leed vloeit voort uit het diepst van de fontein van liefde. En liefde kan ons geen onrecht doen, maar maakt gelukkig. Ze kan geen kwaad doen. In alles wat ze zegt en doet is vrede en blijdschap. Ze heeft een groter vat nodig om zich te ledigen en een dieper kanaal om doorheen te stromen. Dat is alles. Ze probert ons meer ontvankelijk te maken voor liefde om vervolgens die liefde erin te storten. Ja, liefde is de ware, de enige oorsprong van de hardste klap die ooit een bloedend hart trof. Om eerlijk te zijn is de liefde de enige verklaring voor de beproeving. Men wordt niet beproefd uit toorn. Ze kan niet toegeschreven worden aan achteloosheid en ook niet aan het toeval, maar alleen aan de liefde. Geef toe dat de liefde de bron is en alles is harmonieus, gepast, volmaakt. Ontken het en alles is verwarring, wreedheid en donkerheid. Straffende liefde is de trouwste, zuiverste, echtste en diepste liefde. Geliefden “het is goed”. Het is goed verdrukt te zijn. De dagen die we hier op aarde lijden noemen we dagen van donkerheid. In het hiernamaals zal blijken dat ze de helderste en beste dagen waren. In de eeuwigheid zullen we Jehova het allermeest prijzen om ons verdriet en onze tranen. Die zullen ons dan zo aangenaam schijnen dat we ons zullen afvragen hoe we ooit hebben kunnen wenen en zuchten. We zullen dan weten dat we al deze genade echt niet verdiend hadden. We verdienden niets, maar het allerminst om verdrukt te worden. Onze vreugde was niets anders dan genade - puur genade - nog veel meer ons verdriet. De beproeving vloeit voort uit de “uitnemende rijkdom van Gods genade”.”

Jacqueline van der Waals, Een lichtglans van hierboven. Een keuze uit haar religieuze poëzie. Tweede druk. Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen, 48 blz., ƒ 14,90.

Een korte levensschets gaat aan de bloemlezing vooraf. Het boekje zal door liefhebbers van haar gedichten zeker gewaardeerd worden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1996

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 mei 1996

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken