Bekijk het origineel

Slotdag Jongeren- zendingsjaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Slotdag Jongeren- zendingsjaar

4 minuten leestijd

Zaterdag 18 mei a.s. is het dan zover. Op die dag vindt het jongerenzendingsjaar zijn afsluiting in een slotmanifestatie.

Het is de bedoeling geweest om de jongeren tijdens het afgelopen seizoen nauwer te betrekken bij het zendingswerk, dat vanuit onze kerken gedaan wordt. Op D.V. zaterdag 18 mei a.s. vindt de afsluiting plaats in de Veluwehal in Barneveld. In samenwerking met de jeugdorganisaties CGJO, LCJ en DWJ is deze jongerenzendingsdag opgezet.

De algehele leiding berust bij de zendingssecretaris, Ds. H. Last. Hij zal de aanwezige jongeren welkom heten en de dag openen. Ds. B. de Romph zal een bijbelstudie verzorgen, waarin de vraag centraal staat “Waarom zending?” Het is goed om ons telkens te bezinnen op onze roeping om zending te bedrijven. Zending is maar niet een liefhebberij maar een opdracht die Christus aan Zijn kerk gegeven heeft. De verschillende programma-onderdelen worden afgewisseld met veel samenzang. Over “De zending in de praktijk” hoopt Ds. H.P Brandsma te spreken. Ds. Brandsma is een man uit de praktijk. Hij heeft jarenlang in Indonesië gewerkt en zal ons iets van zijn werk in die jaren vertellen. Het hoogtepunt van deze dag is de aanwezigheid van verschillende jongeren uit de zendingsgebieden. Er zullen er zijn uit Indonesië, Venda, Kwandebele en Botswana. Zij zullen onder leiding van de aanwezige oud-zendelingen iets vertellen over het werk wat de kerk in het land van hun afkomst doet. Ds. G. Drayer zal de morgenbijeenkomst afsluiten met dankgebed.

Tijdens de middagpauze is volop gelegenheid om met elkaar bezig te zijn. Er zullen drie workshops worden ingericht. Voor een beperkt aantal deelnemers wordt o.l.v. Ds. G.A. Bijkerk, Ds. G. Vos en Mark Gijsen een verkorte versie van een zendingssurvival georganiseerd. In de directe omgeving van de Veluwehal zal naar een geschikt terrein gezocht worden om deze survival uit te voeren. Een zendingsurvival (overleving) is een spel, waarin men zich verschillende situaties op het zendingsterrein inleeft. Het aantal deelnemers is beperkt. Degenen die willen deelnemen aan dit survival moeten zich direct na de sluiting van de morgenvergadering melden bij de tafel, waarop het bordje staat met daarop vermeld: workshop 1.

Workshop 2 zal o.l.v. Ds. H.H. Klomp een bijbelstudie houden rond het thema: “Hoe moeten we in onze tijd vanuit de Bijbel zending bedrijven?” Tijdens en na de bijbelstudie kan met Ds. Klomp hierover van gedachten worden gewisseld.

Bij een derde workshop is het mogelijk om in gesprek te komen met jongeren uit de zendingsgebieden. De predikanten Brandsma en Drayer zullen deze gesprekken leiden en zij zullen zonodig als tolk fungeren. Daarbij zal het o.a. gaan over de vragen:

- Hoe kijken de jongeren uit de zendingsgebieden aan tegen de Nederlandse cultuur en Nederlandse jongeren tegen de Indonesische en Zuid-Afrikaanse cultuur? Zij kunnen dan nagaan, in hoeverre dit beeld klopt.

- Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in het kerkelijk leven en de geloofsbeleving? De vraag komt daarbij aan de orde: Wat kunnen we van elkaar leren?

- Hoe kunnen we kontakt met elkaar onderhouden?

De middagsamenkomst wordt om 14.30 uur geopend door Ds. H. Last. Tijdens de middagbijeenkomst zal een video-klankbeeld “The World like a river”vertoond worden, dat door de Wycliffe Bijbelinstituut is samengesteld. Het slotappel zal gehouden worden door Ds. K. Groeneveld, die een beroep op ons zal doen om niet alleen zending te bedrijven in verre landen als Afrika en Brazilië, maar ook dichtbij huis in België en in ons eigen land. De velden zijn wit om te oogsten en de arbeiders weinigen. Ds. Last hoopt de dag omstreeks 15.30 uur te sluiten.

Tevens zullen in aangrenzende ruimten van de Veluwehal stands staan ingericht. Dienstverlening Jongeren Wereldwijs (DWJ), Trans World Radio (TWR) en Wycliffe Bijbelvertalers zullen daar hun materiaal en hun informatie opstellen. Op deze dag zijn ook de schetsen van de verschillende zendingsgebieden en het zendingskwartetspel te verkrijgen. Het belooft een goede dag te worden vol informatie, ontmoeting en activiteit. Voor elk wat wils. Als jongere kun je deze dag niet missen. Toon door je aanwezigheid, dat het zendingswerk je ter harte gaat.

Het gaat om de voortgang van het Evangelie in deze wereld. God vergadert en bouwt Zijn kerk in deze wereld. De bede “Uw Koninkrijk Kome” zij ons gebed ook op deze dag.

Namens de werkgroep Communicatie Jonge Kerkleden,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Slotdag Jongeren- zendingsjaar

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 mei 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken