Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Matthew Henry (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Matthew Henry (1)

9 minuten leestijd

Matthew Henry is bij velen van ons bekend. Dat is terecht. Hij heeft een bijbelverklaring nagelaten die de moeite waard is. Zijn commentaar op de Heilige Schrift kenmerkt zich door diepe eerbied voor het Woord van God. Zijn bijbelverklaring is nog niet zo heel lang geleden opnieuw verschenen in twee delen. Ik zou met name onze jongeren die uitgave willen aanbevelen. Het is een eenvoudige, geestelijke en praktische verklaring. Lees hem als je een gedeelte uit Gods Woord leest en onderzoekt. In een aantal artikelen willen we enkele facetten uit het leven en werk van Matthew Henry bespreken. Tegelijk willen we, voorzover dat mogelijk is, lijnen door trekken naar onszelf.

De schrijver van deze verklaring is Matthew Henry. Hij is geboren op 18 oktober 1662. Hij was de tweede zon van Philip en Katharine Henry. Matthew had godvrezende ouders. Zijn vader was ook een predikant. Hij behoorde tot die kring van predikanten die de puriteinen worden genoemd. De puriteinen zetten zich in voor de zuiverheid van de leer en het leven in de Engelse Staatskerk, de Anglicaanse kerk. De Anglicaanse kerk bevatte veel elementen die nog deden denken aan de Rooms Katholieke Kerk. Ook in de prediking werden tal van onwaarheden en onzuiverheden verkondigd. De puriteinen zetten zich krachtig in om de zuivere leer overeenkomstig Gods Woord te handhaven. Het Woord van God moest zuiver en onvervalst verkondigd worden. Als het Woord van God niet zuiver verkondigd wordt, blijft dat niet zonder de gevolgen. De beleving van de leer en de levenswandel zijn dan ook niet zuiver meer. De puriteinen legden in hun geschriften veel nadruk op het persoonlijk beleven van de leer. Het gaat om de bevindelijke kennis van onze zonde en van Gods genade. Zij hebben ook veel aandacht gevraagd voor een godzalige levenswandel. De leer moet in praktijk gebracht worden, want de boom wordt immers aan de vruchten gekend. Maar het fundament voor een gezond bevindelijk geloofsleven en voor een godzalige levenswandel, is de zuivere onvervalste prediking van de volle raad van God. De volle raad van God is ons geopenbaard in het Woord van God.

Dat was, kort samenvattend, de inzet van de puriteinse beweging. Het zijn zaken die aan actualiteit in het kerkelijke leven van 1996 niets verloren hebben.

De vader van Matthew Henry behoorde tot die puriteinse predikanten. In de eerste helft van de zeventiende eeuw hebben zij een grote invloed kunnen uitoefenen op het kerkelijke leven in Engeland. Maar halverwege deze eeuw veranderde dat. Na zijn troonsbestijging maakte koning Karei II al spoedig duidelijk dat hij de Anglicaanse kerk weer inrichten en herstellen wilde naar het model van de Rooms Katholieke Kerk. Koning Karei vaardigde wetten uit die het kerkelijke leven in strenge banen gingen leiden. Een ieder die afweek van de voorgeschreven orde, werd afgeschreven. Iedere geestelijke moest bijvoorbeeld oprechte instemming betuigen met het gebedenboek van de Anglicaanse Kerk.

In I662 werd een wet uitgevaardigd, waardoor meer dan tweeduizend predikanten uit het ambt werden ontzet. Het was de dag dat de Roomse kerk de heilige Bartholomeüs herdacht. De dag is daarom als de “Black Bartholomew Day” (= zwarte Bartho-lomeüsdag) de geschiedenis ingegaan. De vader van Matthew was ook een van die presbyteriaanse predikanten die uit het ambt werden ontzet. Ook hij werd op straat gezet. De moeder van Matthew kwam uit een geslacht van adellijke afkomst. Zij was daardoor vermogend. Zij was erfgename van het landgoed Broad Oak. Nadat zij de pastorie van de gemeente Worthen-bury moesten verlaten, hebben zij hun intrek genomen op het landgoed Broad Oak. Wanneer zij drie weken hier zijn, wordt op 18 oktober 1662 hun zoon Matthew geboren.

De ouders van Matthew hebben hun kinderen opgevoed in de vreze des Heeren. Zij wilden hun kinderen nauwkeurig voorgaan in de dienst van de Heere. Het puritanisme beschouwde het gezin als zeer belangrijk voor de gemeente van Christus. In de lijn van Calvijn zag men het gezin als het “kerkje in de kerk”. De vader van het gezin gehoorde de kinderen voor te gaan in de huisgodsdienstoefeningen. Hij moest de kinderen thuis catechisatie geven opdat ze op deze manier onderwezen zouden worden in het Woord van God en in de belijdenis van de kerk.

In het geheel van de opvoeding nam de zondag een centrale plaats. De dag des Heeren is de dag waarop de prediking van het woord en het horen daarnaar in het middelpunt stond. Na elke preek werden de kinderen thuis overhoord. Wat zij niet meer wisten, werd hun alsnog voorgehouden en wat ze niet hadden begrepen werd hen uitgelegd.

Dit stempel droeg ook het huisgezin waarin Matthew opgroeide.

Als spoedig blijkt dat de Heere deze opvoeding heeft willen gebruiken om ook Matthew in te winnen voor zijn dienst. Matthew schrijft later dat het voorbeeld van zijn vader en moeder diepe indruk op hem hebben nagelaten. Hij heeft de vroomheid, die de Heilige Geest werkt, gezien in het leven van zijn ouders. Die echte, onvervalste vroomheid heeft een onuitwisbare indruk in zijn hart nagelaten. De Heere heeft de opvoeding van zijn ouders willen gebruiken om ook hem te trekken uit de duisternis tot het licht. Zo kan de Heere vandaag ook nog werken.

Laten we uit dit verslag van Matthew’s leven leren hoe de Heere wil werken. Het is immers overeenkomstig het Woord van God om in de lijn van de geslachten te werken. De Heere werkt in de lijn van het verbond. Moeten we als ouders dan geen ernst maken met de opvoeding van onze kinderen in de vreze des Heeren? Als wij kinderen van de Heere hebben ontvangen, maken wij ernst met de belofte die wij bij de doop hebben afgelegd? Wij hebben beloofd om onze kinderen in de voorzeide leer breder te onderwijzen. Geven wij onze kinderen het onderwijs dat we beloofd hebben te zullen geven? Maken wij er tijd voor vrij om onze kinderen te wijzen op wat het Woord van God ons leert? Zijn onze gezinnen zulke “kerkjes in de kerk”? Zijn wij als ouders levende voorbeelden voor de kinderen? Zien de jongeren wat het betekent om de Heere te kennen en de verborgen omgang met de Heere te beoefenen? Het zijn een paar vragen die we voor onszelf maar moeten beantwoorden. Wellicht ligt hier in de nood van onze gemeenten en gezinnen als er jongeren zijn die de kerk vaarwel zeggen. Ligt hier misschien ook niet een deel van de oorzaak van kerkverlating en secularisatie (= verwereldlijking)? Leven we onze kinderen voor wat we ze voorhouden? Hiermee is uiteraard niet alles gezegd. Een godvruchtige opvoeding is geen garantie voor de bekering van onze kinderen. Het gebed om de Heilige Geest, die de harten van onze kinderen alleen kan wederbaren en bekeren, blijft voortdurend nodig. Zonder dit gebed kunnen we onze kinderen ook niet opvoeden tot Gods eer. Maar de Heilige Geest werkt middellijk. Hij werkt door en met het Woord. Ook door het Woord dat de ouders aan hun kinderen mogen doorgeven in de opvoeding.

Matthew Henry is er een getuige van hoe de Heere zijn ouders heeft willen gebruiken om hem tot de Heere Jezus Christus te brengen. Uit zijn aantekeningen die Matthew zelf heeft nagelaten, weten we dat hij ongeveer tien jaar was toen hij door een preek van zijn vader sterk werd aangesproken. De tekst van die preek was Psalm 51:19 “De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten”. Deze preek gebruikt de Heilige Geest om hem te overtuigen van zijn zonde en van de heerlijkheid van Christus. Wanneer Matthew later op die tijd terug ziet, schrijft hij dat het geen plotselinge verandering in zijn leven geweest is. Maar de verandering van zijn leven is niet minder krachtig geweest. Heel zijn hart was er op gericht de Heere Jezus te mogen kennen als Zaligmaker. Hij was bedroefd over zijn zonden, omdat hij de Heere daarmee bedroefde. Hij nam met de vreugde van zijn hart de inzettingen van de Heere waar. Hij schrijft van zichzelf dat hij het Woord van God liefheeft. “Ik schat het boven alles. Ik zucht ernaar als het voedsel voor mijn ziel. Ik heb veel vermaak in het horen en lezen van het Woord van God.” Een preek die voor hem ook onvergetelijk is gebleven ging over Psalm 119:140 -“Uw Woord is zeer gelouterd en Uw knecht heeft het lief.”

Het is voor onze jongeren en kinderen van belang te weten dat de Heere al vroeg in hun leven kan en wil werken. Daar hoeven we niet oud voor te zijn. Al ben je maar 10, 15, 18 of 20 jaar, we zijn nooit te jong. Matthew Henry geeft later aan jonge mensen altijd de dringende raad mee om de Heere vroeg te zoeken. Hij dringt erop aan vooral het zoeken van de Heere niet uit te stellen. Als jongen spoorde hij zijn vrienden aan om hun knieën voor de Heere te buigen en Hem te bidden om een nieuw hart. Matthew wijst ook meer dan eens op de betekenis van de Heilige Doop en van het verbond. We mogen de Heere vragen om wat Hij Zelf beloofd heeft. Hij is in staat om door de onweerstaanbare kracht van Zijn Geest onze harde harten te verbreken.

In het gezin waarin Matthew opgroeide was ook verdriet en zorg. In 1667 stierf een broertje van Matthew aan de mazelen. Matthew en zijn zusjes bleven gespaard. De Heere zorgde voor de jonge Matthew om hem voor te bereiden op de taak die hem wachtte in het Koninkrijk van God. Laat het ons gebed zijn of de Heere ook vandaag jongeren wil trekken en voorbereiden op het werk in Zijn koninkrijk. Zou het niet heerlijk zijn als de Heere ook nu nog jongeren uit ons midden zou afzonderen voor Zijn dienst?

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 juni 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Matthew Henry (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 juni 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken