Bekijk het origineel

Een goed medicijn uit de apotheek des Woords

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een goed medicijn uit de apotheek des Woords

4 minuten leestijd

“Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde”

Er wordt op deze wereld zeer veel geleden. Het lijden van deze wereld en van de mens roept ook vele vragen op. Er zijn de laatste tijd heel wat artikelen verschenen over “God en het lijden”, in verschillende dagbladen. Die artikelen trachten een antwoord te geven op de oorsprong van het lijden.

Is er een oorzakelijk verband tussen de zonde en het lijden ? Heeft God het lijden gewild?

In een enkel verband werd er op gewezen dat het lijden heel nauw verband houdt met de zonde. Waren er geen zonden, er waren geen wonden. Toch is het niet zo, dat aan een persoonlijk lijden een speciale zonde ten grondslag hoeft te liggen. Wij weten dat bijvoorbeeld uit het leven van de blindgeborene uit Johannes 9. De discipelen vroegen: “Heere, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden?” Jezus antwoordde: “Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.” Lijden opdat God verheerlijkt zou worden.

Het lijden behoort ook vaak tot de geestelijke opvoeding van Gods kinderen.

Maar hoe behoren wij ons nu onder het lijden te gedragen?

Zal klagen een goed medicijn zijn? Zal opstand ons brengen op de goede plaats? Neen, geliefde lezer(es).

Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde.

Gods Woord is ook in wegen van lijden ons enige richtsnoer. Ik noem het in dit verband “een apotheek”. De apotheek des Woords wijst ons de juiste weg in het lijden.

Het medicijn is het gebed. O, wat hebben we het gebed nodig in het lijden. Gebed om de Heere te vragen bewaard te worden voor klagen. Gebed om bewaard te worden voor opstand. Gebed om het nut van het lijden, wat de Heere mij toeschikt in de weg van Zijn aanbiddelijke Voorzienigheid, te kennen.

Heere, welk doel hebt U voor ogen in mijn lijden.

Waartoe dit ziekbed? Waartoe dit ongeval? Waartoe dit ontvallen van dierbare betrekkingen?

Er is niet alleen een lichamelijk lijden, maar ook een psychisch lijden. O, wat kan dat laatste lijden ook diep ingrijpend zijn. En wat is het dan vaak moeilijk om te bidden. En toch: Is er iemand onder u in lijden? Dat hij bidde.

Er is ook zielelijden, lijden onder de zonde en schuld.

Lijden onder geestelijke verlatingen, lijden dus onder de verberging van Gods Aangezicht. Lijden, aangedaan door vijanden van het ware geestelijke leven.

Ouders kunnen lijden aan hun kinderen, lzaiik en Rebekka leden aan Ezau omdat hij goddeloze vrouwen trouwde.

Zo kunnen ouders lijden omdat hun kinderen de wegen des Heeren verlaten. Zo kunnen ouders lijden omdat hun kinderen geestelijk rijk en verrijkt zijn.

Ook kinderen kunnen lijden aan de ouders. O, zo is er veel te noemen. Doch het blijft gelden naar het Woord van God: Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidde.

En dan gaat het ten diepste om een gebed des geloofs. Een gebed des geloofs, dat betekent niet dat het lijden weggenomen zal worden, alhoewel dat zeker mogelijk is. Er is in bijbelse zin genezing op het gebed, maar dat betekent wel dat het lijden op de juiste wijze verwerkt en gedragen wordt.

Een gebed des geloofs in wegen van lijden is vrucht van de Heilige Geest. En de Heilige Geest wijst in ons lijden altijd naar het lijden van Christus.

Een gelovig biddende lijder mag dan twee dingen zien in zijn of haar leven. In de eerste plaats dat Christus het kruis, het lijden heeft verdragen en de schande veracht voor de vreugde, die Hem voorgesteld was.

In de tweede plaats: dat Hij een Barmhartig Hogepriester is, Die behoorlijk medelijden kan hebben om ons te hulp te komen.

Welnu, mag dit door het geloof gezien en ervaren worden, dan worden wij niet alleen gewilligekruisdragers, maar ook in alle lijden door genadebeelddragers. Dan gaan wij ook in ons lijden het beeld vertonen van Hem, die onze ziel liefheeft. Dan kan het lijden blijven, doch wij dragen het anders dan voorheen.

Is iemand onder u in lijden? Dat hij of zij bidde. Het gebed, niet alleen een goed medicijn, maar het enige medicijn in het lijden. Het gebed des geloofs.

O lijdenden onderons, wie gij ook zijt, hier wordt u de weg gewezen. De Heere Zelf werke het gebed door Zijn Geest in uw lijden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 juni 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Een goed medicijn uit de apotheek des Woords

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 juni 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken