Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

Handreiking -16. In deze serie bijbel-studieboekjes en schetsen voor -16 verenigingen zijn enige tijd geleden 2 nieuwe uitgaven verschenen ni.: ‘Noach’ en ‘Paulus zendingsreizen’. Net als de andere bijbelstudieboekjes van Handreiking -16 bevatten deze boekjes 5 schetsen om op een aantal verenigingsavon-den te behandelen. De commissie Handreiking -16 wil met het uitgeven van bijbelstudieboekjes de leden van de -16 verenigingen stimuleren zelf ook inleidingen te maken over de geschiedenissen die bij elke schets horen om zo ook te (leren) graven in de schatten van Gods Woord. Tot nu toe zijn de volgende boekjes verschenen:

1 Daniël

2 Petrus

3 Jona

4 Elisa

5 Gelijkenissen

6 Door het geloof

7 Paulus

8 Samuel

9 Kinderen in de Bijbel

10 Noach

11 Paulus zendingsreizen

Bij deze bijbelstudieboekjes is voor de leiding een apart boekje beschikbaar met achtergrondinformatie.

Tevens zijn voor gebruik op I of 2 avonden korte schetsen uitgegeven, nk:

1 Pasen

2 U is heden geboren (bijbelstudie over het kerstfeest

3 ’k Zal gedenken (n.a.v. het 100-jarig voortbestaan van onze kerken)

4 Jij en je naaste

5 Zending

6 Het is volbracht

7 Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God

8 Goede Vrijdag

9 Ik ben de Goede Herder

10 Jij en je school

Het bijbelstudiemateriaal komt tot stand m.m.v. de Chr. Ger. Predikantenstudievereniging ‘Calvijn’.

-12 Verenigingen

Voor -12 verenigingen zijn van 2 schetsen vereenvoudigde uitgaven verschenen, nl.:

1 Kinderen in de Bijbel

2 Noach

Voorde bij het L.C.J. aangesloten verenigingen zijn de schetsen gratis! De niet aangesloten j.j. verenigingen betalen ƒ 2,- per boekje en ƒ 0.50 voor een korte schets. De bijbelstudies zijn verkrijgbaar bij: Administratie “Handreiking -16’, p/a L. Oevermans, Achthoven 72,4128 LX Lexmond, tel. 0183-601473.

Julia Shuken. Dag van de Oostenwind,Uitgeverij de Groot Goudriaan-Kampen, 364 blz., ƒ 39,90. De titel is ontleend aan Jesaja 27. Het boek handelt over de lotgevallen van de Molo-kanen, een oude protestantse groepering die in de 17e eeuw ontstaan is uit contacten met reformatorische christenen. De roman speelt in het begin van deze eeuw. In 1905, de tijd van de russische revolutie, sloeg een golf van geweld over het zuiden van Rusland. Een reeks van schrikwekkende gebeurtenissen bracht vele Molokanen ertoe een poging tot vluchten naar Amerika te ondernemen. Zo ook de hoofdpersoon Piotr. Uit dit boek blijkt dat het christendom niet kan samengaan met socialisme en revolutie. Het is geen gemakkelijk boek. Bij al wat beschreven wordt aangaande reisindrukken, gewoonten en gebruiken klinkt door dat het gaat om de waarachtige bekering tot God. Een boek dat stamt uit een andere traditie dan de onze, maar toch ook een boek dat veel biedt aan de lezer die zich enige inspanning wil getroosten.

Bijbel, geschiedenis en archeologie,

Jaargang 2 nummer 3. Deze aflevering gaat over de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, de intocht in kanaän en de theorieen over het ontstaan van Israël. Jaargang 3 nummer 1 bevat: Discussie met dr. Loonstra over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Lachis, Flavius Jo-sephus, over Ezra. Het is een tijdschrift inzake de archeologische en historische achtergrond van de Bijbel en is een uitgave van de werkgroep Bijbel en geschiedenis van het oude nabije Oosten. Uitgangspunt is: De Bijbel is het betrouwbare Woord van God, dat geïnspireerd is door de Heilige Geest en ook gezaghebbend is ten aanzien van gedeelten met een historisch karakter. Tot de doelstelling behoort ondermeer een bijbels-wetenschappelijk alternatief te geven voor de bijbelcriti-sche benadering van de Bijbel met name waar het historische gegevens betreft en dit ook uit te dragen in de wetenschappelijke tijdschriften, zowel in Nederland als in het buitenland. Ook behoort tot de doelstelling het reageren op wetenschappelijke artikelen die de betrouwbaarheid van de Bijbel aantasten. Wat het boek van dr. Loonstra betreft wordt de bewering dat Ai en Jericho niet bestonden toen de Israëlieten kanaän binnentrokken weerlegd met nieuwe gegevens. Wie met zaken te maken krijgt die in dit tijdschrift besproken worden doet er goed aan zich te abonneren. Redactie en administratie: Postbus 386, 3800 AJ Amersfoort. Tel. 0342-414479. De abonnementsprijs is ƒ 16,-per jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juli 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juli 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken