Bekijk het origineel

Bevestiging en intrede te Soest

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bevestiging en intrede te Soest

4 minuten leestijd

Vrijdagavond 27 september jl. was het voor de Chr. Ger. Kerk van Soest een bijzondere avond.

In één dienst vond de bevestiging en intrede plaats van Ds. J. Slagboom. Omdat eigen kerkgebouw te klein was voor dit gebeuren, vond de dienst plaats in de Ichtuskerk van de Ned. Hervormde Kerk. Spontaan was dit kerkgebouw afgestaan voor deze verblijdende aangelegenheid. Ds. R. van Kooten, die aan deze kerk als predikant verbonden is, onderstreepte door zijn aanwezigheid de goede verhouding, die er is tussen onze plaatselijke gemeente en de bijzondere wijkge-meente (Ger. Bond). Het kerkgebouw was goed gevuld. Er waren verschillende predikanten uit de classis Amersfoort en uit de gemeenten, waarmee Ds. Slagboom op een of andere wijze verbonden is geworden, zoals ook veel vrienden uit meerdere plaatsen. Ook waren er meerdere uit de gemeente van Heerde, van de kerkenraad, onder wie Ds. H.H. de Haan. De bevestiging gebeurde door Ds. D. Slagboom. De tekst voorde prediking was: 2 Timotheüs 2:15 “Benaarstig u, om uzelf Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt”.

Door Gods leiding is er de verbondenheid gekomen tussen dienaar en gemeente. Er is de neiging deze avond om op elkaar te zien, het van elkaar te verwachten, ‘t Gaat echter om Gods eisen en beloften. God heeft een “arbeider” gesteld in het midden der gemeente. Het staat precies in het midden van de tekst. Dat betekent grote verantwoordelijkheid tegenover Hem, Die geroepen heeft. De arbeider wordt door God gekeurd. Tegelijk ligt daar uitzicht in. Voor wie door de bediening van Gods Geest het Woord der waarheid recht snijdt, is er uitzicht niet beschaamd te worden. Dat uitzicht mag hier al meegaan met de dienaar des Woords. Het bemoedigt!

Dit werd uitgewerkt vanuit het thema: “Benaarstigen tot trouwe dienst” met als aandachtspunten: dienen onder Gods ogen, dienen met uitzicht en dienen door rechte verkondiging.

Na de bevestiging was er de intreepre-diking over Johannes 3:30 “Hij moet wassen en ik moet minder worden”. Het gaat bij het begin en bij de voortgang niet om de dienaar. Het is om Hem te doen. Die Zijn dienaren zendt. Hij mag ook deze avond centraal staan. Het komt uit in de tekst.

Dienen tot glorie van de Zender

1. Bepaalt het karakter van het dienen.

2. Stempelt het leven van de dienaar. Johannes de Doper wijst van zichzelf af naar de Heere Jezus Christus. De vriend van de bruidegom naar de bruidegom zélf. Het werk van de dienaar des Woords is het heenwijzen naar Christus, naarde Bruidegom. Om door de prediking een middel te zijn, dat verloren mensen worden toegebracht tot Hem. ‘t Was al uitgekomen in de bediening van Johannes als voorloper van de Heere Jezus. Hij had Hem gepredikt als het Lam van God. Tot dat Gods worden de discipelen geleid en worden zondaren geroepen. Zo wenst ook Ds. Slagboom zijn arbeid in Soest te mogen doen, om gebruikt te worden tot het toebrengen tot Hem.

Het stempelt ook het leven van de dienaar. Het wordt geleerd in het leven van Gods dienaren, dat zij zichzelf moeten verliezen opdat het alleen maar zal gaan om de eer van de enige Zaligmaker, ‘t Heeft uiteindelijk Johannes’ hoofd gekost. Het kón, want de hemelse Bruidegom bracht hen tot Zijn heerlijkheid. De begeerte sprak dat hij zo uit mocht komen in al de arbeid in Soest. Daarin wordt de blijdschap van de dienaar vervul.

Na de toespraken van de consulent Ds. R. van Beek. de oud-predikant Ds.J.W. Schoonderwoerd en - namens de kerkenraad - br. Manni sprak Ds. Slagboom een kort dankwoord.

Het was een goede avond. De Heere moge Zijn zegen geven voor de toekomst. De laatste Psalm gaf aan, waarom het gaat:

“Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen”” (Ps. 72:11).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 oktober 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Bevestiging en intrede te Soest

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 oktober 1996

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken