Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De strijd tussen vlees en Geest

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De strijd tussen vlees en Geest

3 minuten leestijd

‘Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet’

Het vlees heeft ook in de rechtvaardigen zijn begeerten. Indien het zelfs den Geest Gods durft te wederstaan, is het dan niet veeleer een wonder, dat het U niet geheel en al heeft meegesleept?

De werken des vieses zijn openbaar; ze treden duidelijker aan den dag, zelfs in Gods kinderen, dan de werken des Heiligen Geestes. Ik zeg U, het is voor vele ware Christenen iets zeldzaams hun genade op te merken, maar iets zeer gewoons hun zonden te zien en in zich de heerschappij van zonden en lusten te gevoelen. Dat is tot ontmoediging van hun ziel! Maar, zult U mij vragen, daar ik dan tweeërlei lusten en begeerten koester, hoe kan ik weten aan welke mijn ziel hangt? Ik antwoord: Vraag Uzelven af welke gij gaarne wilt dat de boventoon hebben. De begeerten des vieses of des Geestes? Aan welke zijde schaart gij U? Kunt U dan met vastberadenheid zeggen: O, laat God, laat de genade, laat mijn goede begeerten in mij heersen over mijn vlees, om Jezus wil ? Welke soort van begeerten komen in uw ziel op wanneer de lusten des vieses woeden? Zegt of denkt gij dan bij Uzelven, met afkeer van de zonde: O, dat ik nimmer, nimmer weder dergelijke bewegingen mocht ontdekken. O, dat mijn ziel zo geheel vervuld was met de genade, dat er gans geen plaats overblijft voor de lusten van mijn vlees? Welke gedachten doorkruisen uw gemoed, wanneer gij ziet, dat uw goede begeerten zo stout door de kwade worden teruggedrongen? Zegt gij dan niet: O, ik ben de slechtste aller mensen, ik kan mijzelf verachten. Niemand ter wereld is in mijn ogen zo traag in het goede als ik ben? Ik verafschuw mijzelf’; een padde is beter dan ik. O Heere, laat mij alles zijn behalve een zondaar; alles, indien Gij mijn ongerechtigheden maar overwint! Ontdekt gij gaarne in andere mensen datgene wat gij voor genade houdt? Zegt gij niet: O, hoe gelukkig zijn zij. O, mij dunkt, genade is het heerlijkste dat bestaat in deze wereld! Ik zou gaarne leven en sterven met deze mensen, die Gods genade in het hart bezitten! Honderdmaal, en nog eens honderdmaal heb ik God gesmeekt, om, indien het Zijn wil ware, ook in zulk een toestand te mogen verkeren?

Hoe zijt gij te moede, wanneer gij bedenkt, dat gij ook zelf genade hebt? Zegt dan uw ziel niet: O, dan zou ik kunnen springen van vreugde; dan is er blijdschap, blijdschap in mijn hart! Dat is, dunkt mij, de grootste zegen op aarde! Genade, genade te ontvangen!

Is het zo met uw ziel ? Zo ja, dan zijt gij een gelukkig mens, want uw ziel heeft genade verkregen, hoezeer de zonde ook nog in uw vlees woont en werkt. Ja, al dat zuchten is een werking der genade, de genade der begeerte, der liefde, der nederigheid en der vreze Gods in U. Uw begeerten zijn alleenlijk goed, want gij begeert tegen uw vlees, tegen uw zondig ‘ik’, en dat ‘ik’ zijt gij niet zelf, maar het is de zonde, die in U woont.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 februari 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

De strijd tussen vlees en Geest

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 februari 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken