Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbesprekingen

6 minuten leestijd

Dr. C.A. van der Sluijs, Dordt vandaag, ondertitel ‘Actualisering van de Dordtse Leerregels’.

De auteur schrijft over godsverlichting temidden van godsverduistering. Het boek bevat 160 blz.. kost ƒ 29,95, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon - Leiden.

Achterin het boek vinden we een literatuuropgave, een zakenregister en een namenregister. Het viel mij op dat in de literatuuropgave veel bekende auteurs ontbreken zoals Feenstra, Damste, Vroegindewey en Van Amstel. Het komt mij voor dat het boek van dr. van der Sluijs vrij moeilijk is voor gewone kerkmensen.

De schrijver verduidelijkt zijn positie in twee richtingen: De evangelische beweging (en Charismatische stromingen) en een verstarde rechtzinnigheid. Voor geïnteresseerden, die zich wat moeite willen getroosten, bevat het boek veel stof tot overdenking.

Ds. P. Vermaat, Liever toch bezoek, 176 blz., ƒ 24,90, Uitgeverij Kok Voorhoeve - Kampen.

De ondertitel van dit boek luidt: “Over sterven en rouwverwerking.” Het boek bevat de volgende hoofdstukken: 1. Liever niet in stilte. 2. Met de kerk der eeuwen. 3. Begraven of cremeren. 4. Begraven in de tijd van de Bijbel. 5. De stilte en de drukte van de sterfdag. 6. Wat verder geregeld moet worden. 7. Ook de stenen spreken. 8. En dan ook nog die andere zakelijke dingen. 9. Verdriet en verwerking. Aan het eind van het boek vinden we een literatuuropgave ter verdere oriëntatie en informatie. Het boek is bedoeld als een praktische handleiding. Het is eenvoudig geschreven en biedt stof tot overdenking en bezinning. Op blz. 39 worden cremeren en begraven naast elkaar geplaatst qua aantallen. Dan zien we dat er in 1994 bijna net zoveel mensen gecremeerd als begraven zijn: cremeren 64.505, begraven 72.095. De auteur laat voorzichtig ruimte voor het ambtelijk en persoonlijk aanwezig zijn bij een crematie. Persoonlijk zijn wij van mening dat een crematie noch ambtelijk, noch persoonlijk dient te worden bijgewoond. We onderschrijven dat het standpunt ten aanzien van begraven en cremeren duidelijk gemaakt dient te worden naar de zijde van de familie. Op de laatste bladzijde zijn adressen van hulpverlenende instanties opgenomen.

M. Dankers, Zielen waar Zijn vrees in woont, Mensen rondom J.C. Philpot, 179 blz., ƒ 29,50, Uitgeverij den Hertog - Houten.

Het boek bevat een vertaling van een selectie uit de Gospel Standard, een maandblad van de strict baptists in Engeland. Ds. J.C. Philpot was jarenlang hoofdredacteur.

Levensbeschrijvingen en stervensberichten werden geplaatst in de Gospel Standard. Dhr. Dankers heeft een zestal personen uitgekozen. Vertalen is niet eenvoudig, daarom is soms het Engels erbij afgedrukt. Een lezenswaardig boek dat ons laat zien hoe de Heere in het verleden heeft gewerkt in het leven van Zijn kinderen. Op het sterfbed soms nog de worsteling met de vorst der duisternis, maar ook kalmte en rust bij God vandaan. We geven tenslotte een citaat van de beschrijving van een sterfbed, blz. 91 “Ik lette onophoudelijk op haar gezicht en bemerkte dat de worsteling met de vijand nog voortduurde. Maar plotseling werd ze kalm en daalde de vrede op haar neer. Ze keek me aan, en riep uit: ‘I am going, daar ga ik, om eeuwig te leven!’ Onmiddellijk daarna blies ze haar laatste adem uit. Zo ging ze van de strijdende kerk over in de triomferende kerk, een van de beste vrouwen en de beste moeder op de wereld, maar oneindig veel meer dan dat, een trouwe, gelovige dienstmaagd van de Heere Jezus Christus, met Wie ze nu leeft en regeert in eeuwigdurende zaligheid en vreugde. De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn.”

Ds. L. Vroegindeweij, De zondag in plaats van de sabbat, 96 blz., uitgave van het LV-fonds, Postbus 372, 2990 AJ Barendrecht.

Het is een uitgave van de artikelen die in de jaren 1951-1953 geschreven zijn in het Gereformeerd Weekblad. Allerlei zaken die de zondag betreffen zijn eenvoudig beschreven: de zondag en de oude kerk, de zondagswetten, de tijd voor de reformatie, de tijd voor en na Dordt, Calvijn en de zondag, zondag 38, Zeeland en Zuid-Holland en de invulling van de zondag. Een goede zaak om kennis te nemen van de inhoud van dit werkje.

Mens en arbeid, 144 blz., ƒ 24,90, uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen in samenwerking met Christelijke Hogeschool de Driestar - Gouda.

Het boekje bevat de lezingen die gehouden zijn op de themadag van het cursusjaar 1995/1996 van de Christelijke Hogeschool ‘De Driestar’. Het bundeltje biedt waardevolle informatie en stof tot verdere bezinning op het thema “Mens en arbeid”.

C.H. Spurgeon, Voor iedere avond Bijbels dagboek, ƒ 45,-, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier. Vergelijking met een oudere uitgave laat zien dat het voorwoord is ingekort, bij onderzoek bleek ons dat de teksten niet altijd correct geciteerd zijn (bijv. 31 december). Temidden van de niet aflatende stroom van dagboeken zal ook dit boek zijn weg wel vinden.

Matthew Henry, Aan Zijn Tafel, Toerusting voor de Avondmaalganger, 258 blz., ƒ 39,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

Ut het Engels vertaald door J.S. van den Brink. Niet alleen in de tijd van Matthew Henry, ook in onze tijd leven er vragen met betrekking tot het sacrament van het Heilig Avondmaal. Moge dit inhoudsvolle boek bijdragen aan het juiste zicht op de inhoud en de betekenis van het sacrament van het Heilig Avondmaal.

C. van der Sluijs, Ontmoetingen van blijvende waarde, 155 blz., ƒ 24,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

Het boek is een selectie van verhalen die de auteur in de jaren 1979 tot en met 1985 schreef voor de kalender ‘Een handvol koren’. Interessante en vaak onbekende bijzonderheden komen we tegen. Zeker, ook voor onze jeugd, de moeite waard o m te lezen.

Thomas Boston, Brood en Wijn, Gedachten over het Avondmaal, 86 blz., ƒ 17,50, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

De vertaler is dhr. L.J. van Valen. Het boekje bevat een zestal verhandelingen van Boston getiteld: Over de sacramenten in het algemeen, de aard van de sacramenten, het Heilig Avondmaal, het waardig deelnemen aan het Heilig Avondmaal, de noodzaak van zelfbeproeving overwogen, het gevaar van een onwaardige avondmaalsgang. Het inhoudsvolle werkje willen wij van harte aanbevelen. Om u een indruk te geven citeren wij van blz. 58 waar het gaat over de zelfbeproeving: “De zelfbeproeving is een zaak van het grootste nut, zowel voor gelovigen als voor ongelovigen. Het verschaft de gelovigen troost, geeft licht over hun staat en verschaft hun getuigenissen voor de hemel en bewijzen voor hun geloof. Voor de ongelovigen kan het een begin ten goede zijn. Het kan hun de kennis verschaffen van hun kwaal, wat de eerste stap is naar de genezing. Als zij dan grondig overtuigd zijn van hun zondige en verdoemelijke staat, kunnen zij bewogen worden om door de toepassing van het geloof tot het bloed en de Geest van Jezus Christus te komen. Hij alleen kan hen verlossen van de zonde en van de toekomende toorn.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 februari 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 februari 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken