Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

G. van Dolderen, Grasduinen in de geschiedenis van de Christeli jke Gereformeerde Kerken.

132 blz., ƒ 39,40, Uitgave van Drukkerij Uitgeverij Bredewold, Wezep. Het boekje bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte geeft in grote lijnen de geschiedenis van de Chr. Geref. Kerken weer. Het tweede gedeelte bestaat uit korte levensschetsen van prominente figuren uit het kerkelijke leven der Chr. Geref. Kerken. De schijnwerper valt op J. Wisse Czn, F.P.L.C. van Lingen, G. Wisse, L.H. van der Meiden, J.J. van der Schuit e.a. Het derde gedeelte beschrijft allerlei meer of minder opvallende gebeurtenissen. De titel dekt de inhoud en de opzet van het boek. Het boek bevat I00 illustraties. Wie wat wil grasdui n - en in de geschiedenis van de Chr. Geref. Kerken en wat oude foto’s wil kijken kan hier terecht.

John Angell James. Wat moet ik doen om zalig te worden?. 149 blz., ƒ 29,90, Uitgeverij De Groot Goudri-aan - Kampen.

De ondertitel luidt: Bestuur en aanmoediging voor ieder die ernstig de zaligheid zoekt. Uit het Engels vertaald door mevr. G.H.C. Pas-Donker. De oorspronkelijke titel luidt: “The Anxious Inquirer after Salvation directed and encouraged.” De auteur leefde van 1785 tot 1859. Vijfentwintig jaar is hij predikant geweest in de grote stad Birmingham. Daar preekte hij elke zondat voor zo’n 1800 luisteraars. In de inleiding van de hand van Ds. W. Pieters staat dat de auteur soms schrijft op de rand van het remonstrantisme af. Een uitspraak als: Christus is voor u gestorven, vinden wij meermalen opgetekend in het boek. Dit is echter een uitspraak die onzes inziens duidelijk in strijd is met een van de grondwaarheden van het calvinisme namelijk de leer van de beperkte verzoening. Ds. Huet vertaalde dit boek de vorige eeuw al eerder in het Nederlands. Deze predikant was duidelijk remonstrants. Hij dichtte bijvoorbeeld: “‘k Ben liever remonstrant met Christus in mijn hart, dan in ‘t noodlottig net van Jan Calvijn verward.” Het is de vraag of de citaten van Calvijn in het voorwoord wel zo bedoeld zijn. We hebben moeite met diverse uitdrukkingen in het boek. We lezen op blz. 17: ‘Christus is gestorven om u zalig te maken, God staat gereed om u te redden.” Op blz. 99 lezen wij: “De eerste eenvoudige daad van het geloof is een zeker weten, dat Christus voor alle zondaren gestorven is, voor de hele wereld.” Onzes inziens mogen we het wel zo zeggen dat er een gestorven Christus voor u is, maar niet dat Christus voor u gestorven is. Christus gaf Zijn leven immers voor de schapen. De wijze waarop geschreven wordt over het werk van de Heilige Geest doet denken aan de school van Saumur, een middenweg tussen Calvinisme en Arminianisme: de verzoening is voor allen gebracht, maar de mens moet geloven. Er staan ook vele goede dingen in het boek. er klinkt bewogenheid in door, maar vanwege de gesignaleerde bezwaren kan ik het niet aanbevelen. Het is beter boeken te lezen die geen verwarrende en onjuiste formuleringen bevatten.

Drs. W. Dekker, Ds. C.B. Stam, Drs. L. Wüllschleger (redactie), Context, achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament, 312 blz., ƒ 49,50, Uitgeverij De Banier - Utrecht.

Er wordt achtergrondinformatie gegeven over de 27 bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Het gaat in dit boek niet om de afzonderlijke tekstverklaring. Het is er de auteurs om te doen de samenhangende verbanden te tekenen. De schrijvers van dit boek beginnen met de historische achtergrond en de situatie van de schrijver en de geadresseerden weer te geven. De tweede zaak is de weergave van de prediking zoals die toen van Godswege heeft geklonken. De derde lijn geeft de actualiteit aan met toepassing naar onze tijd. Genoemde opzet treffen wij aan in het hele boek. Over het derde aspect, de actualiteit met de toepassing naar onze tijd, zijn de meeste vragen te stellen en opmerkingen te maken. Zou er in de bijdrage over de Kolossenzen niet meer geschreven kunnen worden over de wereldmachten, de wereldgeesten en de terreur van de moderne media? Wat de bijdrage over Filemon betreft lezen wij op blz. 231 “De institutie slavernij kennen wij in onze maatschappij niet meer en wordt zelfs algemeen verworpen.” Hier valt onzes inziens meer van te zeggen. We lezen van slavernij van christenen in Soedan. Er valt ook te denken aan kinderarbeid en kinderprostitutie. En als is het instituut van de slavernij in onze Westerse maatschappij afgeschaft, er is wel degelijk allerlei vorm van slavernij. Buitenlandse vrouwen tot uit het Oostblok toe worden naar het Westen gehaald onder valse voorwendsels en tot prostitutie gedwongen. Gaat er ook geen verslavende werking uit van de moderne media? Deze enkele kritische opmerkingen nemen niet weg dat de waardering voor de inhoud van het boek overheerst. Predikanten en gemeenteleden kunnen er hun winst mee doen. Persoonlijk had ik het op prijs gesteld wanneer er een literatuuropgave zou zijn opgenomen om desgewenst dieper op de geboden stof in te gaan.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken