Bekijk het origineel

Intrede Ds. K. Hoefnagel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Intrede Ds. K. Hoefnagel

5 minuten leestijd

De tekst voor de intrede was Psalm 77:21 “Gij leiddet Uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron.” In de inleiding wees de nieuwe predikant van Katwijk op het gevaar dat we het verleden verheerlijken en teveel klagen over het heden. De Heere heeft ook in onze tijd nog veel goeds gelaten.

Thema voorde prediking:

GOD LEIDT ZIJN VOLK

1. De Opperherder

2. De onderherders

1. De Opperherder

“Gij leiddet Uw volk”. Asaf bewonderde de uitleiding uit Egypte, de doorleiding door de woestijn en het binnengaan in het beloofde land. Zo mag de Kerk ook terugzien in plaats van klagen. De Heere leidt door Woord en Geest uit het diensthuis der zonde. Ook nu horen doden de stem van de Zoon van God en zullen leven. De Goede Herder kent, leidt en tuchtigt Zijn schapen. Het Woord Gods is de wolk- en vuurkolom. Dwaalzieke schapen zouden zonder God zeker omkomen. “Gij”: de schapen komen thuis ondanks zichzelf. Hier valt niets aan hun geloof toe te schrijven. De ware pelgrims geven Gode de eer. In de woestijn leren de schapen al meer hun murmurerend hart kennen. Schapen zijn eigenzinnig, zwak en dwaalziek. Wat is een kudde zonder de herder? Schapen hebben bescherming en leiding nodig. In Gods kind is geen kracht, wijsheid of verstand. Het is een bemoedigend beeld dat de Allerhoogste de Herder is. Christus leidt als Profeet in de weide van Zijn Woord. Als Koning bewaart Hij Zijn onderdanen en baant de weg.

Als Priester is Hij de Weg der zaligheid, geeft Hij hemels manna, bidt voor Zijn Kerk en zaligt Zijn volk. Hij hanteert ook de tuchtroede. Om dit alles te verwerven wilde en moest Christus de diepe en smartelijke weg van lijden en sterven gaan. Het is bemoedigend dat God blijft werken.

2. De onderherders

Als onderherders worden Mozes en Aaron genoemd. De Heere heeft die onderherder niet nodig, maar wil ze wel gebruiken. Hij zendt onderherders tot wie Hij wil en wanneer Hij wil. Zij hebben op te roepen tot bekering en geloof in de gekruisigde Christus. Als de Heere een nieuwe predikant geeft, is er werk. Is het uw bede: Mag hij voor mij gebruikt worden? Weet u niet meer hoe het verder moet? Moet u sterven en kunt u niet sterven? De Heere geve gebed opdat de nieuwe predikant mag volgebeden worden en mag uitdelen. Dat zoekenden bemoedigd mogen worden en dat Gods kinderen onderwijs mogen ontvangen. In de woestijn zullen de schapen niet omkomen. Mozes en Aaron waren onderherders met zonden en tekortkomingen. Zo is het ook met de onderherders vandaag. Hoe meer dit wordt beseft, hoe minder het zal tegenvallen. Er dient wel achting te zijn voor de onderherders. Zij mogen niet toegejuicht worden als halfgoden, maar er dient onderwerping te zijn aan hun prediking. Ds. Hoefnagel zei het te begrijpen als er hoorders zijn met ogen die lonken naar de ijdelheid en hoorders met hartklachten. Dan is nodig de reinigende kracht van het bloed van Christus en de vernieuwing door de Heilige Geest. De Heere heelt gebrokenen van harte. Ds. Hoefnagel sprak de wens uit gebruikt te worden voor de onbekeerden alsook dat de onderherder met de schapen veel zouden mogen verkeren aan de voeten van Christus. In de woestijn mogen de schapen manna en water ontvangen uit Christus. Eenmaal zal werkelijkheid zijn: “Want het Lam. Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”

Toespraken:

Ds. Capellen sprak namens de classis en wees erop dat wij allen op reis zijn naar de eeuwigheid. Het gewicht van de zielen worde op uw hart gebonden. U hebt af te zien van mensen en op te zien tot God, u bent dienaar van het Woord. In de prediking dienen arme zondaren en de rijke Christus getekend te worden. Hij wenste Ds. Hoefnagel en zijn gezin Gods zegen toe. Ouderling Tavenier heette namens kerkenraad en gemeente Ds. Hoefnagel en zijn gezin van harte welkom.

Hij sprak de wens uit dat de Heere de prediking zou gebruiken tot bekering, onderwijzing en bemoediging en riep de gemeente op voor de nieuwe predikant te bidden. De predikanten Van der Meij en Slagboom werden dank gezegd voor al de verrichtte arbeid in de vacante tijd. Ds. Hoefnagel richtte zich in zijn dankwoord tot kerkenraad en gemeente, tot zijn bevestiger Ds. D. Slagboom en tot Ds. Capellen. Hij wees erop dat de overheid het gebed nodig heeft en niet buiten de Heere kan. Vrienden, familieleden en gemeenteleden uit Nieuwpoort werden aangesproken en aan lege plaatsen werd herinnerd, met name werden genoemd de lege plaatsen van Ds. Beekhuis en ouderling Benschop. Tenslotte werd gezongen Psalm 150:1 waarna ieder in de gelegenheid werd gesteld in de zaal de fam. Hoefnagel de hand te drukken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Intrede Ds. K. Hoefnagel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 mei 1997

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken