Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingebruikname Evangelisch Centrum Gent

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ingebruikname Evangelisch Centrum Gent

6 minuten leestijd

Op vrijdagavond 28 november jl. vonden vele vrienden van het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen in België door het donkere Gent hun weg naar het nieuwe Evangelisch Centrum Rehoboth. Aan de voet van een grote roomse kerk, waar br. Bor al weer bijna 20 jaar, onder moeitevolle omstandigheden, maar niet ongezegend, wonen en werken mag, werd die avond een geheel nieuw centrum voor evangelisatie geopend. Op dezelfde plaats waar het vorige complex had gestaan is een prachtig en doeltreffend nieuw gebouw gebouwd. De commissie ‘Evangelisatie Oost-Vlaanderen’, samen met de bouwcommissie, en niet in het minst de evangelist en zijn gezin mochten zich verheugen in een grote belangstelling. De zaal zat vol, toen even na half 8 br. Th. Heystek als voorzitter van de bouwcommissie, het nieuwe complex officieel overdroeg aan de commissie. Hij ging kort in op de voorgeschiedenis. Renovatie bleek al enige tijd nodig. Allen die het vorige gebouw gekend hebben zullen het daar mee eens zijn. Na een Rijnreis in de zomer van 1992 werd een vriendenkring opgericht, welke zich in zou zetten voor het benodigde geld. Veel werd in liefde gegeven. We hoorden ook van mooie giften en geschenken, die het centrum verfraaien. De vraag was geruime tijd: moet het oude gebouw worden gerestaureerd of moet er een andere locatie gezocht worden? Uiteindelijk werd gekozen voor algehele nieuwbouw. Architect Servaas maakte de tekeningen en aannemer V.d. Gehuchte nam de verantwoordelijkheid van de bouw op zich. Op 3 februari 1997 werd een begin gemaakt. De samenkomsten moesten voorlopig elders gehouden worden. De bouw vorderde in een goede samenwerking en in een fijne sfeer, al is deze rommelige tijd voor de fam. Bor niet gemakkelijk geweest. Veel extra werk kwam op br. Bor neer. Beide, architect en aannemer, kregen als dank de bekende 3-delige Statenbijbel met kanttekening aangeboden, met de wens dat de lezing ervan tot zegen mocht zijn. De sleutel werd overhandigd aan de voorzitter van de commissie, Ds. A. v.d. Weerd, die daarna het woord voerde. Dankbaarheid is in onze harten. Ook verwondering. Openb. 3:7 en 8 werd aangehaald. Daar lezen we: ‘Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel Davids heeft; Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht en gij hebt Mijn Woord bewaard en hebt Mijn Naam niet verloochend’.

God heeft een geopende deur gegeven. De vorst der duisternis heeft niet stil gezeten. Maar de Heere is de Getrouwe gebleven. Er is ook een gebouw in de hemelen, niet met handen gemaakt. Dat is waarlijk ‘een schoon gebouw’. God is Bouwmeester, door Woord en Geest. De zaligheid wordt geopenbaard aan verloren zondaren.

Hoe schoon is Hij! God geve br. Bolde kracht om een instrument in Zijn hand te zijn. Dan worden menselijke bouwsels afgebroken en God krijgt al de eer.

Hierna zongen we staande Psalm 119:65. Door br. Bor werd de kanselbijbel plechtig geopend en op zijn plaats gelegd. Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden!

Na het votum vond de eerste dienst plaats, geleid door br. Bor. Massaal klonk het psalmgezang in het roomse Gent: Zend HEERE Uw licht en waarheid neder! De Schriftlezing was uit 1 Kon. 8, het deel dat handelt over de ingebruikname van Salomo’s tempel. Als tekst was gekozen de verzen 29 en 30: ‘Dat Uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, van dewelke Gij gezegd hebt: Mijn Naam zal daar zijn; om te horen naar het gebed, hetwelk Uw knecht bidden zal in deze plaats. Hoor dan naar de smeking van Uw knecht en Uw volk Israel, die in deze plaats zullen bidden; en Gij, hoor in de plaats Uwer woning, in de hemel, ja hoor, en vergeef’.

Is het geen groot wonder dat God onder mensen wil wonen? Salomo had daar een indruk van en wijdde het huis de Heere toe. God, Die in toorn op ons moest nederzien, zie in gunst nacht en dag, dat is altijd, op ons neder. Daar, waar Abraham eens Izak moest offeren, maar waar God Zelf voor een plaatsbekledend offer zorgde, vond de Oud-testamentische eredienst plaats. Om Christus Jezus, het ware Offer kan God wonen in zondaarsharten. Gods Naam, God Zelf zal er zijn. Tijdens de bouw van het nieuwe centrum was het een echte werkplaats. Maar ook nü, na de bouw, namelijk van de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde en leidt tot Christus. Het Woord verootmoedigt. Salomo noemt zich Gods knecht. Door het Woord worden ook wij knechten des Heeren. Het Woord draagt vrucht. Hoor ons gebed, bidt Salomo. Ook hier in Gent zal een bedehuis zijn. Hier mag ‘t hart uitgestort worden. Hier mag om vergeving worden gesmeekt. Evangelist Bor spreekt de hoop uit dat Gods Naam hier op het allerhoogst mag worden verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernederd. God wil ook hier wonen. Dat is in het verleden gebleken!

Staande werd Ps. 72:11 gezongen. Na de zegenbede voerde Ds. A. v. Ek als predikant van de moedergemeente Zaamslag het woord. Deze dag is een hoogtepunt. Voor de Gentse gemeente, voor de Stichting, voor de bouwcommissie, maar ook zeker voor de fam. Bor. Dit werk is door Gods alvermogen, door ‘s Heeren hand alleen geschied; het is een wonder in onz’ ogen, wij zien het maar doorgronden het niet. Maar Ds. v. Ek sprak ook van een dieptepunt. Het feit dat er een kerkgebouw moet zijn in deze wereld, wijst toch immers op de noodzaak van bekering en geloof? Een mens komt niet uit zichzelf. Hij moet getrokken worden door Woord en Geest. God moet naar ons toekomen. Dat dit ons verootmoedige. Dit gebouw is echter ook, zo vervolgde Ds. v. Ek, een kruispunt. Het evangelie van Jezus Christus en Dien gekruist mag ook hier verkondigd worden. Ds. v. Ek laat nog zingen Ps. 89:1. We blijven met velen nog een poosje napraten. Dankbaarheid past ons. Er is blijdschap over dit mooie centrum. Het wordt de fam. Bor en de gemeente in Gent van harte gegund. De arbeid in Gent worde gedragen door ons gebed, medeleven en giften. Opdat het huis Gods vol worde. De Heere heeft ook in Gent Zijn volk. De Heere spare br. Bor en zijn echtgenote nog lang voor deze noodzakelijke, en ook zo schone arbeid. De eeuwigheid openbare een rijke vrucht. Wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Ingebruikname Evangelisch Centrum Gent

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1997

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken