Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meditatie

Paulus in Rome (11)

5 minuten leestijd

....ongehinderd...

Ja - u leest het goed. ‘t Is maar één woord waarover deze overdenking gaat, het is een opmerkelijk woord. We zijn zo gewend aan het woordje amen als slotwoord. De vier Evangeliën eindigen ermee. Evenzo de apostolische brieven, en ook het boek Openbaring. Maar het laatste woord van het boek Handelingen is niet het woordje amen. O zeker - er is een handschrift dat dit woordje wel heeft. Ik denk dat de overschrijver het ongepast vond om het niet te gebruiken.

We noemen de Handelingen de Acta van de apostelen. Beter zou zijn de Acta van de Heilige Geest. Nog beter de Acta van Jezus Christus door de Heilige Geest. Ook dat laatste woord van de Handelingen wijst heen, neen - niet naar mensen, niet naar apostelen, niet naar hun kracht, maar naar Jezus Christus en de Heilige Geest, en naar de kracht van Dezen.

Ik noem dat laatste woord van de Handelingen een geweldig woord, ‘t Hoort bij de twee werkwoorden in ‘t voorafgaande, bij het prediken en leren, het prediken van het Koninkrijk Gods en het leren van de Heere Jezus Christus. Dat is een wonder, ja - het grootste wonder dat die twee ongehinderd geschieden. Vergeet u niet: het is in Rome. Die stad kunnen we noemen het hol van de leeuw, letterlijk en figuurlijk. Daar worden christenen geworpen voor de wilde dieren. Paulus is zelfs een keer op het nippertje gered uit de muil van een leeuw. Rome is de stad van de briesende leeuw, van satan. Die is daar heer en meester. Hij, Gods grote wederpartijder, heeft daar de zeggenschap. De keizer van Rome, die zich noemt de divus, de goddelijke, die genoemd wordt een godeszoon, is zijn vazal, zijn instrument.

Onder het Oude Testament stond de draak voor de vrouw die het Jongske zou baren. Om de geboorte van hét Zaad der vrouw te verhinderen. Denkt u aan Israel in Egypte, aan farao die het bevel gaf om alle Israelitische jongetjes te doden. Denkt u aan Ezau die Jakob naar het leven staat. Denkt u aan Saul die zijn spies tot twee keer toe werpt naar David. Denkt u aan Haman; en als het Jongske toch gebaard is, zie daar komen de soldaten van Herodes met getrokken zwaard naar Bethlehem! Nu wordt het Evangelie van Jezus Christus gepredikt in Rome. Let u erop - : satan is uit de hemel geworpen en vervolgt nu te vuur en te zwaard de Vrouw die het Jongske gebaard heeft. De vraag komt op: is hij uit Rome vertrokken, is hij op vakantie gegaan, is hij in slaap gevallen? O neen! Hier is - of u het er mee eens bent of niet - hier is Openbaring 20:2: “en hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren”. Weet u dat ene woordje ongehinderd laat zien de macht van Jezus Christus en toont ons het effect van Golgotha. ‘t Was reeds voorzegd terstond na de val in het paradijs. Door u, door mij door moeden vrijwillige ongehoorzaamheid heel de schepping uitgespeeld in de handen van satan. Maar alzo lief had God Zijn schepping, dat Hij hét Zaad der vrouw zou geven, en Dat zou ‘s vijands kop vermorzelen. Dat is gebeurd op Golgotha. Met het kruis is satan overwonnen. Christus Die gezeten is aan ‘s Vaders rechterhand regeert. Hij heeft de heerschappij; satan is aan Hem onderworpen. Daarom in Rome het prediken en leren ongehinderd! Ziet u nu in dat ene woord de grote Triomfator, de Overwinnaar? Wat een hindernissen zijn er wanneer we zitten onder de verkondiging van het Evangelie. Daar is mijn doodstaat, dood in zonden en in misdaden. Doof, een toegesloten hart; en dat niet het enige. Onderworpen aan satan; hij mijn heer en meester. “Ik lig gekneld in banden van de dood”. Wie zal mij daaruit verlossen? Voorts: mijn vijandschap, ik wil niet dat Jezus Koning over mij wordt. Bovendien - ik ben een vat boordevol ongeloof.

Op dit ogenblik is er de openbaring van Jezus Christus Die alle hindernissen wegneemt. Is dat niet groot en rijk? Val Hem toch nederig te voet en u zult van Hem Zijn wegen leren. Hij kan en Hij wil. Dat komt te staan tegenover uw niet-kunnen en niet-willen. Hoe is het bij u in de gemeente? Geschiedt de Evangelieverkondiging ongehinderd? Hindernissen kunnen er zijn voor de dienaar des Woords. Als hij niet verstaat dat genade genade is. Als hij geen raad weet met een volkomen Zaligmaker. Of als hij niet recht staat tegenover de Heere. Als hij vasthoudt aan zonden. Door allerlei kan hij een rem vormen voor de loop van het Evangelie. Er kan zijn een gecompliceerde prediking. Ik bedoel daarmee dat men mensen wil tegemoetkomen en tevreden wil stellen, ‘t Is de ene keer zus en de andere keer zo. 0 satan poogt op zoveel manieren om het Evangelie te verhinderen. Hij heeft een grote invalspoort omdat het Evangelie niet naar, in overeenstemming is met ons vlees. Mijn vlees staat haaks op het Evangelie, is er vijand van. Och wat een hindernissen kunnen er zijn in een gemeente.

Dat ene woordje “ongehinderd” mag begerig, jaloers maken en brengen tot het gebed: “och, grote Koning dat in onze gemeente, in mijn leven, in het leven van ambtsdragers elke rem, elke hindernis wordt weggenomen”. Wat zou er dan een Leven door en uit de Koning zijn!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Meditatie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 januari 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken