Bekijk het origineel

De Vluchtheuvel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Vluchtheuvel

4 minuten leestijd

Uw financiële hulp nodig voor verantwoorde hulp

Stichting De Vluchtheuvel is een landelijk werkende organisatie voor psychosociale hulpverlening, die uitgaat van de Gereformeerde Gemeenten. Dat is een vorm van hulp die geboden wordt aan mensen die te maken hebben met verlies- en rouwverwerking of psychische problemen. Ook wordt hulp geboden bij gezinsproblemen, zoals verstoorde relaties tussen ouders en kinderen of omgekeerd en huwelijksproblemen.

De basis voor De Vluchtheuvel is gelegd in het begin van de jaren zeventig. De toenmalige deputaten Gezins- en Bejaardenzorg en Jeugdzorg van de Gereformeerde Gemeenten onderkenden onder jongeren en ouderen een toenemende nood van psychosociale aard. Dat leidde tot wat nu is uitgegroeid als een landelijk werkende organisatie voor professionele psychosociale hulpverlening De Vluchtheuvel. De Vluchtheuvel ontvangt van de overheid geen subsidie. Die financiert maatschappelijk werk uitsluitend via de burgerlijke gemeenten. Een landelijk werkende organisatie als De Vluchtheuvel moet daarom geheel voor haar eigen financiering zorg dragen. Tot nu toe is dat gebeurd. Het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ) van de Gereformeerde Gemeenten, incasseert jaarlijks van de gemeenten ƒ 10,- per lid een dooplid om De Vluchtheuvel haar werk te kunnen laten doen. Vorig jaar echter heeft DMZ laten weten dat de grens van haar bijdrage is bereikt. In 1998 voorziet het bestuur zelfs een overschrijding van die grens (exploitatiebegroting ruim een miljoen gulden). Dat heeft - in eerder stadium - geleid tot ernstige bezinning binnen het bestuur van De Vluchtheuvel. Uitgangspunt bij die bezinning is geweest: of het nu mensen van binnen of van buiten ons kerkverband zijn, we mogen tegen niemand zeggen: ga heen en wordt warm! Dat uitgangspunt en die bezinning heeft geleid tot een financieel actieplan, dat in september 1997 is gestart binnen de eigen gemeenten en waarmee wij nu ook in uw kerkblad naar buiten treden. Want waar gaat het om?

Berekening over de laatste tien jaren heeft aangetoond dat vanaf het jaar 1990 jaarlijks zo’n 25% van de hulpvragers van buiten het eigen kerkverband komt. Financieel houdt dat concreet in dat thans zo’n ƒ 250.000,- van de exploitatiekosten zijn toe te schrijven aan leden en doopleden van aanverwante kerken en groepen. Als we die ƒ 250.000,- jaarlijks op andere wijze zouden kunnen verkrijgen, kan het werk voorlopig ongehinderd voortgang hebben.

Daarvoor hebben we het volgende bedacht: Er is een Garantiefonds De Vluchtheuvel gecreëerd. Dat fonds moet op de huidige basisjaarlijks zo’n ƒ 250.000,- tot ƒ 300.000,- gaan bevatten. Dat geld willen wij als volgt verzamelen:

A. Vrijwillige bijdragen in de kosten van hulpvragers, die niet tot het verband van de Gereformeerde Gemeenten behoren (die daar wel toe behoren, dragen via de diaconieën immers al ƒ 10,- per lid en dooplid bij).

B. Een actie om donateurs te werven. Deze worden zowel binnen als buiten het verband van de Gereformeerde Gemeenten geworven. Als we 10.000 donateurs van slechts ƒ 25,- per jaar kunnen werven, komen we ruimschoots uit (dat is twee kwartjes - 2 penningen, zie Lucas 10:35 - per week!).

C. Het stimuleren van het toekennen van giften en legaten ten name van Stichting De Vluchtheuvel te Woerden.

D. Het aanschrijven van onder ons bekende en gerenommeerde bedrijven om te komen tot sponsering van bepaalde projecten. (Bijvoorbeeld: in dit jaar zagen we ons geplaatst voor de kosten van het betrekken van een ander pand in Apeldoorn. Kosten voor De Vluchtheuvel: ± ƒ 40.000,-. In 1998 wil De Vluchtheuvel als preventieproject mantelzorg binnen de gemeenten gestalte gaan geven; personeelskosten voor het le jaar ± ƒ 40.000,-.)

Onze vraag, jongere en oudere lezers en lezeressen, is kort en duidelijk: wilt u alstublieft De Vluchtheuvel helpen om iedereen, die in nood zit en Bijbels verantwoorde hulp zoekt, te kunnen (blijven) helpen?

Voor informatie: bel tel.nr. 0348421218.

Help De Vluchtheuvel helpen met 2 kwartjes per week!!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

De Vluchtheuvel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken