Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

COGG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

COGG

5 minuten leestijd

Landeli jke Conferentie Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte met als onderwerp: “Wat is de aard van het Schriftgezag”

De eeuwen door zijn er in de kerk van de Here Jezus Christus vragen over de aard van het Schriftgezag gerezen.

Hoe lezen we de bijbel? Wat wil het zeggen dat deze het Woord van God is? Is de bijbel überhaupt wel het Woord van God? Is er verschil in niveau, in kracht van verschillende bijbelteksten? Hoe brengen we diverse bijbelgedeelten met elkaar in verband? Het is maar een greep uit de vele vragen die op ons afkomen.

De wijze waarop al deze (en andere) vragen rond het Schriftgezag beantwoord worden is bij vele onderwerpen bepalend voor onze positie.

Te denken valt aan de vraag: Wie is Jezus? Wat is de bedoeling van Zijn komst op aarde? Te denken valt ook aan allerlei vragen die telkens op ethisch gebied rijzen. Wat heeft de Heere God ons in deze tijd via Zijn Woord te zeggen? Het is genoegzaam bekend dat in de afgelopen maanden in de protestantse kerken in Nederland deze vragen op verschillende wijzen opgedoken en bediscussieerd zijn.

Het COGG heeft dan ook besloten haar landelijke conferentie te wijden aan het thema: “Wat is de aard van het Schriftgezag?” in te leiden door prof. dr. J.W. Maris.

Prof. Maris is hoogleraar in de dogmatische vakken aan de Theologische Universiteit van de Chr. Geref. Kerken, gevestigd te Apeldoorn.

Deze landelijke conferentie zal D.V. worden gehouden op vrijdagmiddag en -avond 24 april a.s. in de Aker te Putten.

‘s Middags zal prof. Maris zijn inleiding houden en ‘s avonds zal onder leiding van ds. D. Quant (voorzitter COGG), met de belangstellenden een discussie worden gevoerd omtrent het Schriftgezag.

De bijeenkomst begint ‘s middags om 15.00 uur en eindigt ‘s avonds om 21.00 uur.

De toegang is gratis.

Om ca. 17.00 uur is er een pauze met de mogelijkheid om deel te nemen aan een koffiemaaltijd.

Wil men deelnemen aan deze koffiemaaltijd dan kan dit door vooraf ƒ 22,50 over te maken op gironummer 454.31.94 t.n.v. penningmeester COGG, Burg. des Tombesplein 83, Apeldoorn.

Hoe lees je de Bijbel?

Heeft de slang in het paradijs echt gesproken? Het begon met een cate-chismuspreek en het eindigde met een breuk in de Gereformeerde Kerken (1926). Later ging het over andere dingen: de vrouw in het ambt. Geldt Paulus’ “leerverbod” nog wel na de emancipatie? En tegenwoordig gaat het over ethiek: het huwelijk. Moet het huwelijk in de kerkorde? Samen-op-weg is er verdeeld over. Als je kinderen samen-wonen. Of anders geaard-zijn. Het huwelijk is een instelling van God zegt de éne dominee. Daar dacht Salomo anders over dan wij, grapt de ander. Of homosexualiteit. De één citeert Romeinen 1: “schandelijke” praktijk! Wij weten inmiddels beter zei een theoloog.

De sleutel

Daarachter zit dezelfde vraag: hoe lees je de bijbel? Wat is de aard van het Schriftgezag? In welke kontekst staat de tekst? Paulus werd gedreven door de Geest, maar schreef in de Griekse cultuur van het Romeinse rijk! De schrijver was een kind van zijn tijd. Wij lezers ook. Lezen we de bijbel niet in elke tijd met andere ogen? B.v. de tekst: “Zon sta stil”. Maar staat er dan niets meer vast? Waar blijven we dan? Krijgen we dan geen slinkende bijbel? De bijbel is toch Gods Woord? Er is toch een “objectieve” waarheid!

Of “gebeurt” waarheid juist in “relatie” met de lezers?

Wat “zegt” het woord mij? Wat “doet” het mij? Speelt de lezer dus zelf een rol in het verstaan van de tekst?

Theologen willen zich wetenschappelijk verantwoorden. Welke sleutel pas je toe? Wij noemen dat “hermeneutiek” (Hermes was een tolk). Maar dominees moeten elke zondat de tekst aan de gemeente uitleggen en toepassen op eigen hart en leven! “Verstaat gij wat gij leest?” Eenvoudige kinderen Gods kunnen diep ingeleid zijn: de Heere opende hun hart. dank zij de verlichting van de H. Geest. Maar moderne theologen klagen: de sleutel is verloren.

In alle kerken

Leven deze vragen wel in alle kerken van de Gereformeerde Gezindte ?

Toch wel. De rechterflank zegt: de tekst over lang haar en hoofdbedekking van de vrouw geldt nog steeds. Maar die over tongentaai en profetie niet. Dat draaien charismatische kringen intussen om. Een moderne theoloog zegt: “verzoening” spreekt mij niet meer zo aan. In alle gevallen: hoe lezen wij de bijbel?

In april naar Putten!

Is er dan in het hele land geen smid die de sleutel maken kan? Het COGG heeft er voor zijn jaarlijkse conferentie een gezocht.

Het COGG is het bekende Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte. Zij hebben prof. dr. J.W. Maris gevonden. Hij promoveerde over de Pinksterbeweging en is nu hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn. Hij zegt dat er addertjes onder het gras van de hermeneutiek zitten. Hij wil nu uitleggen hoe goede gereformeerde theologie met de bijbel omgaat, aan de professor is wel gevraagd het niet te moeilijk te maken. De conferentie is juist ook bedoeld voor gewone gemeenteleden. De datum is D.V. vrijdag 24 april a.s. Lokatie: De Aker in Putten.

Aanvang 15.00 uur. Einde 21.00 uur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

COGG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 april 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken