Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Des Christens groot interest (10)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Des Christens groot interest (10)

10 minuten leestijd

De vorige keer zagen we hoe Guthrie zijn lezers er op wees hoe het geloof functioneert in de harten van mensen die door de Heilige Geest aangeraakt zijn. Zij worden door de Heilige Geest overtuigd van hun zonden en gaan het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoeken.

Christus, de enige Weg

Het tweede wat Guthrie aangeeft is dat we er van overtuigd moeten zijn dat Christus de enige weg tot zaligheid is. God heeft een weg uitgedacht om zondaren met Zich te verzoenen. Die weg is de Heere Jezus Christus. Maar Hij is de volstrekt enige weg om met God verzoend te zijn. Alleen door de Heere Jezus Christus kunnen we de toorn van God ontgaan. Laten we dit ter harte nemen. Buiten de Heere Jezus is geen zaligheid. Buiten de Heere Jezus komen we voor eeuwig om. De Heilige Geest verkondigt ons de Heere Jezus Christus als de enige Weg tot zaligheid. Hij wil ons uitdrijven naar Hem. Wanneer wij nog niet gered zijn, wil de Heilige Geest ons door het

Woord op het hart binden dat we buiten Christus geen echte toekomst hebben. Buiten Christus is er voor u en mij geen leven, maar wacht ons de eeuwige ondergang. Alleen door Christus kunnen wij behouden worden. Hij is de enige Schuilplaats, Die werkelijk veilig is wanneer de toekomende toorn van God werkelijkheid wordt. Hij is de Ark van het Behoud die alleen veiligheid biedt in het uur van Gods gericht. De deur van die Ark is nog open. De Heere nodigt om door die deur te gaan.

Christus, de volkomen Zaligmaker

De weg die God heeft uitgedacht om zondaren zalig te maken, is een veilige weg. De Heere Jezus Christus is een volkomen Zaligmaker. Geen zondaar is te slecht of de Heere Jezus Christus weet raad met hem. “Niemand wordt dus uitgesloten van wat staat of toestand hij ook is en hoedanig zijn vroegere leven ook geweest mag zijn. Want Christus kan volkomen zaligmaken degenen die door Hem tot God gaan.”

Ook op vele andere plaatsen in zijn boek prijst Guthrie de Heere Jezus als de volkomen Zaligmaker aan. Hij is bekwaam en geschikt om een zondaar zalig te maken. Dit is ook de taak van dienaren van het Woord, van ouderlingen en diakenen. Ze mogen de Heere Jezus aanprijzen als een bekwame en geschikte Zaligmaker. Ze mogen wijzen op Hem, Die een zondaar redden kan van zijn diepste nood, namelijk de zonde. Ze mogen de heerlijkheid en de bekwaamheid van de Heere Jezus uitstallen. De Schrift verkondigt ons een rijke Christus voor een arme zondaar, om het met die bekende uitdrukking te zeggen. De Schrift laat ons ook zien hoe deze volkomen Zaligmaker door de Heilige Geest een zondaar trekt en aan Zijn voeten brengt. De Heere wil dat de heerlijkheid van Zijn Zoon als een volkomen Zaligmaker door de prediking ons na aan het hart wordt gelegd. U kunt uzelf niet zaligmaken? U worstelt met de grootheid van uw (vroegere) zonden? In Christus is alles te vinden wat u nodig hebt om zalig te worden. Hij is een volkomen Zaligmaker. De Heilige Geest wil door de heerlijkheid van Christus uit te stallen in de prediking, zondaren uitlokken om tot deze Christus te vluchten.

Wat God behaagt

We mogen er nooit aan twijfelen dat het God behaagt dat een zondaar de toevlucht neemt tot Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. De Heere prijst het komen tot de Heere Jezus Christus aan in Zijn Woord en Hij bestraft daarentegen die niet in Zijn Zoon geloven. De Heere nodigt in Zijn Woord om te komen en om bij Zijn Zoon te schuilen. “Een mens moet niet twijfelen aan de bereidwilligheid van de Heere om hen aan te nemen die in oprecht geloof tot Christus gaan. Want God heeft dit overvloedig in de Schrift verklaard.” De Heere prijst het vluchten tot Christus aan. Het behaagt de Heere om zondaren zalig te maken door Zijn Zoon. Er is blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. Laat de bereikdwilligheid van de Heere om zondaren zalig te maken uw en jouw hart verbreken. Laat een zondaar die in zichzelf zoveel zonde vindt en eraan twijfelt of hij welkom is bij de Heere Jezus, zich laven aan deze troostrijke woorden van de Schrift. De Heere is gewillig om zondaren zalig te maken door de Heere Jezus. De Heere beweegt zondaren door middel van Zijn dienaren om te komen tot Christus. Onze Dordtse Leerregels belijden: “want God betoont ernstig en waarachtig in Zijn Woord, wat Hem aangenaam is; namelijk dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.”

Breken met de zonde

Het komen tot Christus kan niet zonder te breken met de zonde. We moeten besluiten om ieder verdrag met de zonde op te zeggen. Tussen Christus en de Belial is geen samenstemming (2 Korinthe 6:14-18). We kunnen niet God en de wereld dienen. Is dat misschien een oorzaak dat er in ons leven niets verandert. We willen de zonden vasthouden en dan tegelijk ook wel de Heere dienen. Maar deze twee dingen zijn niet te combineren. Wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. Wie een vriend van God is, is een vijand van de wereld. Wanneer wij de zonde en de wereld belangrijker vinden dan Christus, dan gaan wij niet tot Christus. Maar het Evangelie scherpt ons in: Een ding is nodig. Zoek Christus. Wie Hem vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere.

Vergeet toch niet dat de wereld met al haar begeerten voorbij gaat. Het Evangelie laat ons de schoonheid van de Heere Jezus zien opdat alle dingen van de wereld in Zijn licht voor ons zouden verbleken en we Hem zouden begeren als de Parel van grote waarde.

Het Woord van God wil voor ons de allesovertreffende waarde van de Heere Jezus Christus laten zien.

Nadat Guthrie deze dingen heeft opgenoemd die ons willen leiden tot Christus, schrijft hij: “Niet bij een ieder zal het op deze wijze even ordelijk en duidelijk gevonden worden. Het is moeilijk het hart na te speuren in zijn overgang vanuit de duisternis tot het licht.” Guthrie wil vooral deze dingen aanreiken om onbekeerden die de weg naar Christus vragen, te leiden. Zij moeten vooral de bovenstaande dingen ter harte nemen en dat in hun gebeden voor de Heere neerleggen.

Een persoonlijke zaak

Vervolgens gaat Guthrie in op de diverse aspecten van het geloof. Het eerste wat hij noemt is dat het echte geloof een persoonlijke zaak is. Het is voor ons niet genoeg om lid van de kerk te zijn of uit gelovige ouders te zijn geboren. Laten we niet tevreden zijn met deze voorrechten alleen. Deze voorrechten zijn niet bedoeld om er op te rusten, maar om ons tot Christus te leiden. De Bijbel houdt ons de indringende werkelijkheid voordat kinderen van het Koninkrijk buiten geworpen kunnen worden. We moeten heel persoonlijk aan de Heere Jezus Christus verbonden zijn door het geloof. We moeten Hem ingelijfd zijn in de weg van wedergeboorte en geloof. We kunnen het niet doen met geloof van een ander. Het is een grote zegen als wij godvrezende ouders of een godvrezende opa of oma hebben (gehad). We zagen in hun leven wat de vreze des Heeren is. Maar hiermee kunnen wij het niet doen. Zeker, de Heere kan en wil ze gebruiken om ons tot bekering te brengen. U herinnert zich misschien wel een godvrezende oma of vader, die de Heere gebruikte in uw leven om de rijkdom van Zijn genade in uw eigen leven te openbaren. De Heere geeft deze ook voorrechten met de bedoeling om ons tot echte bekering te brengen. Het zijn de goedertierenheden van de Heere, die ons tot bekering willen brengen.

Een zaak van het hart

Het aannemen van Christus moet ook hartelijk zijn. Het geloof is maar niet een zaak van het verstand alleen. Het is bovenal een zaak van het hart. de Heere zegt in Zijn Woord: “Mijn zoon, geef mij uw hart (Spreuken 23:26). Als iets of iemand heel belangrijk voor ons is, zijn we daar niet alleen met ons verstand mee bezig. We zijn er dan helemaal bij betrokken. Zo is het nu ook met het geloof. Het hart gaat naar Christus uit. De Heilige Geest dringt door tot in de binnenste delen van ons hart. Dat betekent niet dat ons verstand er niet bij betrokken is. De Heere verlicht ook het verduisterd verstand door Zijn Heilige Geest. Maar dat heeft te maken met de innerlijke verandering in het hart. De Heere betrekt ons hele mens-zijn bij die hartelijke bekering. Onze wil, ons gevoel, ons verstand, onze genegenheden komen onder de tucht van het Woord te staan en de Heilige Geest gaat heel ons bestaan leiden.

We mogen onszelf nooit te vreden stellen met een geloof dat alleen zetelt in ons verstand. We weten, denk ik, wel wat we verstaan onder een historisch geloof. We nemen voor waar aan alles wat er in de Bijbel geschreven staat, dat is op zichzelf genomen, belangrijk. We zien hoe er ook vandaag aan de betrouwbaarheid en het gezag van de Bijbel wordt gesleuteld. Maar je wordt niet zalig met een historisch geloof. We kunnen zeggen: “Ik geloof alles wat er in de Bijbel staat en ik geloof dat God er is, want dat staat in de Bijbel. Ik geloof dat Jezus voor zondaren gestorven is. De Bijbel zegt dat ik een zondaar ben, dus is Jezus ook voor mij gestorven.” Het geloof is geen verstandelijke redenering. Het geloof is een zaak van het hart zodat ik besef dat ik een zondaar ben voor God. Ik word arm gemaakt in mijzelf door de Heilige Geest om de zaligheid buiten mijzelf in de Heere Jezus Christus te zoeken en te vinden. Ik ga de schoonheid van de Heere Jezus ontdekken. Echter, de Heilige Geest wil ook ons verstand verlichten en wat wij met ons verstand weten uit het Woord van God, wil Hij gebruiken om ons deze dingen te leren met ons hart. Kennis van het Woord van God is heel belangrijk. Hoe zouden we de geestelijke dingen zuiver kunnen beleven als we ze niet kennen uit het Woord van God. Onzuivere belevingen komen meer dan eens voort uit een onkunde in het woord. Je hoort vandaag nogal eens dat de leer van de kerk niet zo belangrijk is en dat we eigenlijk geen belijdenisgeschriften nodig hebben. Maar dan zien we niet dat de leer van de kerk opkomt uit, het Woord en de grond is voor de geestelijke beleving.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Des Christens groot interest (10)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 mei 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken