Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus’ verheerlijking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Christus’ verheerlijking

4 minuten leestijd

“Die zal Mij verheerlijken”

Als het gaat over het werk van de Heilige Geest, dan zijn we niet met enkele woorden of zinnen klaar. Wie dit meent, doet tekort aan wat in het Woord van de Heere geschreven staat. Tot de woorden van de Heere behoort ook alles wat de Heere Jezus gesproken heeft. Wat treffen wij niet aan in de hoofdstukken 14-16 van het Johannes’ evangelie! De liefde van Christus dreef daartoe en de verdienste van Zijn werk mocht niet verborgen blijven. Het laatste was de wil van de Vader. Wanneer de Heere Jezus het heeft over verheerlijken, dat is groot maken, kan de vraag gesteld worden, maar Hij deelt toch bijzonder na de Hemelvaart in ’s Vaders heerlijkheid? Hij werd toen gekroond met eer en heerlijkheid? Dit is zeker geschied. Maar zoals Hij in de hemel heerlijkheid ontving, zal dit ook op aarde geschieden. Het zal plaatsvinden door de Pinkster-Geest. De Heilige Geest zal de discipelen Zelf bewerken, zodat zij rijk zullen getuigen van de Heere Jezus Christus. Zoals Eliëzer bezig was om Rebekka als bruid te werven voor Izak, zo zullen zij werkzaam zijn. De wetenschap van Jezus Christus zal hen dringen tot rijk spreken. Echter, de Heilige Geest zal meer doen. Op aarde zal men niet alleen horen spreken, verkondigen, maar mensen zullen er ook in delen. De grootmaking van Christus ontbreekt op aarde. Het tegendeel blijkt overduidelijk. In het wereldse en godsdienstige leven wordt het gezien. Hoe kunnen eigen eer en roem vooropstaan. Wat in Jesaja 53 geschreven staat, mag ons wel diep treffen: “Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.” Onder deze werkelijkheid vallen wij allen. De Heilige Geest overtuigt hiervan. De verwerping van Hem wordt tot schuld, want in Zijn vernederende gang en werk ging Hij de schuld betalen en de verzoening bewerkstelligen. Zijn leven in de staat van de vernedering was noodzakelijk. Het niet willen zalig worden door de schulddragende, vloekdragende Borg wordt tot schuld.

De Heilige Geest overtuigt van de noodzaak van Jezus’ Borgleven, maar maakt dit leven van Hem ook groot in het leven, zodat men op Hem gericht wordt, het hart voor Hem opengaat en in Hem gelooft als Borg en Zaligmaker, de enige Priester en de eeuwige Koning. Hoe gaat men Hem de eer en heerlijkheid gunnen. Deze werkelijkheid neemt toe. Nu dienen we goed te onthouden, dat dit alles niet zonder het Woord, de woordverkondiging plaatsvindt. Hij maakt altijd gebruik van het Woord. Het Woord van de Vader en van de Zoon. Zoals Jezus Christus Zich steeds stelde onder het Woord van de Heere, leefde bij en uit het Woord en stond naar de vervulling van het Woord, ook in Zijn leven, zo is de Heilige Geest bezig met het Woord. Hij kan genoemd worden de meerdere Eliëzer.

Welk een waarde krijgt dan de Heere. Zijn Namen. Zijn deugden en staten gaan spreken en leven. Alles mag men erin vinden en bezitten voor leven en sterven. En wanneer de zelfkennis, de ontdekking van zichzelf doorgaan en de bestrijders niet ophouden, dan komt de Heilige Geest met de rijke, troostvolle woorden uit het Woord, waardoor men gesterkt wordt en het geloof mag toenemen. Het geloof in Hem, Die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen het werk van Zijn handen. Maar zegt u: “Wie ben ik! ik mis alles”. Dat is heel erg, want we bezaten in het paradijs alles. Maar missende mensen kunnen worden begerigen. Rebekka leefde zonder Izak, maar Eliëzer kwam. Zijn spreken. Zijn daden konden Rebekka niet weerhouden om mee te gaan, zij werd erdoor gaande gemaakt. Nu, zo wil de Heilige Geest werken met en door de verkondiging van het Woord.

Roept tot Hem, zoekt Hem om die genade. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. Hij wil en zal dat doen. En Christus ’ woord mag een pleitgrond zijn, want Hij zegt het:

“Die zal Mij verheerlijken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Christus’ verheerlijking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 juni 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken