Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

Christopher Catherwoord, Martyn Lloyd-Jones, Herinneringen aan mijn grootvader, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen, 190 blz.,

ƒ 29,90. De auteur, kleinzoon van Martyn Lloyd-Jones tekent ons in dit boek de mens achter de prediker. Op de grafsteen in Wales staat 1 Corinthe 2:2 “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd”. Die boodschap bepaalde het leven van de doctor. Wie zich wil verdiepen in de persoon van Martyn Lloyd-Jones doet er goed aan dit informatieve boek ter hand te nemen, waarin zijn leven en zijn levensloop worden beschreven.

Ien Friele Ferwerda, Heel Gewoon - en toch anders, Uitgeverij A.G. Schoonderbeek - Laren, 72 blz., ƒ21,80.

Het bundeltje bevat ontroerende gedichten van een moeder over haar enige zoon die omgekomen is in de Himalaya bij het bergbeklimmen in oktober 1987. De gedichten vertolken op aangrijpende wijze wat het betekent een kind te verliezen door plotselinge dood en nooit meer terug te zien. Deze bundel kan bijzondere betekenis hebben voor hen die een soortgelijke ervaring hebben moeten meemaken.

H. Florijn, J.P. Neven. Voorgangers in de noodkerk, 216 blz., ƒ 39,90, Uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen. In de zogenaamde noodkerk te Bergambacht liet voorganger C. van der Graaf regelmatig diverse predikanten voorgaan. De noodkerk ontstond doordat de hervormde Ds. D.Th. Keek weigerde toestemming te geven om kinderen uit Bergambacht elders te laten dopen. Hierop werd deze predikant met drie ouderlingen en twee diakenen uit het ambt ontzet. Na drie jaar besloot Ds. Keek weer tot de Hervormde Kerk terug te keren. Ouderling C. van der Graaf ging niet met hem mee en begon nu zelf sprekers uit te nodigen in de noodkerk. Van der Graaf kreeg van 21 predikanten en oefenaars brieven die in dit boek zijn opgenomen. Ook brieven van onder ons bekende predikers komen we tegen: Ds. L. Boone, Ds. D.J. van Brummen, Ds. M. Overduin, Ds. B. Toes, Ds. W. Baay, Ds. J. Fraanje, Ds. W.H. Blaak. Ds. W.C. Lamain. Ds. E. du Marchie van Voorthuijsen, Ds. H. Visser Mzn en Ds. J.W. Slager. Iets van de inhoud willen we weergeven. Op blz. 65 lezen we van een gesprek tussen Ds. L. Boone en een professor in de trein. De professor zei dat de ziel van de mens niet bestaat, hij had al veel mensen geopereerd en nog nooit een ziel in een lichaam gevonden. Daarop stelde Ds. Boone de vraag of hij al eens het kwaad of pijn had gezien. Dit werd ontkennend beantwoord. Dan bestaan zij niet, zei Ds. Boone. De professor evenwel zei dat pijn bestaat omdat hij die zelf al dikwijls had gevoeld. “Nu dokter, vervolgde Ds. Boone, de ziel heb ik ook gevoeld. Dat was, toen ik gedaagd werd voor de vierschaar Gods. En ik hoop dokter, dat u dat in uw leven ook nog eens gevoelen zult, want anders zul u die pijn eeuwig voelen in de verdoemenis.” Van elk van de voorgangers is een korte levensbeschrijving opgenomen en kenmerkende zaken uit hun brieven. Het boek leest vlot en bevat heel wat illustraties. Op boeiende wijze wordt een stuk kerkelijk leven buiten enig kerkverband beschreven.

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten deed ons twee uitgaven toekomen: Jongeren en wederkomst, 68 blz.,

ƒ 10,-, het bevat lezingen en vragenbe antwoordingen onder meer over valse Christussen en de antichrist. En: Dopen, wat betekent dat? 88 blz..

ƒ 15,-. Op bijbelse gronden wordt de kinderdoop verdedigd tegenover de volwassendoop. Ook komt een kerkelijk recht en een goddelijk recht tot het Avondmaal aan de orde en dat het in het leven van Gods kinderen niet met het Avondmaal begint. De eerste vraag is niet: Mag ik naar het Avondmaal. Wel: Mijn ziele, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? De beide boekjes bieden goede stof tot bezinning. Boekjes te verkrijgen bij Bondscentrum, Postbus 79, 3440 AB Woerden. Tel. 0348418587.

J.D. van Leeuwen (red.) In Uw spoor. Bijbels dagboek voor kinderen, ƒ 23,50, Uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen.

Voor elke dag een gemakkelijk te begrijpen kort stukje en schriftlezing. Medewerkers: M.L. Breugem-Kardol, W. Markus, C.J. Quist-van Noort, Ds. A.L. van Zwet, A. Tukker-Versluis, dr. C. de Pater, J.D. van Leeuwen, W.A.J. Jansen, drs. A.A. Teeuw, C. Boer, Ds. J. de Jong, Ds. M.B. v.d. Akker en Ds. W. Vroegindeweij. Ieder schrijft op eigen wijze. Het een spreekt meer aan dan het ander. Bestemd voor de leeftijd van ongeveer 8 tot 12 jaar.

Drs. J.J. Poort, De loop beëindigd, Paulus’ reis naar Rome, 100 blz., ƒ 19,50 Uitgeverij De Banier - Utrecht. De auteur weet op boeiende wijze in kort bestek veel te vertellen van de plaatsen waar Paulus is geweest. Zo lezen wij van Tarsen, Damascus, Corinthe, Jeruzalem, Ceasarea, Malta en Puteoli. Uiteraard ook Rome: het huis van senator Pudens, de dodencel in het Mamertinum en het executieterrein van Tre Fontane, waar Paulus volgens de traditie stierf. Een aardig boekje voor wie een bezoek brengt aan Rome.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juli 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juli 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken