Bekijk het origineel

Kenmerken van de wedergeboorte

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kenmerken van de wedergeboorte

6 minuten leestijd

In het boek van Ryle “Parels van grote waarde” troffen wij een lezenswaardig tractaat aan over de wedergeboorte. Ryle noemt daar een zestal kenmerken van de wedergeboorte. Het lijkt ons een goede zaak hiervoor aandacht te vragen. Onderzoek is zeker nodig op dit punt. Christus heeft immers gezegd dat er zonder wedergeboorte geen ingaan zal zijn in het Koninkrijk der hemelen. Wat we ook zouden kunnen missen, de wedergeboorte kan niet gemist worden. Een mens heeft dus de wedergeboorte nodig zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Er is geen zaligheid zonder wedergeboorte. Er is geen geestelijk leven zonder wedergeboorte. Zonder een nieuw hart zal men niet ten hemel ingaan. Het gaat ons allen persoonlijk aan. Niemand kan immers zalig worden zonder wedergeboorte.

1. Het eerste kenmerk is dat een wedergeboren mens de zonde niet als een gewoonte doet. “Hij zondig niet langer met zijn hart en wil, en met al zijn genegenheden, zoals een onbekeerd mens. Er is misschien een tijd geweest dat hij er niet aan dacht of zijn daden zondig waren of niet. Nooit voelde hij zich verdrietig of hij verkeerd deed of niet. Er was geen strijd in hem tegen de zonde, want hij en de zonde waren vrienden. Nu echter haat hij de zonde; hij vlucht ervan weg, hij strijdt ertegen, beschouwt deze als de grootste plaag, zucht onder de last van de aanwezigheid van de zonde, treurt wanneer hij onder de invloed daarvan komt en verlangt om hiervan geheel bevrijd te worden. In een woord, de zonde behaagt hem niet langer en is geen zaak van onverschilligheid meer, maar het meest afschuwelijke ding dat hij haat.”

2. Het tweede kenmerk is te geloven dat Jezus is de Christus. Wie dat gelooft is uit God geboren. “Hij gelooft dat hij, vanwege het volbrachte werk van Christus aan het kruis, in Gods ogen rechtvaardig gerekend wordt en hij mag dan ook zonder verschrikking de dood en het oordeel tegemoet zien. Wel kan hij zijn twijfels en vrezen hebben. Soms voelt hij zich alsof hij geen geloof had, maar vraag hem of hij gewillig is om op niets en niemand anders te rusten dan op Christus en hoor dan wat hij zal antwoorden.. Vraag hem of hij zij hoop op het eeuwig leven zal stellen op zijn eigen goedheid, zijn verbeteringen, zijn gebeden, zijn predikant, zijn werk in de kerk en buiten de kerk, zowel geheel als ten dele, en hoor wat hij zal antwoorden. Vraag hem of hij Christus wil opgeven en zijn vertrouwen op iets anders stellen. Hij zal antwoorden dat hij zich wel zwak voelt, maar dat hij Christus voor geen goud of werelden wil opgeven. Reken er maar op, zo zou hij zeggen, dat hij Christus dierbaar vindt, dat Hij gepast is voor zijn ziel en dat hij niemand anders vindt aan Wie hij zich zo vast kan houden.”

3. Een derde kenmerk is dat een wedergeboren mens een heilig mens is. Hij begeert naar Gods wil te leven. Hij wil vermijden wat God haat. “Zijn bedoeling en begeerte is om God met hart, ziel, gemoed en krachten lief te hebben en zijn naaste als zichzelf te beminnen.” Hij wil doen wat Christus hem beveelt. Wel zucht hij nog onder de last van de inwendige verdorvenheid. “En hoewel hij soms twijfelt of hij een christen is, mag hij op kalmere ogenblikken de oude John Newton nazeggen: “Ik ben niet wat ik behoor te zijn, ik ben niet wat ik in een andere wereld hoop te zijn, maar toch ben ik niet meer wat ik eerst was, want door de genade van God ben ik dat ik ben’.”

4. Een vierde kenmerk is liefde tot de broeders. Liefde tot al de ware discipelen van Christus. Hij kan over de slechtste zondaar wenen, maar heeft een bijzonder e liefde tot de ware gelovigen. Wie de meeste genade heeft, wie het meest op Christus lijkt, heeft hij het meeste lief. Zulken zijn medereizigers op dezelfde weg. Zij zullen in dezelfde rust ingaan. Er is sprake van geestelijke verwantschap. “Hij voelt zich nergens anders zo thuis dan in hun gezelschap.”

5. Het vijfde kenmerk is dat een wedergeboren mens de meningen van de wereld of die goed zijn of niet niet tot zijn levensregel heeft. Zijn belangrijkste vraag is niet wat de mensen van iets zullen denken, maar hoe de Heere erover zal oordelen. Hij doet graag dingen die de menigte niet nodig vindt. Hij heeft de lof van God liever dan de lof van mensen. Hij is meer bevreesd de Heere te ergeren dan de mensen te ergeren. “Het is voor hem een ondergeschikte zaak om de wereld te behagen. Zijn eerste oogmerk is God te behagen.”

6. Het zesde kenmerk is dat een wedergeboren mens voorzichtig is met zijn eigen ziel. Hij wil zich zuiver bewaren voor alles wat aanleiding kan zijn tot de zonde. Hij is voorzichtig in het omgaan met de tijd. Voorzichtig met het lezen van boeken. Voorzichtig met het kiezen van vrienden. Hij is bang voor alles wat zijn geest kan vergiftigen. Hij houdt rekening met de bedrieglijkheid van zijn eigen hart en de ongerechtigheid van de wereld. Hij is waakzaam ten opzichte van de satan. “Hij begeert te leven als een soldaat in het land van de vijand.”

Ryle heeft oog voor het verschil in diepgang wat de genoemde kenmerken betreft. Bij de een zijn ze zwakker, bij de ander sterker. De een heeft meer van het ene kenmerk, de ander meer van het ander. Toch houdt hij eraan vast dat iedere wedergeborene deze zes kenmerken heeft op grond van de eerste brief van de apostel Johannes. Het getuigenis van de apostel Johannes is duidelijk.

Wie deze kenmerken niet heeft wordt ernstig aangespoord alle middelen die de Heere geeft te gebruiken.

Wie deze kenmerken wel heeft dient ernaar te staan dat zij steeds duidelijker worden.

Mogen wij de kenmerken van de wedergeboorte door genade opmerken? Dan is dat geen eigen werk, maar Gods werk. De Heere begint naar Zijn welbehagen in harten en levens van mensenkinderen aan zaken waar zij uit eigen beweging nooit aan zouden beginnen, waar zij verklaarde vijanden van zijn. Van het werk Gods zal de Heere dan ook alleen de eer ontvangen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juli 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Kenmerken van de wedergeboorte

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 juli 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken