Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

5 minuten leestijd

J.C. Ryle, Parels van grote waarde,157 blz., ƒ 29,90, Uitgeverij De Groot Goudriaan - Kampen.

Uit het Engels vertaald door L.J. van Vaalen. De ondertitel luidt: Indringende vragen over het persoonlijk heil beantwoord. Ryle leefde van 1816-1900. Als predikant had hij een pakkende en indringende stijl, confronterend en ontmaskerend. Op de man af stelt hij zijn vragen in de prediking. Christus wordt getekend als de enige Weg ten leven. Ryle wordt wel genoemd de prins van de tractatenschrijvers. Meer dan honderd van deze kleine boekjes verschenen van zijn hand. Theologisch stond Ryle in de traditie van de Engelse Anglicaanse kerk. Hij conformeerde zich aan het ‘Book of Common Prayer’, het liturgische handboek en aan het bisschoppelijk hiërarchische systeem. Hij verzette zich wel tegen de toenemende verroomsing in leer en eredienst. Hij riep op tot een hernieuwde reformatie van de nationale kerk. De titels van de tractaten die nu gepubliceerd zijn in onze taal luiden: Wat denkt u van het kruis? Waar bent u? Bent u wedergeboren? Bidt u wel? Bent u een erfgenaam? Bent u ijverig? in het tractaat over de wedergeboorte handelt Ryle over zes kenmerken van de wedergeboorte (blz. 65 vv). Het ernstige, indringende boek van Ryle biedt stof tot nadenken en zelfonderzoek.

SPG Jongeren. Een infoschets getiteld “De invloed van de media”, 40 blz., ƒ 4,- werd toegezonden. Meerdere schrijvers hebben hieraan meegewerkt. Zij zitten niet op dezelfde lijn. Het slotartikel werd door drs. J. Mulder op persoonlijke titel geschreven. De schets reikt zeker stof tot bezinning aan.

Een volgende info-schets draagt de titel “Fundamentalisme, 24 blz., ƒ 4,-. Diverse vormen van fundamentalisme worden behandeld. In de slotconclusies wordt gewezen op het gevaar van het moslimfundamentalisme. Terecht luidt de slotzin: “Het is dus van belang om naar verschillende kanten te kijken. Het gevaar komt niet uitsluitend uit een bepaalde hoek. Het moslimfundamentalisme geeft onmiskenbaar risico’s waarvoor we onze ogen niet moeten sluiten. Voor ons in de Nederlandse maatschappij aan het einde van de twintigste eeuw liggen de grootste gevaren echter in de volstrekt geseculariseerde cultuur die ons omringt. Een geseculariseerde cultuur die geleidelijk aan ook doordringt in de gereformeerde gezindte.”

Tenslotte een info-katern met als titel: “De doodstraf, invoeren of uitbannen”, 75 blz., ƒ 15,-, geschreven door mr. drs. W.A. Zondag, drs. L. Snoek en mr. G. Holdijk. Het boekje bevat vier hoofdstukken: 1. Doodstraf in Nederland. 2. Doodstraf in Bijbelstheologisch licht. 3. Politieke overwegingen bij het thema ‘doodstraf’. 4. Juridische aspecten bij de doodstraf. Zoals bekend kan zijn is de SGP een van de weinige politieke partijen die voorstander is van herinvoering van de doodstraf. Zo lezen wij op blz. 35 terecht: “Een overheid die zich laat gezeggen door Gods Woord, zal de doodstraf een plaats geven in het strafrecht. Deze overheid weer ook dat zij deze straf dient toe te passen bij moord of doodslag.” Wie zich verder in deze materie wil verdiepen kan terecht in genoemde brochure.

Besteld kan worden bij: LVSGS/SGP Jongeren, Laan van Meerdervoort 165, 2517 AZ ‘s Gravenhage. Tel. 070-3456226.

JBGG. Een tweetal informatieve uitgaven ondersteunen de actie die dit jaar door de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten wordt gehouden. De brochures en het bijbehorende werkmateriaal voor de verenigingen gaan over de kerk van Cambodja en China. “Cambodja. Hulp aan een verscheurd land”, 32 blz., ƒ 5,- en “De verborgen Bron in China”, 50 blz., ƒ 5.-. De actie beoogt in Cambodja steun voor de bouw van scholen, huisjes en enkele klinieken en lectuurverspreiding. In China, waar sprake is van vervolging van de kerk, wil men christelijke lectuur verspreiden en hulp bieden aan een ziekenhuis, aan weeskinderen en gehandicapten en een sociaal project waarin Chinese christenen werkzaam zijn. De geschiedenis van de kerk in China wordt in grote trekken beschreven en ook de huidige situatie krijgt aandacht.

C.H. Spurgeon, Het kruis, 122 blz., ƒ 10,- via evangelisten en ƒ 15,- via de boekhandel, Uitgeverij Boekhout - Scherpenisse.

De 7 preken zijn opnieuw uit het Engels vertaald door mw. W. Wouters. Eveneens van C.H. Spurgeon, Opwekking, 122 blz., ƒ 10,- via evangelisten en via de boekhandel ƒ 12,50, Uitgeverij P. Boekhout - Scherpenisse. De 7 preken zijn opnieuw vertaald uit het Engels door dhr. M. Visser en mw. E. Visser-den Hartog. De krachtige doorwerking van Gods Geest in het verleden is een bemoediging voor het heden. Spurgeon legt grote nadruk op verootmoediging. Bij het doornemen van deze bundels kwam de gedachte op dat het selecteren van preken altijd iets willekeurigs heeft. We dienen bij het lezen van deze preken ook wel te beseffen wie deze preken heeft gehouden. Spurgeon was voorstander van de volwassendoop en opwekkingsprediker, wat gevolgen heeft voor de verwoording in zijn preken. Niet alles van Spurgeon kan zomaar op onze huidige situatie en tijd worden toegepast. Voorzichtigheid is dan geboden. Overigens geven de preken van Spurgeon zeker stof tot nadenken en bezinning.

Jonathan Edwards, Geheiligde kennis, 124 blz., ƒ 19,95, Uitgeverij Frits Hardeman - Ede.

Jonathan Edwards leefde van 1703-1758. Hij mocht door zijn prediking een middel zijn tot een opwekking in Nieuw Engeland. Op zijn achttiende jaar kwam hij tot bekering. Hij diende als predikant de gemeenten in New York, Bolton in Connecticut en Northampton in Massachusetts, waar hij eerst hulp was van zijn grootvader Solomon Stoddard. Hij heeft ook als zendeling onder de Indianen gewerkt. Het boek bevat zeven preken die het lezen waard zijn. De laatste preek (een rouwpreek) geeft blijk van waardering voor David Brainerd die onder de Indianen heeft gewerkt. Jammer dat in de inhoudsopgave alleen de titels van de preken zijn vermeld zonder de teksten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 augustus 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken