Bekijk het origineel

Boekbersprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbersprekingen

6 minuten leestijd

Alexander Comrie, Het oprecht geloof, Verklaring van Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus, 173 blz., ƒ 29,50, Uitgeverij den Hertog -Houten.

Deze heruitgave van de bekende preek van Comrie is voorzien van een inleiding van Ds. A. Moerkerken. De preek over Zondag 7 heeft een grote omvang. Hij is dan ook niet in deze vorm uitgesproken, maar is een latere bewerking door Comrie van verschillende preken over deze Zondag. In de inleiding geeft Ds. Moerkerken achtergrondinformatie over de kerkelijke situatie in Nederland ten tijde van Comrie. Er was geschil gerezen over het wezen en het welwezen van het geloof. We lezen op blz. 15 “Comrie onderscheidt drie geloofsdaden, namelijk kennis, toestemming en vertrouwen. Geen van deze drie daden mag de actus formalis fidei, de eigenlijk of volkomen daad van het geloof, worden genoemd. Zoals de drie lijnen op zichzelf nog geen driehoek vormen, zo maken de drie daden van het geloof het geloof nog niet. Van een oprecht geloof is eerst sprake als er een ‘combinatie van alle wezenlijkheden’ is. Nu wordt duidelijk welke positie Comrie inneemt in de twisten over het geloof in zijn tijd. Evenals Theodorus van der Groe hield hij staande dat het vertrouwen tot het wezen van het geloof behoort. Het behoort namelijk tot de natuur van het ‘ingewrochte geloof’ (de habitus). Maar omdat deze niet altijd geoefend wordt, kan Comrie ergens tot de duidelijke uitspraak komen: ‘..dat wij zeer gaarne betuigen, dat wij het niet met die houden, die stellen, dat al het genoemde geen zaligmakend werk zou zijn, totdat de ziel met bewustheid in een dadelijke en wederzijdse onderhandeling met Christus komt’ (Eigenschappen, blz. 132). Zo heeft Alexander Comrie een evenwichtig tussen-standpunt ingenomen in de scherpe strijd. De opnieuw uitgegeven preek van Comrie bevat veel onderwijs met name aangaande het bevindelijke leven. In de nieuwe uitgave is geprobeerd door een hoofdstukindeling het geheel overzichtelijker te maken. Neem en lees.

Ethel Herr, De Duif en de Roos, 348 blz., ƒ 39,90, Uitgeverij de Groot-Goudriaan - Kampen. Het boek is in de Verenigde Staten verschenen en nu vertaald door Rika Vliek. Het is een boeiend geschreven roman uit de 80-jarige oorlog. We worden verplaatst in de tijd van de beeldenstorm in Breda. Kennisname van de inhoud van dit boek doet wel enkele vragen rijzen. Heeft de schrijfster voldoende affiniteit met het calvinisme? Worden de voormannen van de reformatie niet te negatief getekend? Speelt de afstand tot ons vaderland niet een rol in deze zaken? Wie het boek leest, dient hiermee wel rekening te houden om geen verkeerde beeldvorming te krijgen aangaande het calvinisme.

Stichting Lectori Salutem, Postbus 229, 2990 AE Barendrecht, tel. 0180622960. Opnieuw deed deze stichting een aantal brochures verschijnen die we onder de aandacht van onze lezers willen brengen. Het zou een goede zaak zijn kennis te nemen van de inhoud van een of meerdere brochures van deze stichting. In de nu verschenen brochures worden belangwekkende zaken aangesneden. We geven u de titels en de onderwerpen van de nu verschenen brochures:

nr. 71

Ds. C.J. Meeuse, Over Psalmen en orgels. Lezing over het Psalmgezag en de begeleiding ervan, inzonderheid in de eredienst. Prijs f 3,50

nr. 72

Ds. C.J. Meeuse, Joodse Orthodoxie en Bekering. Openingswoord en lezing op de Studiedag 1995 van het Deputaatschap voor Israel van de Gereformeerde Gemeenten. Prijs f 3,50

nr. 73

Ds. C.J. Meeuse, Laat de kinderen tot Mij komen. Predikatie over Markus 10:14b. Prijs f 2,50

nr. 74

Ds. W. Silfhout. Landbelofte. Studie naar de vraag of de landbelofte van het Oude Testament haar vervulling vindt in de huidige ontwikkelingen in het land Israel. Studiedag 1997 van het Deputaatschap voor Israel van de Gereformeerde Gemeenten. Prijs f 3,50

nr. 75

Ds. P. de Vries. De typologische Schriftuitleg en prediking. Uitwerking van een lezing gehouden op een studiedag van het Comité Studiedagen Theologie. Prijs f 3,50

Leven en Licht, Bijbels dagboek 1999, Een dagboek voor jongeren en ouderen. Kort en kernachtig is de Bijbelse boodschap verwoord. Medewerkers: Ds. P. den Butter, Ds. C. Harinck, Ds. W. Harinck, Ds. G.C. Kunz, Ds. L.W.Ch. Ruigrok en Ds. A. van de Weerd, ƒ 14,95, Uitgeverij den Hertog - Houten. Naast andere dagboeken zal ook dit dagboek zijn weg het komende jaar wel weer weten te vinden.

Wulfert Floor, Uit het zaaivat, Bijbels dagboek samengesteld en geredigeerd door dhr. J. van den Brink, ƒ 49,50, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen. Wulfert Floor leefde van 18181876 in de gemeente van Driebergen. Hij was landbouwer van professie. Daarnaast oefende hij (voor de eerste maal op 26-jarige leeftijd op een boerderij onder Doorn). Oefenen is een godsdienstige samenkomst houden zonder in het predikambt te staan met als doel de hoorders te stichten, te onderwijzen, te troosten en te vermanen. Het dagboek is samengesteld uit acht bundels ‘Al de Eenvoudige Oefeningen’ en uit de bundel ‘Nagelaten oefeningen’ totaal 181 oefeningen. Er is weleens iets weggelaten omdat een gedeelte te lang was. Spelling en punctuatie zijn aangepast. De titel is ontleend aan de 23ste oefening van de achtste bundel. Daar schreef Floor: “Och, ik hoop dat ik thans de zaaier mogt zijn en gijlieden de eter!” Hij begeerde het zaad van Gods Woord in alle eenvoudigheid uit te strooien. Gezien de belangstelling die er tot op de dag van vandaag voor zijn oefeningen is, zal ook de derde druk van dit keurig verzorgde dagboek zijn weg wel weten te vinden.

Frieda Mout-van der Linden, In goede handen, 47 blz., ƒ 12,75, Uitgeverij De Banier - Utrecht.

Korte, eenvoudige stukjes ter overdenking voor hen die in het ziekenhuis liggen. De titel is ontleend aan de bijdragen op de blz. 28 en 29 en 45 en 46. Het dient bij het lezen van dit boekje wel bedacht te worden dat de schrijfster schrijft vanuit geloofsstandpunt. Op blz. 42 lazen wij een treffend citaat van Rutherford: “En ik weet zeker, dat het beter is, ziek te zijn, mits Christus tot het bed nadert en de gordijnen wegschuift en zegt: ‘Heb goede moed! Ik ben uw heil’, dan gezondheid te genieten, kloek en sterk te zijn en nooit door God te worden bezocht.”

Dagboek 1999, Bloeien als een lelie,

Bijbels dagboek voor de vrouw, per week wordt een thema behandeld, zoals oprechtheid, deugden, zoeken, troost en schepping. De auteurs zijn Chr. Geref., Geref. Gem. en Ned. Hervormd (waaronder ook vrouwen). Naast een bezinnend/meditatief stukje is er per dag ruimte om aantekeningen te maken. Hierdoor is deze uitgave geschikt voor meditatief gebruik en als persoonlijk dagboek. Vorig jaar verscheen dit dagboek voor het eerst. Gezien de positieve reacties is nu een tweede dagboek verschenen. Uitgave J.J. Groen en Zoon, ƒ 29,95.

C.H. Spurgeon, Voor iedere avond. Bijbels dagboek, ƒ 39,90 (vergeleken met vorig jaar ruim ƒ 5,— in prijs verlaagd), Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen. Uit het Engels vertaald door P.J. de Gier. Te midden van de niet aflatende stroom van dagboeken zal ook deze uitgave zijn weg wel vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbersprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 oktober 1998

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken