Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

9 minuten leestijd

Altijd Goede Moed, gesprekken over levensvragen, 188 blz., ƒ 27,50 Uitgeverij den Hertog - Houten.

Deze bundel met indringende vraaggesprekken over levensvragen van jongeren en ouderen bevat veel stof tot nadenken voor jong en oud. De gesprekken zijn eerder verschenen in het jongerenblad Daniël en werden opnieuw geredigeerd door J.H. Mauritz, directeur van de JBGG. Het boek bevat gesprekken met: Ds. J. Baaijens, Ds. R. Boogaard, Ds. J.J. van Eckeveld, mevr. E.I.I. Elshout-Melzian, Ds. C. Harinck, Ds. A.B. van der Heiden, J. Hoekman, Ds. R Honkoop, Ds. G. Kuijt, Ds. C.J. Meeuse, Ds. J. Mijnders, Ds. H. Paul, mevr. M. Quist, Ds. J.C. van Ravenswaay, Ds. D. Rietdijk, Ds. Th. van Stuijvenberg, Ds. A. Vergunst en ev. J. Witte. We zouden veel kunnen citeren. Een citaat willen wij geven uit het gesprek met mevr. M. Quist. We lezen op de blz. 132 en 133: “In Goes heb ik veel onderwijs gekregen onder de prediking van dominee A.F. Honkoop.

Ook in het gezin van wijlen dominee P. Honkoop jr., waar ik in die tijd veel kwam, kreeg ik menig lesje. Hoewel ik hoorde dat een mens niet zalig kan worden door de werken der wet, was ik toch bezig in eigen krachten de wet te onderhouden en zo mijn zaligheid te verdienen. Op een keer reed ik door Goes en opeens kwam er bij me: ‘Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, omdat dat te doen’ (Gal. 3:10). Ik wist niet meer hoe laag ik bukken moest, want de Heere liet me zien wie ik was. Ik had gezondigd en gedaan wat kwaad was in Zijn ogen; daarom was ik Zijn gramschap dubbel waardig. Het was niet meer uit te houden zo. Als een ellendige, blinde, arme, naakte zondaar viel ik voor de Heere neer, met de uitroep: is er een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Als het op zo’n hopeloze zaak uitloopt, laat de Heere Zich niet onbetuigd. Ik mocht voor het eerst met een geloofsoog op de Middelaar blikken.”

Het wonder van Kerst, verhalen en gedichten voor alle leeftijden, redactie: M.J. Ruissen en L. Vogelaar, 142 blz., ƒ 24,95, Uitgeverij de Ramshoorn - Goes.

De Kerstverhalen zijn ingedeeld in 4 leeftijdscategorieën: 4-8 jaar, 8-12 jaar, 12-17 jaar en volwassenen. Het valt niet mee om elk jaar weer een kerstverhaal te vinden voor de zondagsschool of voor de vereniging. In deze bundel zijn verantwoorde verhalen met een boodschap opgenomen, waaruit een keuze gemaakt kan worden. Een enkele opmerking willen we maken: de afloop van het verhaal “Ten halve gekeerd” lijkt ons wonderlijk. Verhaal 14 “Zijn heerlijkheid” is in het slot erg beknopt. Ook werden ons twee CD’s toegezonden met mooie, verantwoorde kerstverhalen: de deeltjes vier en vijf. De volgende verhalen zijn opgenomen: De Kerstster (A.M. Pronk-Oudshoorn), Tako de schaapherder (H. van Groningen), Het kerstfeest van domme Gerrit en Het geheim van de oude molen (beiden van A. Vogelaar-van Amersfoort). Lo sse verkoopprijs ƒ 13,50, bij meerdere exemplaren ƒ 12,50.

Jakob van Bruggen, Het diepe water van de doop, 104 blz., ƒ 24,90, Uitgeverij Kok - Kampen.

De auteur is Gereformeerd Vrijgemaakt en behandelt in twaalf hoofdstukjes diverse zaken die met de doop te maken hebben. Het boek is in eigentijdse en eenvoudige bewoordingen op een frisse manier geschreven. In de inleiding lezen wij: “Door de doop onderscheiden christenen zich van Joden, Islamieten en Boeddhisten, maar door de visie op de doop onderscheiden zij zich van elkaar.” Ondanks de goede dingen zijn er toch ook heel wat zaken waar ik tegenaan liep bij het doornemen van het boekje. Op blz. 12 lezen wij over de waarde en de betekenis van de doop dat mensen zich daardoor persoonlijk onderwerpen aan een ceremonie die hen inlijft bij een gemeenschap. Beluisteren wij hierin niet dat er accent gelegd wordt op de daad van de mens en niet op het goddelijk zegel op de belofte van het Evangelie? In het vierde hoofdstuk komt niet duidelijk uit dat de doop de vergeving der zonden symboliseert. Op blz. 35 lezen wij: “Dit gebeurt niet door het water: dat is een teken van boete en ondergang. Het gebeurt doordat gelijktijdig over deze nalatige zondaar een nieuwe naam wordt uitgeroepen: de naam van Jezus Christus.” In hoofdstuk 7 neemt de auteur niet voor zijn rekening dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, wat ingaat tegen onze belijdenis. In hoofdstuk 12 wordt geschreven over avondmaal voor gedoopten, dus ook voor kinderen. Als het over Christus gaat missen we soms pijnlijk de hóófdletters (“de zoon”, “mij”). Een boekje dat naast goede dingen ook vragen oproept. Het zet aan het denken, maar het lezen ervan vereist wel onderscheid.

Drs. J. van Mourik. Troost in noden. Overdenkingen bij de Ziekentroost, 22 blz., ƒ 34,95, Uitgeverij ‘de Ramshoorn’ - Goes.

De titel is ontleend aan de berijming van Psalm 38 ‘Red mij, Schutsheer, God der góden, Troost in noden, grote Hoorder van ‘t gebed.’ De auteur heeft theologie gestudeerd in Apeldoorn, werkt als leraar godsdienst aan het Calvijncollege te Goes en is docent Bijbelkunde en Ethiek aan de Cursus Godsdienstonderwijs van de Gereformeerde Gemeenten. Het boek wil een praktische handreiking zijn bij het overdenken van de enige troost in leven en in sterven op het ziek- en sterfbed en de weg tekenen waarin een zondaar bevindelijk kennis krijgt aan deze troost. We zullen allen wel weten dat de ziekentroost een plaats heeft gekregen in ons Psalmboekje. Maar hebben we er ook aleens in gelezen? Hebben we er gebruik van mogen maken in dagen van ziekte of in dagen dat we met ziekte van anderen te maken kregen? Van Hille is de auteur van de ziekentroost. Hij was de eerste predikant van Haamstede en Burg op Schouwen. In het jaar 1600 overleed hij op zestigjarige leeftijd. De ziekentroost was bedoeld als handleiding voor het ambtelijke werk aan het ziekbed. Ziekentroosters, die door de kerkenraad waren aangesteld, konden deze handleiding gebruiken. Zo werd bijvoorbeeld in de nacht voor de terechtstelling van Oldenbarneveldt aan hem voorgelezen uit de ziekentroost. De ziekentroost bevat een neerslag van de gereformeerde leer. De drie stukken treffen we duidelijk aan in de ziekentroost. Het boek wat al enige tijd geleden is verschenen bevat 7 hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een thematische tekening van Rino Visser en een inleiding en is verdeeld in meditaties. Elke dag kan een meditatie gelezen worden. Zo kan het boek in een maand tijd worden doorgenomen als dagboek. Het boek bevat een rijkdom aan onderwijs voor zieken en stervenden. Moge de Heere de lezing ervan zegenen.

Uit aller mond, Tweede aangevulde en herziene druk van de eenstemmige editie van de in 1988 uitgegeven liedbundel ‘Uit aller mond’.

De bundel is uitgebreid met vele liederen, waaronder 55 nieuwe. De liederen sluiten nauw aan bij Gods Woord en de belijdenisgeschriften. Aan de vraag van jongeren om liederen in andere talen op te nemen is tegemoet gekomen. De onzes inziens verantwoorde bundel kan bijvoorbeeld gebruikt worden op de basisschool en in het kinderevangelisatiewerk. In de achterliggende tien jaar is gebleken dat er behoefte aan deze bundel bestaat. Veel liederen worden geboden waaruit naar eigen inzicht, smaak en voorkeur een keuze gemaakt kan worden. Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer, 403 blz.,

ƒ 27,50. Ook van de tekstversie is bij dezelfde uitgever een tweede druk verschenen (paperback), 284 blz., ƒ 10,-. Het bestuur van de Stichting Geestelijk Lied Gereformeerde Gezindte is verantwoordelijk voor de uitgave: De onder ons bekende Ds. J. van Amstel is voorzitter van deze stichting.

Ds. C. Smits, Water uit de steenrots, Bijbels Dagboek, 392 blz., ƒ 44,50, Uitgeverij de Palmboom - St. Philipsland. Het dagboek is samengesteld door dhr. K. Hageman uit preken, meditaties en toespraken van Ds. C. Smits. Het is dit jaar een eeuw geleden dat Ds. Smits werd geboren. Voor in het dagboek is een levensschets van Ds. Smits opgenomen. In 1932 werd Ds. Smits bevestigd in Nieuwpoort in de Chr. Geref. Kerk. In 1934 deed hij intrede te Sliedrecht. In 1942 te Dordrecht en in 1952 te Driebergen.

Daarna nog tweemaal te Sliedrecht. Ook in Grand Rapids en Clifton heeft Ds. Smits mogen dienen. In 1972 werd hij predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente te Giessendam. Op 22 april 1994 mocht hij ingaan in de vreugde zijns Heeren. De titel van het dagboek is ontleend aan 1 Cor. 10:4b waar staat: “want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.” Wie Ds. Smits heeft gehoord en gekend zullen zijn eigen stijl herkennen in de opgenomen meditaties. De Schrift wordt verklaard, lijnen naar Christus worden getrokken en getekend wordt hoe de Heere werkt in de harten van Zijn kinderen. Moge de Heere de lezing van dit dagboek tot zegen stellen.

Dr. WH. Velema, Verdiept pastoraat, Het voeren van een pastoraal gesprek, verschenen in de serie Praktisch en Pastoraal, 118 Uitgeverij J.J. Groen en Zoon -Heerenveen.

De auteur is emeritus-hoogleraar Ethiek en Ambtelijke vakken aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Het boek wil dienstbaar zijn aan het voeren van een ambtelijk gesprek in diverse situaties en omstandigheden waarmee ouderlingen en predikanten te maken kunnen krijgen. De vraag wordt aan de orde gesteld wat een gesprek is, de verschillende gespreksdoelen worden aan de orde gesteld. Twaalf casussen worden behandeld:

Ongeneeslijke ziekte, dementie, depressiviteit, verloofden die van kerkverband willen veranderen, spreken over koetjes en kalfjes, randkerkelijkheid. neiging bij een kind met de kerk te breken, problemen tussen ouders en kinderen, zondagschristendom, verlies van een kind door de dood, werkeloosheid en huwelijksproblemen. In kort bestek wordt veel aan de orde gesteld waar ambtsdragers in onze tijd hun winst mee kunnen doen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 december 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 december 1998

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken