Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

7 minuten leestijd

Licht en schaduw, F. van der Schootvan Dam, 48 blz., ƒ 12,95, Uitgeverij Frits Hardeman - Ede.

In de natuur wisselen licht en schaduw zich af. Zo is het ook in het leven van Gods kinderen. In dit bundeltje eenvoudige, verantwoorde gedichten kunnen lezers zich herkennen in de diverse omstandigheden waarin zij verkeren.

E. Erskine - R. Erskine - J. Fisher, De kennis der zaligheid De Kleine Catechismus van Westminster toegelicht, 442 blz., ƒ 79,50, vertaald door J.H. den Boer, tweede druk, Uitgeverij den Hertog - Houten.

Op de synode van Westminster (1643- 1649) werd onder meer de ‘Kleine Catechismus’ opgesteld voor de kerk van Engeland en Schotland. Het gezag en de plaats van deze Catechismus is te vergelijken met de plaats en het gezag van de Heidelbergse Catechismus in ons land. In deze Kleine Catechismus worden de hoofdzaken van het Christelijke geloof uiteengezet. In de achttiende eeuw verscheen in de vorm van vragen en antwoorden in twee delen een verklaring van deze ‘Kleine Catechismus’ om de inhoud dichter bij het volk te brengen. Deze verklaring werd voornamelijk geschreven door de gebroeders Erskine en J. Fisher. Voor al Fisher heeft een grote bijdrage aan het boek geleverd. De verklaring van de Catechismus wordt dan ook wel ‘Fisher’s Cate chism’ genoemd. De leer van de verbonden neemt in dit boek een behoorlijke plaats in. Indertijd heeft Ds. Kersten in 1948 het deel van deze Catechismus uitgegeven dat handelt over het verbond der genade. De titel van het boek is ontleend aan Fucas 1:77. Het keurig uitgegeven boek is een kloek werk waarin tal van zaken aan de orde worden gesteld zoals: Het hoofddoel van de mens, de! besluiten van God, schepping en val, het werkverbond en het genadeverbond, de Verlosser, de ambten van Christus, de staten van Christus, de orde des heils, de tien geboden worden uitgelegd alsmede het Onze Vader, ook de sacramenten worden behandeld. Kortom een leerzaam boek dat wij van harte aanbevelen om te onderzoeken. We sluiten ons aan bij de wens die Fisher heeft geuit met betrekking tot dit werk, namelijk ‘dat de God der waarheid dit werk zal gebruiken tot bevordering van Zijn eigen eer, door het lichaam van Christus op te bouwen, totdat zij allen zullen komen tot de enigheid van het geloof en van de kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus’ (vgl.Ef. 4:12 en 13).

Th. van der Groe, Ken Hem in al uw wegen, tien predikaties, 189 blz., ƒ 29,50, Uitgeverij den Hertog - Houten. Theodorus van der Groe leefde van 1705-1784. Hij was predikant te Rijnsaterwoude van 1730-1740 en daarna te Kralingen tot zijn overlijden. Het nu opnieuw uitgegeven boek werd in 1845 voor het eerst uitgegeven. In 1975 verscheen hiervan een fotografische herdruk. Spelling en zinsbouw van 1845 zijn nu wat aangepast. Er is nog steeds belangstelling en waardering voor de preken van Van der Groe. De nu weer uitgegeven preken handelen over de volgende teksten:

1. Kronieken 29:15a, Psalm 32:5b, Psalm 41:4a, Spreuken 3:6a,

Klaagliederen 3:39, Lukas 9:56a,

1 Petrus 4:18, 1 Korinthe 2:2,

Openbaring 1:18b en

Openbaring 3:17.

Mogen het lezen van deze preken gezegend worden.

Ds. J.C. Westrate, De Christus gepredikt, Verklaring van het boek Leviticus, 317 blz., ƒ 49,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen.

De auteur was sinds 1964 predikant der Gereformeerde Gemeenten in Canada en Nederland. Vlak voor het verschijnen van het boek overleed hij. het boek Leviticus geeft hoofdzakelijk ceremoniële wetten weer die de Heere door de hand van Mozes aan Israel gaf. Hieronder zijn wetten voor de offerdienst, wetten voor eten en drinken en reinigingswetten. De titel van het boek is te verklaren uit het feit dat de ceremoniële wetgeving heenwijst naar Christus, Christus predikt. Het boek van Ds. Westrate geeft een tekst voor tekst verklaring van het boek Leviticus. Eerder verschenen deze artikelen gedurende een tiental jaren (van 1983-1993) in de Saambinder. Om u een indruk te geven van dit inhoudsvolle boek citeren wij een gedeelte van blz. 79 over het brandoffer: “Enerzijds de toorn van God tegen de zonde en het vuur van Gods verbolgenheid, welke we allen door onze ongehoorzaamheid verdiend hebben en waardig zijn. Anderzijds het offer dat dagelijks door de priester werd gebracht en door het vuur verteerde. Hierin werd gepredikt dat Christus in plaats der Zijnen, in Zijn lijden de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat Hij met Zijn lijden, als met het enig Zoenoffer, ons met lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verloste, en voor ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf (antw. 37 van de Heidelbergse Catechismus). In het vuur werd ook getekend dat Zijn middelaarsarbeid aangenomen is door de Vader. Deze verkondiging van Gods recht, heiligheid, reinheid, barmhartigheid, genade en liefde werd de Israeliet dag en nacht gepredikt. Tevens werd er in getekend dat de Vader, dat offer aanschouwende als teken van het Lam, in dit geheel enig Offer van Christus, Zijn welbehagen en lust vond dag en nacht. In dat Offer heeft Hij Zich verlustigd en zijn Zijn deugden verheerlijkt, Zijn gerechtigheid en liefde hebben er elkaar in ontmoet.”

B. Florijn, Ouders en kinderen, Gedachten over de opvoeding en het ouder worden, 112 blz., ƒ 24,90, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen. De inhoud van dit boek werd eerder gepubliceerd in het oud-gereformeerde kerkblad. Het boek pretendeert geen systematische en volledige pedagogiek te zijn, maar geeft wel veel waardevolle aanwijzingen met betrekking tot de opvoeding. De auteur is jarenlang docent geweest aan de vroegere ‘kweekschool’ De Driestar. Op zijn eigen wijze gaat hij ondermeer in op de structuur van het gezin, kinderen die anders zijn, de puberteit, liefde en sexualiteit.

H. Hille, Tot een scherpe dorsslede gesteld, Het leven en de arbeid van Ds. PJ. Dorsman (1918-1981), 252 blz., ƒ 45,-, Uitgeverij de Groot Goudriaan - Kampen. Ds. Dorsman was een bekend predikant. Wie aan de weet wil komen wie Ds. Dorsman was, kan uitstekend in dit goed geïllustreerde boek terecht. Zijn afkomst wordt getekend, zijn overgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk naar de Ned. Herv. Kerk (blz. 32), studiejaren, predikantschap in Schelluinen en Staphorst, waar hij vele jaren heeft mogen arbeiden. Zijn plaats in de SGP wordt getekend en zijn standpunt m.b.t. vaccinatie. Hij achtte inenting in strijd met Gods voorzienigheid. Censuur werd ten deze evenwel niet toegepast. In de zestiger jaren haalde zijn naam ook de pers in verband met de Staphorster volksgerichten. Er had wellicht in dit boek meer aandacht besteed kunnen worden aan de arbeid die als predikant verricht mocht worden. Ds. Dorsman stond bekend als prediker van het recht Gods. Hij benadrukte dat een mens afgesneden moet worden van de eerste Adam en door het zaligmakend geloof in de tweede Adam ingeplant moet worden. In de laatste oudejaarspreek die hij gehouden heeft in 1980 kwam dit nog eens naar voren. De volgende woorden werden uitgesproken (blz. 170 en 171): “Door de onmogelijkheid heen gaat God, vanacht er het recht, die weg openbaren die Hij heft uitgedacht, waarin het recht zijn loop gehad heeft en waarin dat recht verheerlijkt is. Want dan zal de Kerk in een rechte weg zalig worden.”

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 januari 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 januari 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken