Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarwisseling

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Jaarwisseling

7 minuten leestijd

Vergankelijkheid

We mochten een nieuwe jaarkring ingaan. Als het u vergaat zoals mij dan is het jaar 1998 voorbijgevlogen. We zeggen weleens dat de tijd vliegt. De Bijbel zegt het anders: Wij vliegen daarheen. Maar de grote vraag is wel: Waarheen zal dit zijn? Van nature bevindt ieder mens zich op de brede weg. Hij verzondigt en verbeuzelt zijn tijd. Als u terugkijkt op het jaar 1998, hoe hebt u dan uw tijd besteed? Wat hebt u gedaan met de roepstemmen die zijn uitgegaan? We dienen ernst te maken met het ene nodige. De Heere heeft er recht op gediend te worden en is het ook waard om gediend te worden. Telkens opnieuw roept de Heere ernstig en welmenend op de brede weg te verlaten, de afgoden vaarwel te zeggen en Hem te dienen. Houdt het u weleens bezig waar u zult zijn in de eeuwigheid? Wij vliegen daarheen. Niemand heeft hier een blijvende stad. Zo we sterk zijn worden we zeventig jaar, zo we zeer sterk zijn tachtig jaar. Wat zou het ontzettend zijn onder de vele ernstige en welmenende roepstemmen verloren te blijven liggen en voor eeuwig verloren te gaan. Alleen Gods kinderen hebben werkelijk toekomst. Zij zijn door genade op reis naar het hemels Kanaän. Hier behoren zij tot de strijdende Kerk. De Heereheeft een vijandschap in hun leven gezet die zij van zichzelf nooit gezocht zouden hebben. De satan is hun wederpartijder geworden. De wereld keert zich tegen hen. De zonde benauwt hen. Zij gaan gebukt onder het inwonend verderf. Op het moment van sterven zullen zij van dit alles verlost worden. De satan zal dan nooit meer kunnen aanvallen, hij zal nooit meer zijn pijlen kunnen afschieten. De wereld zal hen niet meer bedreigen. Er zal nooit meer gezicht behoeven te worden onder het inwonende verderf. De zaligheid zal eeuwig genoten mogen worden. Welk een rijk vooruitzicht voor allen die de Heere mogen vrezen. Mag het ook uw vooruitzicht zijn?

Waakzaamheid

We lezen in 1 Petrus 5:8 “Zijt nuchter en waakt”. Het is een goede en geboden zaak deze woorden in het pas begonnen jaar ter harte te nemen. Wie gevaren onderschat, handelt heel gevaarlijk. Er dient een open oog te zijn voor de kracht en de list van de vijanden. Waakzaamheid is geboden. Gods kinderen dienen op hun hoede te zijn. Er mag niet gedaan worden alsof er geen gevaren zijn. Dat zou zeer dwaas zijn. Er dient waakzaamheid te zijn in heel veel opzichten. Hoe zullen we met de tijd omgaan die ons wordt toegemeten? In de staat der rechtheid gebruikte de mens de tijd goed. Door de zondeval is dat radicaal veranderd. De gevallen mens misbruikt de tijd tot eigen eer. Hij misbruikt de tijd om bezig te zijn met zondige dingen. Hij wendt de tijd aan om zich te verdiepen in zondige, zedeloze en inhoudsloze lectuur. De Heere roept op tot onderzoek van Zijn Woord: Onderzoekt de Schriften. Het onderzoek van Gods Woord kan wijs maken tot zaligheid. Een goede zaak daar ruimschoots tijd aan te besteden. De tijd is kostbaar, kort en onzeker. Heel onverwacht kan daar het einde van de tijd zijn. Ledigheid is heel gevaarlijk. Toen David niet mee optrok met zijn leger om te strijden, kwam het tot zonde met Bathseba en liet hij Uria doden. Een vogel op een tak is kwetsbaar. Zo’n vogel kan gemakkelijk door een pijl neergeschoten worden. Maar een vogel in de lucht kan niet zo gemakkelijk neergehaald worden door een pijl. zo is het ook met de mens.

Wie de tijd in ledigheid doorbrengt is kwetsbaar voor de zonde. Wie de tijd gebruikt om zijn taak gewillig en getrouw te verrichten is minder kwetsbaar voor de ongerechtigheid. Er dient gewaakt te worden over onze oren. Wie willens en wetens de klanken van de wereld tot zich laat doordringen vergiftigt zichzelf al meer. We hebben oren gekregen om Gods woord te horen, om naar goede klanken te luisteren. Waar zouden jongelui met een walkman op naar luisteren? Waakzaamheid ten aanzien van onze ogen is geboden. Wie naar zondige zedeloze zaken kijkt geeft de zonde toegang. De gedachten en de voorstellingswereld worden al meer verontreinigd. Het mag onze bede wel zijn: Wend, wend mijn oog van d’ijdelheden af. Er dient gewaakt te worden over de woorden die worden uitgesproken. De satan heeft graag dat mensen zondige, kwetsende woorden uitspreken tegenover elkaar. In woorden klinkt soms veel kritiek door. Het zou beter zijn veel te bidden voor hen op wie wij commentaar menen te moeten hebben. Ambtsdragers dienen te waken over de zielen die door de Heere aan hun zorgen zijn toebetrouwd. Zij zullen eenmaal rekenschap moeten afleggen. Dat we in het nieuwe jaar een getrouwe, liefdevolle en ernstige bearbeiding der zielen zouden mogen begeren. Het is nodig de Heere om waakzaamheid te smeken. We zien aan de discipelen dat zij niet een uur konden waken. Zo is het ook nu. De Heere geve waakzaamheid.

Strijd

Ook in het jaar 1999 zal de satan alles aanwenden om Gods werk tegen te staan. Gods kinderen kennen de satan als hun tegenpartij. Hij gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. Zoals een leeuw al zijn kracht en roofzucht aanwendt, zo doet de duivel dat ook. Hij vervolgt Gods kinderen de eeuwen door. Ook nu is christenvervolging geen verleden tijd. Het is de begeerte en het doel van de satan Gods werk te niet te doen. Onophoudelijk valt hij aan. Vele pijlen heeft hij op zijn boog. Zo probeert hij mensen tot wanhoop te brengen door in te fluisteren dat zij nooit weer uit de diepe put zullen komen, waar zij door eigen schuld in terechtgekomen zijn. Het kan nog wel voor anderen, die minder kwaad gedaan hebben, maar niet meer voor hen die veel zonde bedreven hebben. De satan zwijgt erover dat er bij de Heere veel verlossing is.

De satan gaat niet alleen om als een briesende leeuw, maar ook als een engel des lichts. Hij zet vraagtekens achter Gods Woord. Hij tracht de Waarheid te verdraaien. Hij probeert een mens op valse gronden gerust te stellen. We leven in de tijd waarin het geloof wordt verondersteld. De noodzaak van wedergeboorte en waarachtige bekering wordt naar de achtergrond geschoven. Dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling waartegen gestreden dient te worden. Soms wordt het ook zo voorgesteld alsof we mogen komen zoals we zijn. Maar dan wordt verzwegen dat de Heere ermee bekendmaakt wie wij zijn in een schuldigstellende, afbrekende en ontdekkende weg. Een mens dient in de beleving gemaakt te worden wie hij geworden is. Anders wordt het ware toevluchtnemen tot Christus niet gevonden. Wie niet bankroet is gegaan, heeft geen Borg nodig. Maar wie bankroet is gegaan en zelf geen penning heeft om te betalen, heeft de Borg onmisbaar nodig.

De strijd tussen het rijk des lichts en het rijk der duisternis zal ook het komende jaar voortgaan. Maar de uitslag van die strijd is niet onzeker. Christus heeft immers de duivel overwonnen. De beslissende vraag is: Aan welke kant staan wij? Wie dienen wij? Zijn wij nog een onderdaan van de satan? Of zijn we door genade een onderdaan van Christus geworden? De Heere werke wonderen in het komende jaar. De Heere zal Zijn werk niet laten te niet doen. De HEERE is de getrouwe en liefdevolle Ontfermen Rijk dat te mogen geloven, daar houvast aan te mogen hebben. Het gaat heen naar de grote dag van de wederkomst van Christus. De tekenen der tijden vermenigvuldigen zich, de weeën nemen toe. Welgelukzalig is hij die in de strijd tegen de satan de Gods Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE Zijn God is.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 januari 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Jaarwisseling

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 januari 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken