Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nauwelijks zalig worden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nauwelijks zalig worden

5 minuten leestijd

En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt.......

Een rechtvaardige is iemand die door de band van een oprecht geloof aan Christus verbonden is. Immers, alleen door het geloof in Christus kunnen wij rechtvaardig zijn voor God en erfgenamen van het eeuwige leven. Rechtvaardigen zijn mensen, die in zichzelf alle gerechtigheid missen. Zij beantwoorden niet aan Gods heilige wet en zijn daarom aan de dood, aan de vloek Gods onderworpen.

Zo leren ze zichzelf ook kennen en dat leren ze voor God belijden. Maar in die weg leren ze hun gerechtigheid en zaligheid zoeken en vinden buiten zichzelf, namelijk in Christus, door het geloof. En zo zijn ze in Christus rechtvaardig voor God. Maar dat niet alleen. In het woord rechtvaardigen is ook ingesloten het wandelen in de wegen des Heeren. Want dien Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft God ook geheiligd.

Die de rechtvaardigheid doet, deze is rechtvaardig! In feite zijn de rechtvaardigen dan ook: allen die de Heere in oprechtheid vrezen. En nu zegt de apostel in onze tekst, dat de rechtvaardige zalig wordt. Hij wordt gered, behouden van de toorn van God en daarom van het verderf. Hij wordt zalig! Dat staat zo onwankelbaar vast. Daar staat Godzelf voor in. Zijn onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij ze allen naar het eeuwig licht!

De rechtvaardige wordt zalig! let er wel op dat het hier staat in de tegenwoordige tijd. Zeker, die in de Zoon gelooft, die krijgt niet slechts, maar die heeft het eeuwige leven. Die is in beginsel dus reeds zalig. Maar die zaligheid, dat zalig-worden moet nog tot zijn voltooiing komen. Aan deze zijde van het graf moeten de gelovigen al maar door gered worden! Er wordt aan hun zaligheid nog gewerkt!

O ja: er is aan hun zaligheid gewerkt! Door hun Zaligmaker! O, hoe heeft Hij gewerkt om de zaligheid voor de Zijnen te verwerven. Daarvoor heeft Hij de drinkbeker, die gevuld was met de verschrikkelijke toorn van God tegen de zonde, leeggedronken tot de laatste druppel. Het betekende voor Hem: bloedzweet, geselslagen, bespotting, de gevloekte kruisdood met de helse verlatenheid. Maar zo worstelde Hij door de diepten van de eeuwige dood heen naar de hoogte van: het is volbracht! In die weg van Zijn verzoenend lijden en sterven heeft Hij de zaligheid verworven voor allen, die Hem van de Vader gegeven waren. Maar nu moet die verworven zaligheid ook aan hen worden toegepast en in hen worden uitgewerkt. Welnu, ook dat doet de Zaligmaker. Hij heeft niet alleen voor hun zaligheid gewerkt, maar Hij werkt er nog aan. Vanuit de hemel bewaart en beschermt Hij Zijn beminde bruidskerk tegen alle vijanden. Door veel verdrukkingen moeten de Zijnen ingaan in het koninkrijk Gods, maar Hij vervult Zijn belofte: Ik zal u niet begeven noch verlaten! Ook deze belofte: Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid!

Hij is hun grote Voorbidder bij de Vader, pleitend op Zijn volmaakt Borgwerk. O ja, de Zaligmaker heeft gewerkt aan de zaligheid der Zijnen, toen Hij op aarde was. Maar ook in de hemel is Hij onafgebroken voor hen werkzaam. Heeft Hij het niet gezegd: “Ik ga heen tot de Vader, en zo wanneer Ik plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder?” En zou de Koning der kerk, Die de Waarheid Zelf is, geen woord houden? O ja, door veel verdrukkingen zullen ze ingaan. Maar in Zijn hogepriesterlijk gebed horen we Hem spreken: “Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.”

In het Vaderhuis met de vele woningen bereidt Hij plaats voor allen voor wie Hij Zijn bloed heeft gestort. Hij wil hen bij Zich hebben. En zij komen bij Hem. In dat Vaderhuis met de vele woningen zal niet één woning onbewoond blijven. Ze komen allen thuis! Er zal er niet één achterblijven. Niet één! Hij eist het van Zijn Vader. Hij mag het eisen op grond van Zijn eigen volmaakte Borgwerk. Vader, Ik wil!

Hij bereidt voor hen plaats in de hemel. En door Zijn Heilige Geest werkt Hij in hun hart. De Heilige Geest stort de liefde Gods uit in hun hart, zodat hun van nature zo harde hart zacht en teer wordt. Hij begiftigt hen met een waarachtig geloof en in de weg van ontdekking worden ze naar Christus uitgedreven, en ze vinden een schuilplaats achter Zijn bloed. En nu zijn alle zaligsprekingen uit Mattheus 5 op hen van toepassing. Door het geloof zijn zij in Christus rechtvaardig voor God en nu zullen ze het eeuwige leven beërven. Het eeuwige leven! Door het geloof in Christus hebben zij het! En straks krijgen ze het ook! De rechtvaardige wordt zalig! Maar wel..... nauwelijks! Wat dat “nauwelijks” inhoudt, hopen we in een volgende meditatie nader te bezien. Maar de vraag is elk ogenblik klemmend: behoren we tot de rechtvaardigen door het geloof in Christus?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Nauwelijks zalig worden

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 februari 1999

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken