Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voortgang ondanks achteruitgang

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voortgang ondanks achteruitgang

4 minuten leestijd

Samenvatting openingswoord ontmoetingsdag Sliedrecht 10 april 1999

En het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Jesaja 53:10 (laatste gedeelte)

Veel gaat achteruit. Dit geldt allereerst de wereld. Wie let op de schrijnende omstandigheden waarin velen moeten leven en op de honderdduizenden vluchtelingen die van huis en haard verdreven zijn, zal dit moeten beamen. Het geldt ook Nederland. Het tweede paarse kabinet is aan het bewind. Al wat nog doet denken aan het christendom wordt weggedrukt. De wetgeving verwijdert zich al meer van de normen van Gods Woord. Er is sprake van toenemende onveiligheid en groeiende misdaad. Verslaving neemt toe, vooral onder de jeugd. Er is ook achteruitgang op kerkelijk gebied. Het ledental van onze eigen kerken loopt terug. Vooral in de steden worden de gemeenten schrikbarend kleiner. Maar ook inhoudelijk is er sprake van achteruitgang. De wereldgelijkvormig-heid neemt toe. Er is al minder kennis van Gods Woord doordat er minder onderzocht en gelezen wordt. Behoort u tot hen die klagen over de achteruitgang? Maar leeft u ondanks uw klacht gewoon voort? Dan is het een dode klacht. Leeft u voort alsof er nooit een eeuwigheid komt? We kunnen onze tijd vullen met het spreken over achteruitgang, terwijl ons hart er niet werkelijk onder zucht. Als Gods kind op de juiste plaats mag zijn wordt een levende klacht geslaakt. De bede wordt opgezonden: Uw Koninkrijk kome. Maar ondanks alle achteruitgang is er voortgang. De tekst spreekt ervan. Het welbehagen des HEEREN gaat voort. Dit wordt niet door mensen tot stand gebracht of door “Bewaar het Pand.” Na Goede Vrijdag is de opstanding gevolgd. Op de Pinksterdag zien we de voortgang van het welbehagen des HEEREN. Uit Joden en heidenen worden er toegebracht. We zien het in de bekering van Saulus. De Heere heeft hem stilgezet en neergeworpen. De vraag werd geboren: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Werd bij u die vraag ook al geboren? Werd bij u de brug naar de wereld opgehaald? Werd de dienst des Heeren u een liefdedienst? Hebt u God leren kennen als de Heilige en Rechtvaardige, maar ook als de Lankmoedige? Mocht u het verwonderd en verootmoedigd uitroepen: Hoe is het mogelijk dat de Heere in mijn eertijds mij niet voor eeuwig heeft weggeworpen, want dat zou rechtvaardig geweest zijn? Wat is de dragen de en sparende lankmoedigheid van God toch oneindig groot jegens zondaren en zondaressen die veel kwaad deden en op zondige plaatsen kwamen. Als God gaat werken naar Zijn welbehagen is het: Tot hiertoe en niet verder. In het vijandige romeinse rijk ging de Heere door met Zijn werk. De satan, de wereld en de zonde kunnen de volvoering van het welbehagen des HEEREN niet keren. De ten hemel gevaren levensvorst brengt door Woord en Geest toe naar het welbehagen Gods. Wie toegebracht is kan nooit meer verloren gaan.

De hoogste Profeet onderwijst Zijn Kerk. Als Hogepriester wijst de Levensvorst op het offer dat Hij heeft gebracht en het Bloed dat Hij heeft gestort. Hij bidt: “Vader, Ik wil, dat waar Ik ben ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.” Christus verlangt meer naar Zijn Kerk dan dat die Kerk naar Hem verlangt. Als Koning is Christus de Almachtige en de Alwetende. Als de Goede Herder beschermt en bewaart Hij Zijn Kerk. De band met Zijn volgelingen wordt nooit doorgesneden. Simon heeft de wonderlijke trouw des Heeren wel heel bijzonder ondervonden. Het welbehagen des HEEREN zal voortgaan. In het woordje “zal” ligt opgesloten dat niets of niemand dit kan verhinderen. Het werd Gods gaat voort tot de laatste zal zijn toegebracht. De Heere heeft lief met een eeuwige liefde. Gods kinderen staan geschreven in het boek des levens des Lams. De dure prijs van het dierbaar Bloed van Christus is voor hen betaald. De Heere wederbaart, doet delen in het ware zaligmakende geloof, leidt en leert totdat opname in heerlijkheid volgt. Ondanks alle achteruitgang is er hoop en verwachting. Want het werk Gods gaat voort, niemand kan dat tegenhouden. De zon en de maan staan er nog, dus de Heere gaat nog voort met het toebrengen van zondaren. Mag u uw vinger er weleens bijleggen en smeken om waarachtige bekering in onze boze, donkere dagen? Het welbehagen des HEEREN zal gelukkiglijk voortgaan tot dat de laatste zal zijn toegebracht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Voortgang ondanks achteruitgang

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 april 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken