Bekijk het origineel

Een echt gebed!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een echt gebed!

4 minuten leestijd

En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren, bewogen......

Petrus en Johannes hebben voor de Joodse Raad verantwoording moeten afleggen van de weldaad die zij in de Naam van Jezus Christus hadden bewezen aan de kreupele man bij de Schone poort van de tempel. En hun verantwoording was een kostelijk getuigen van de éne Naam, onder de hemel tot zaligheid gegeven. En wanneer de Raad hen streng verbiedt om voortaan ooit nog te spreken of te leren in de Naam van Jezus, dan is hun antwoord duidelijk en vrijmoedig: “wij kunnen niet laten te spreken van hetgeen wij gezien en gehoord hebben!” Wanneer zij vervolgens worden vrijgelaten, dan is hun eerste gang naar de samen-vergaderde gemeente, waar ze verslag doen van hun ervaringen met het Sanhedrin.

Spontaan wordt dit door de gemeente beantwoordt met.... een bidstond!

U moet dit gebed lezen (Hand. 4:24-30). Meteen doen. Hoe aangrijpend, actueel, gelovig, sterk! Ze heffen eendrachtig hun stem op tot God. Eendrachtig, eenparig in de rechte gebeds-gestalte vluchten ze als het ware in de almacht van God, waarin zij veilig zijn voor alle aanvallen van buiten. Hoor hen bidden: “Heere! Gij zijt de God, Die gemaakt hebt de hemel, en de aarde, en de zee, en alle dingen die in dezelve zijn!” Welnu, tot die almachtige Schepper van hemel en aarde is hun gebed. En al biddend raken ze alle vrees kwijt. Zij wentelen hun weg op de Heere, in het geloof dat Hij het wel maken zal, naar Zijn eigen belofte. Zij zien niet meer op de dreigementen van de oversten der Joden, nee, God moet erop zien: en nu dan, Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken! Zij bidden dus niet in de eerste plaats om eigen lijfsbehoud of om een rustig, gemakkelijk leven, maar om vrijmoedigheid voor Gods knechten om te spreken. In dit gebed gaat het in waarheid niet allereerst om eigen persoonlijke belangen, maar om de uitbreiding en de komst van Gods koninkrijk.

En zulk bidden is Gode aangenaam en wordt door Hem zekerlijk verhoord, zoals vraag en antwoord 117 van onze Heidelberger Catechismus het uitdrukken. Aan dit onbaatzuchtig bidden heeft de Heere de belofte verbonden, dat “alle dingen ons zullen worden toegeworpen”.

En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren, bewogen.... Eigenlijk staat er: en terwijl zij baden (dus tijdens het bidden) werd de plaats bewogen.

Misschien moeten we denken aan een lichte aardbeving, als aanduiding dat er een bijzondere werking van de Heilige Geest was.

En terwijl zij baden, werd de plaats bewogen. Zij baden als het ware de kracht en de overwinning uit de hemel hun hart en leven binnen. Al biddend kregen zij kracht van Boven om overwinnend door de sterke linies van de vijand heen te breken met het zegevierende Woord van God.

Bidt, en gij zult ontvangen! Zo heeft de Heere beloofd. En wanneer wij dan niet ontvangen, dan komt dat omdat wij kwalijk bidden (Jacobus 4:3). En wanneer bidden wij kwalijk? Wanneer ons bidden egocentrisch is, wanneer alles cirkelt om onze eigen belangen, wanneer ons gebed wordt beheerst door de krampachtigheid van het ongeloof, zodat wij de uitkomst niet aan de Heere toevertrouwen.

Boven deze meditatie staat: een echt gebed! Ja, wat is een echt gebed? Lees en herlees dan vraag en antwoord 117 van onze H.C. en leg dan de toetssteen bij uzelf aan. Zelfs mijn tranen en gebeden keren schuldig tot mij weer, roepen om vergeving, Heer’!

Wat is een echt gebed? Het is het gebed dat de Heilige Geest, die ook de Geest der gebeden is, in ons hart en in de mond legt. Het is het gebed, dat de geest ademt van het volmaakte gebed, dat de Heere Jezus Zijn kerk heeft geleerd. En in dat volmaakte gebed gaat het in de eerste plaats om God, om Zijn Naam, om Zijn koninkrijk, om Zijn wil, en daarna pas om onze behoeften, om wat wij nodig hebben. Een echt gebed. Als we dan maar niet denken: nu bid ik echt! Dan zou ik weer wat “maken” van mijn gebed, en dan zou ik juist de deur “op slot” bidden. En echt gebed is een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt.

Mag het van ons gelden: want zie, Hij of zij bidt?
Kent de Heere ons zo?
Het antwoord op deze vraag is
alles-beslissend.
‘Ja” betekent: leven!
“Nee” betekent: dood!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juni 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Een echt gebed!

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 juni 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken