Bekijk het origineel

Verslag afscheid Ds. P. van Zonneveld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verslag afscheid Ds. P. van Zonneveld

4 minuten leestijd

Verslag afscheid Ds. P. van Zonneveld in de Chr. Geref. Eben-Haëzerkerk te Urk op zondag 6 juni 1999

Onze gemeente, die in september 1995 vacant werd door het vertrek van Ds. G. Bouw naar Doornspijk, is zeer verblijd door de komst van kandidaat A.A. Egas naar Urk. In de achterliggende periode hebben diverse predikanten het Woord in ons midden bediend. Naast het vele pastorale werk dat werd verricht door Ds. G. Bouw en het catechetisch onderwijs dat Ds. H. Polinder en ouderling W. Hoekstra gegeven hebben, nam Ds. P. van Zonneveld een grote plaats onder ons midden in. Hij is ongeveer 30 zondagen per jaar in onze gemeente voorgegaan. Hij is nooit officieel bevestigd maar toch ‘onze’ dominee geworden. Bijna de gehele catechismus werd door hem behandeld en tevens enkele artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. We zullen hem niet op een voetstuk plaatsen maar we zijn hem naast de Heere, Die de grote Opperherder is, veel dank verschuldigd. Om een woord van Ds. Van Zonneveld te gebruiken, we zijn in de achterliggende periode aan elkaar ‘vastgesnoerd’. Wat is er een oprecht meeleven geweest met het beroepingswerk; biddend en positief! Diverse malen gaf hij te kennen niet tussen het beroepingswerk in te willen staan. Er werd uitgezien naar de dag van bevestiging van kand. A.A. Egas. Zondagavond 6 juni namen we afscheid. Het was een ontroerend afscheid! Ds. Van Zonneveld mocht het Woord bedienen uit Psalm 32 vers 8 “Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg, dien gij gaan zult, Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.” Het thema was: Gods volk onder toezicht 1. de inhoud hiervan (Gods rijke belofte) 2. de reden hiervan (ons dwaalziekte hart) 3. het doel hiervan (de heiligmaking). Aan het eind van de dienst sprak ouderling J. Woord een afscheidswoord en vertolkte daarin de gevoelens van kerkenraad en gemeente van de afgelopen periode. Daarom geven we dit bijna geheel aan u door:

Geliefde dominee Van Zonneveld, een enkel woord namens kerkenraad en gemeente. Drieëneenhalf jaar hebt u hier het Evangelie van vrije genade verkondigd. Er zijn banden gevallen, dat hebben we in het bijzonder vanavond gevoeld, een band die niet verbroken wordt, maar gerekt wordt.

U hebt hier in ons midden een rijke Christus voor een arme zondaar mogen verkondigen. U deed dat op een pastorale wijze, op een lieflijke manier ontkleedde u de zondaar, zodat er ook niets van hem overbleef maar daarna mocht u ook verkondigen die rijke Christus voor zulke arme zondaren om die zalig te maken, de bereidwilligheid die er is in Hem! U had een jaloersmakende prediking. Ook de kinderen mochten graag onder uw prediking verkeren, u sprak hen aan als een opa zijn kleinkinderen. Vorige week hebt u uw 71 e verjaardag mogen gedenken. De Heere heeft u al die tijd de kracht en de lust geschonken. U mag binnenkort D.V. uw 40-jarig ambtsjubileum gedenken. De Heere heeft alles wel gemaakt. Wij kunnen wel Zeggen dat u nog groen en fris bent om te verkondigen dat de Heere recht is en in Hem geen onrecht is. En nu het afscheid. En afscheid nemen is altijd iets weemoedigs. Het betekent ook dat we straks afscheid moeten nemen van dit leven. En dan hopen we dat voor u mag gelden: Wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Kom in gij gezegende mijns Vaders en beërf het Koninkrijk dat Ik voor u weggelegd heb van voor de grondlegging der wereld. U hebt het Avondmaal nog mogen bedienen, de hoop en onze bede is dat er straks gevonden mogen worden daar boven aan de Avondmaalstafel waar de Heere Jezus zelf de Grote Gastheer is, dat Hij de eer en de lof en de aanbidding mag ontvangen. De Heere zegene u verder.

Tenslotte hebben we ‘onze’ scheidende predikant nog toegezongen de zegenbede uit Psalm 135 “Dat ‘s Heeren zegen op u daal.” Dominee en mevrouw Van Zonneveld, we wensen u vanaf deze plaats van harte al het goede toe aan de F.A. Molijnlaan in Nunspeet!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Verslag afscheid Ds. P. van Zonneveld

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 juni 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken