Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De wijde poort en de brede weg

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De wijde poort en de brede weg

6 minuten leestijd

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan

“Gaat in door de enge poort!” zo dringt de Heere Jezus aan. Want zo iemand door de enge poort niet ingaat, hij zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

“Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan.”

Wijd is de poort! En breed is de weg! Een brede weg met een wijde poort.

We kunnen zeggen dat we door onze natuurlijke geboorte op die weg komen. We zijn immers allen in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Dat is de poort tot de brede weg. Wijd is de poort, want ‘in zonden ontvangen en ongerechtigheid geboren’ geldt alle mensen zonder onderscheid. Zodat dan ook alle mensen van nature niet op de brede weg komen, maar op die weg zijn. Om verloren te gaan behoeft er niets met u te geschieden. Gij zijt verloren; dood door de zonden en de misdaden. En deze wijde poort, de poort der ijdelheid, verschaft toegang tot het volle wereldleven, het zondeleven, waarin alles geoorloofd is. De satan heeft in vlammende letters boven deze wijde poort geschreven: Hier vergeet gij uw verdriet, hier valt de zware last van de zorgen af. Hier is vrolijkheid en vrijheid. Inderdaad ligt achter die wijde poort de brede weg. Het is een ruime weg, zonder engheid en bekrompenheid. Hier kan ieder blijven gelijk hij van nature is. Hij kan behouden wat hij heeft. Hier is niets af te leggen. Hier kan de mens al zijn trots, eigenliefde, vijandschap tegen

God, kortom heel het gevolg zijner zonden medenemen; de poort is hoog en wijd genoeg dat hij er met alles door kan. Ruim is hier ook alles. Zalig worden gaat hier gemakkelijk. Ruim is het geweten. Men mag hier gerust over zijn zonden heen redeneren. God is liefde! Het vlees loopt op deze weg ook geen gevaar te moeten sterven. Op deze weg stelt men de dood ook verre. De oordeelsdag, dwaas is hij die er aan denkt! Een Borg voor zijn onsterfelijke ziel wordt op deze weg ook niet gezocht of gekend! Ach, waar is het goed voor? ‘t Is toch niet nodig? De zelfverheffing woont aan die weg, de zelfverblinding en de eigengerechtigheid. Op die weg vindt ge wat het oog streelt, het oor bekoort, waarin het verdorven, onreine hart behagen heeft. O, dwaze mens, op die brede weg!

Het is ontroerend omdat het zo waar is wat de Heere zegt: “en velen zijn er die door dezelve ingaan”. Ja, de schare groeit steeds aan door geboorte en wordt immer gedund door de dood. Doch in totaal neemt het getal toe.

Velen zijn er!

En zie, snel bewegen zij zich daar voort op die brede weg achter de wijde poort, de dronkaards, de hoereerders, de goddelozen, kortom allen die uitbreken in zonde en om God en Zijn dienst zich niet bekommeren.

Maar op deze weg wandelen ook de eigengerechtigden die geen gerechtigheid Gods van node hebben, want zij rechtvaardigen zichzelf. Zonder ontdekt en ontkleed te zijn, met alle oude plunje van eigengerechtigheid omhangen, menen zij in te kunnen gaan tot het leven. Dan die uitwendige, oppervlakkige godsdienstigen. Gaan zij daar niet die brede weg? Zij die nog nooit aan hun zonde en vervloeking ontdekt werden door de Heilige Geest, hebben wel een wijde poort en brede weg nodig. Zij zijn zoveel bij zichzelf dat zij door de enge poort niet kunnen. Terecht zegt Luiken:


Men wil wel naar de hemel gaan En houden al hun omslag aan Met vlees en wereld overlaân.


Maar zo gaat het niet.

En zo gaat het nooit.

O, geweldig groot is de schare die de brede weg bewandelt! Daaronder zijn zelfs mensen die de gedaante der godzaligheid vertonen, doch de kracht derzelve verloochenen. Zij hebben vrede zonder Vredevorst, weten niet van een Bethel, noch van een Pniël, van wedergeboorte of bekering.

“Velen zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen.” Daar zijn wegwijzers die het niet te nauw nemen met de enge weg en de nauwe poort openbreken zodat zij de onherboren mens naar de hemel laten gaan. Ontzettend!

Zie, daar gaat ook, zegt Bunyan, in z’n “Christenreis”, ‘Bij-einde’ uit de stad Ijdelheid; daar is ook ‘Burgerlijk’, de zoon van ‘Wettisch’. Daar gaat ook ‘Onkunde’ en ‘Hypocriet’. Wat een schare op de brede weg die tot het verderf leidt! Naar het eeuwig verderf in helse smart beweegt zich de grote schare van jongen en ouden, van rijken en armen, van geleerd en ongeleerd langs die brede weg, die gemakkelijke weg, die weg naar het vlees. En aan het eind gaapt de donkere afgrond waaruit geen ontvlieden mogelijk is.

Zijt gij nu reeds opgekeerd door de krachtige roepstem des Heeren en stil gehouden op die wel brede maar toch zo gevaarlijke weg? Wandelt niet langer op die brede weg achter die wijde poort. Weet, de bezoldiging der zonde is de dood. En het is het recht Gods, dat die de zonde doen des doods waardig zijn. Och, begeer ogenzalf opdat ge dat schrift moogt zien. Begeer een hart om het te verstaan: “Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn”. Legge de Heere uit genade Zijn Woord, Zijn vermaning, onlosmakelijk vast in uw ziel tot uw behoudenis. Dit woord, Jezus’ woord: “Gaat in door de enge poort!”


Want raakt de deur eens toe, zij blijft in ‘t slot, al schreeuwt g ’uzelve moe.
Eer dan de poorte sluit:
Strijd ziel om in te gaan terwijl de poortklok luidt.


Ja, zij luidt nog nu ge dit leest!

Haast u dan!

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

De wijde poort en de brede weg

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken