Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”(22)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”(22)

6 minuten leestijd

De satan komt vaak als een engel des lichts. Hij weet dat hij zó veel ingang bij de (kerk)mensen heeft. Ds. Brown wil ons allen voor deze gevaarlijke tegenstander van God waarschuwen. Wat doet deze engel des lichts? Hij trekt op een geslepen manier mensen van de waarheid af. Dat doet hij op sluwe wijze. Het mag niet (te veel) in de gaten lopen. Laten wij daarom op onze hoede zijn. John Brown zegt het als volgt: “Daar is een tijd, wanneer de geest der dwaling uitgaat, de waarheid wordt in twijfel getrokken en velen met bedriegerijen weggeleid worden, want de satan kan zich veranderen in een engel des lichts en vele grote en schoonschijnende voorwendselen van heiligheid maken, de onwaarheden in de mensen voeren onder dien schijn, en winnen alzo de toestemming van velen voor haar, in zulk een tijd van verzoeking de voeten van velen uitschieten, terwijl zij er toe gebracht worden om af te wijken van de rechte wegen Gods en om de dwaling en bedriegerijen in plaats van de waarheid te omhelzen.” Op indringende wijze spreekt Ds. Brown over de tijd van verzoeking. De Heere Jezus heeft Zijn discipelen in het volmaakte gebed het geleerd. Het dient in ons gebedsleven een plaats te hebben. Wij kunnen in eigen kracht de verzoekingen niet de baas! Wij kunnen, dewijl wij in en van onszelf zwak zijn niet een ogenblik staande blijven. Lees het diepe en rijke antwoord van de Heidelbergse Catechismus eens (vr. en antw. 127).

Christus, die de Waarheid is

Wanneer de dwaling de overhand heeft, kunnen zelfs Gods kinderen verleid worden. De geest der dwaling kan hen ook een tijd bevangen. Om standvastig te zijn, is het noodzakelijk om Christus, die dé Waarheid is, op de rechte wijze te gebruiken! Ds. Brown wil daartoe enige nuttige wenken geven. Onder biddend opzien tot de Heere zullen deze wenken vrucht in uw en mijn leven afwerpen. Ten overvloede zij nog opgemerkt, dat de Heilige Geest ons alleen in dé Waarheid leiden kan!

De geest der dwaling

De satan heeft altijd mensen misleid. Hij is de vader der leugenen. Hij kan en wil de waarheid niet spreken. Altijd is hij er op uit de mensen zand in de ogen te strooien. Evenwel zijn er bepaalde tijden, waarin hij uiterst aktief is. Dan moeten we allen dubbel op onze hoede zijn. “In zulk een tijd, als een geest van dwaling is losgelaten en woedt en velen wegvoert, zou het goed zijn voor allen, die gaarne recht en eerlijk wilden gehouden worden om te wandelen in vreze. Het is niet goed zo’n listige vijand te verachten, inzonderheid in de ure en kracht der duisternis.” Kinderen Gods, onderschat dé vijand dus niet. Sta op uw wachttoren en ga uw binnenkamer in. Waakt en bidt opdat u niet in verzoeking komt. We hebben immers een bedorven hart. Een hart dat geneigd is dé leugenaar te geloven en de dwaling als water in te drinken.

Kennis van de waarheid houdt ons niet staande

Hoewel kennis van Gods Woord onmisbaar is in de strijd tegen de boze, is het niet zo dat wij onszelf op deze wijze van dé leugenaar kunnen ontdoen. Dit is geenszins het geval. De Heilige Geest dient ons die gedeelten van de Schrift te schenken die in dat uur van essentiële betekenis zijn. Als we op vleselijke wijze met Gods Woord schermen, raken we nog verder van huis. Gods kinderen moeten niet menen met wat bijbelteksten dé aartsvijand te kunnen verslaan. John Brown zegt: “Zij moeten niet denken, dat hun kennis en bekwaamheid om te strijden voor de waarheid, hun standvastig zal houden, indien er niet meer is; want indien de verzoeking groeit, zo mogen zij wel toezien dat ze zich-zelven niet met al hun vorige kennis en gaven door strijden en redekavelen verliezen.”

Een goed fundament is van onschatbare waarde

Als we op een moerasachtige bodem staan, zakken we weg. We weten allen hoe belangrijk het is een hechte bodem onder onze voeten te hebben. De Heere Jezus heeft aan het einde van de Bergrede duidelijk gemaakt dat ons levenshuis op een steenrots gebouwd moet zijn. Die steenrots is Christus! De bouw van elk huis moet in de diepte beginnen. Waarop bouwt u uw levenshuis? Op de rots of op het zand? Een prachtige bovenbouw zonder een deugdelijk fundament zal geen stand houden in zware tijden! We moeten met dé Hoeksteen verenigd zijn. Laat dan de storm maar waaien, zoals hij wil. Die storm zullen we kunnen doorstaan, want Christus is hét fundament van ons levenshuis.

Christus mag niet verloochend worden

Opdat Gods kinderen meer wakende zouden zijn, moeten zij bedenken dat zij op geen enkel punt van de waarheid mogen afwijken. Als ze dat wel doen, onteren ze hun Zaligmaker. Wie een “kleine” dwaling toestaat, zal weldra door een vloed van dwalingen meegevoerd worden. Verloochen daarom toch Christus niet! We weten waartoe Petrus kwam. Zijn val was groot. Het ging van kwaad tot erger! Gode zij dank hield Christus hem vast. Laat ons gebed zijn: “Heere houdt ons bij Uw Woord. Leer ons naar Uw wil te handelen!”

Het geloof oefenen in de beloften Gods

De kinderen Gods moeten altijd en zeker in zware, moeilijke tijden hun oog slaan op de beloften Gods. Vooral dienen ze te letten op die beloften die op de situatie slaan, waarin ze verkeren. Het is goed enkele beloften te noemen: Jesaja 49:10 “Zij zullen niet hongeren, noch dorsten en de hitte en de zon zal hen niet steken; want hun Ontfermer zal ze leiden, en Hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden”. Jesaja 58:11 “En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der wateren, welker wateren niet ontbreken”. O kinderen Gods oefen met dergelijke beloften uw geloof. Dat is heilzaam voor uw ziel. Vraag tegelijk om vermeerdering van uw geloof zodat uw oog alleen op Christus let! Geef met oprechtheid des harten uw ziel over aan Christus, als de Waarheid! Zo zult u geworteld worden in de Waarheid!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 oktober 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven”(22)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 oktober 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken