Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

6 minuten leestijd

Ds. J. Beider, Wat geloof ik van de Heilige Geest? 159 blz„ f. 27,50, Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Heerenveen. Dit boek over de Heilige Geest bevat de volgende hoofdstukken: 1. De vraag over de Heilige Geest. 2. De Geest als Trooster. 3. De Geest Die voor ons bidt. 4. De Geest als Leidsman. 5. Sta de Geest niet tegen. 6. Bedroef de Geest niet. 7. Blust de Geest niet uit. 8. De onvergeeflijke zonde. 9. Geestestaal en bruidstaal. Elk hoofdstuk heeft een aantal gespreksvragen wat gebruik in verenigi ngsverband vergemakkel ijkt.

Op blz. 20 komt de zogenaamde Toronto-beweging aan de orde. Op blz. 22 het spreken in tongen wat overigens ook bij de heidenen wordt aangetroffen. Op blz. 108 en 109 wordt over de verhouding tussen geloof en verzegeling gesproken. Dr. L. Floot ziet dit als twee kanten van dzelfde zaak. Voor Calvijn is verzegeling geen surplus, wat hem echter niet verhindert om te kunnen spreken van een opwas in het geloof en de genade. Over de zonde tegen de Heilige Geest wordt geschreven als een groeiproces. Op blz. 135 lezen wij: “Iedere zonde groeit, zo ook deze. Men komt niet in een enkel ogenblik tot zulk een duivels stuk. Stap voor stap voert de weg der zonde erheen. Dat woordje ‘lasteren’ geeft namelijk uitdrukking aan zonde, die zijn toppunt heeft bereikt. Voor het zover komt, is er dus wel heel wat aan voorafgegaan! Een boek wat zeker stof biedt tot doordenking van zaken en zonden die verband houden met de Heilige Geest.

Ds. D J. Budding, De preek...wat doen we ermee? 82 blz., f. 15,90, Uitgave den Hertog- Houten. De prediking is heel belangrijk. Door middel van de prediking schiet God pijlen af die treffen in het hart van ‘s Konings vijanden. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het Woord Gods. Door middel van de prediking wil de Heere grote zaken uitrichten. Het is dan ook een goede zaak voor de preek aandacht te vragen. Op eenvoudige wijze wordt in dit boekje geschreven over de prediking. Het bevat de volgende hoofdstukken: 1. De prediker. 2. Wat doen we met de prediker? 3. Wat doen we niet met de prediker? 4. Wat is een preek? 5. Wat doen we met de preek? 6. Wat doen we na de preek? Vele behartenswaardige dingen worden beschreven. In hoofdstuk 2 komt aan de orde dat er voor de prediker gebeden dient te worden. Dit is Bijbels. Er staat immers in 2 Thess. 3: 1 “Bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe en verheerlijkt worde.” Het is van het grootste belang dat er voor de predikant gebeden wordt. Als er tegenwerpen die zeggen dat zij niet kunnen bidden zou dit temeer verlegen moeten doen worden om de Geest der genade en der gebeden. Op blz. 33 staat: “De Heere werkt door middel van de gebeden. Werd dat maar meer beseft en geloofd. Hij geeft het gebed, Hij hoort het gebed. Hij doet wonderen op de gebeden. Daarom is er het apostolisch verzoek, ja de opdracht: ‘Broeders, bidt voor ons.’” In hoofdstuk 3 wordt gesteld dat de prediker niet verafgood dient te worden, niet geprezen moet worden, niet in verzoeking gebracht moet worden, niet nagelopen moet worden, niet verguisd moet worden, er moet niet over prediker geroddeld worden. Op blz. 43 komt aan de orde dat een dame eens zat onder prediking van een van de gebroeders Erskine. Ze werd bijzonder getroffen door zijn prediking. De volgende keer wilde ze weer naar hem luisteren. Een lange rit had zij daarvoor over. Maar het werd een teleurstelling. “Het leek wel of er een heel andere dominee op de preekstoel stond. Ze had niets aan de preek. Teleurgesteld bleef ze de predikant opwachten. ‘Dominee, hoe kunt u zo verschillend zijn? De vorige maal was uw preek vol Geest en leven. En nu had ik er niets aan.’ Het antwoord luidde: ‘ De vorige keer kwam u voor het Woord. Nu kwam u voor de prediker. U moet geen mensen nalopen.’ U moet geen predikers nalopen. U moet trouw zijn op de plaats waar uw ja-woord ligt.”

John Bunyan, De Christenreis, naverteld door M.J. Ruissen, geïllustreerd door Rino Visser, 173 blz. f. 34,95, Uitgeverij en boekhandel ‘de Ramshoorn’, Goes.

John Bunyan, De Christinnereis, naverteld door M.J. Ruissen, geïllustreerd door Rino Visser, 132 blz, f. 34,94, Uitgeverij en boekhandel ‘de Ramshoorn’, Goes, 2e herziene en vermeerderde druk. Terecht genieten de werken van John Bunyan nog grote belangstelling. De meest bekende zijn: De Christenreis en de Christinnereis. Een goede zaak voor jong en oud kennis te nemen van de inhoud van de Christinnereis, die nu in navertelde vorm opnieuw verschenen is. Gespreksvragen maken het boek geschikt voor verenigingen en gespreksgroepen. Het boek is ook op cassettes verkrijgbaar onder de titel Gesproken Christinnereis, voorzien van Psalmen gezongen door het Lodensteinkoor.

Bij dezelfde uitgever verscheen een vierde druk van John Bunyan, De Heilige Oorlog, eveneens naverteld door M.J. Ruissen. Ook dit boek is geïllustreerd door Rino Visser, 155 blz. f. 34,95. Het feit dat de vierde druk verschijnt geeft aan dat ook dit boek in een behoefte voorziet en veel gelezen wordt. Ook hier zijn gespreksvragen toegevoegd. De drie boeken willen wij bij jong en oud ter lezing en overdenking aanbevelen. Deze boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel en bij uitgeverij De Ramshoorn, tel. 0113-230340.

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, Dit wonderlijke werk, 51 blz. f. 9,50. Dit boekje bevat een achttal bijbelstudies over de zendingsopdracht. Elk hoofdstukje heeft een aantal gespreksvragen zodat dit boekje geschikt is om in vereniginsverband te gebruiken om zich nader te bezinnen op de inhoud, het werk en het doel van de zending.

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten, Opdat zij vrucht dragen, J.H. Mauritz (red.), 84 blz., f. 12,-. Het boekje bevat 25 bijbelstuides over het Evangelie naar Johannes. Het boekje bedoelt een handreiking te zijn voor de verdieping in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Gespreksvragen zijn toegevoegd om het nadenken over de inhoud van het gebodene te vergemakkelijken in verenigingsverband of ook voor persoonlijk gebruik.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 november 1999

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken