Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Recensie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Recensie

4 minuten leestijd

“Het Troostboek”

Met het verschijnen van het zesde deel van “Het Troostboek” een verklaring van de Heidelbergse Catechismus, door Ds. J. v.d. Vlies is de serie compleet. Het boek bevat 11 preken over de zondagen 45-52. De serie bestaat dus uit zes delen met in totaal 73 preken en kost totaal ƒ 140,-.

Het afzonderlijke deel zes kost ƒ 22,50 excl. de verzendkosten.

Met de behandeling van zondag 45 begint een nieuw gedeelte van de catechismus. Het is het derde deel, dat handelt over het gebed en dan wordt het volmaakte gebed, het Onze Vader, Die in de hemelen zijt behandeld.

Waarom is het gebed de christenen van node? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Zo belijden onze vaderen. Wij lezen dan ook in de verklaring van zondag 45 van Ds. J. v.d. Vlies “Waarom is het gebed de christenen van node? Wel gemeente het zou overbodig mopten zijn om op die zaak te wijzen. Laat ik dan één ding mogen zeggen: in de drukte van het leven, van het dagelijkse leven van de Heiland, de Heere Jezus Christus Zelf, lezen wij herhaaldelijk dat Hij naar een stille plaats ging, dat Hij naar een woeste plaats ging om alleen te zijn, om te bidden. Kent u daar ook iets in, van zulk een gebedsleven?

Wij moeten het maar toe gaan passen in onze levens. Hebt u een binnenkamer? Kent u iets van de moeite, van de ontzaglijke moeite van het worstelen voor God, het kruipen voor God? Wanneer je weleens moet ervaren dat de hemel van koper is, dat je gebed niet hoger stijgt dan de zolderbalken. O kent u er iets van, van dat worstelende kruipende leven?

Maar kent u er ook iets van, dat die binnenkamer een feestzaal mag worden wanneer de Vader Zich in Christus openbaart in het hart met Zijn goddelijk onderwijs, met Zijn goddelijke vertroostingen, met Zijn goddelijke bemoedigingen? Waar zullen wij dat anders halen dan in de binnenkamer? Het ligt immers niet op straat gezaaid! God is vrij, Hij kan in het hartje Amsterdam midden tussen de mensenmenigte kracht in mijn ziel geven, Hij kan mij daar versterken, Hij kan mij daar vertroosten. God is niet gebonden aan de middelen.

Maar de meest gewone wijze van handelen van God is dat Hij ons in het verborgene onderwijst. Zo zegt de Schrift: “In het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend” (Psalm 51:8) “Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren”(Psalm 16:7) dat is in de stilte, in de duisternis en in de eenzaamheid van de nacht.

Het gebed! Kunnen wij bidden! Het is de geweldige zaak van Romeinen 8, dat een hulpeloos volk mag getuigen: “En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijk zuchtingen” (Rom. 8:26).

Wie Ds. J. v.d. Vlies heeft gekend in zijn prediking, herkent hem onmiddellijk. Door Gods genade had hij een geheiligd geloofsinzicht in het voornaamste stuk der dankbaarheid, het gebed. Hartelijk bevelen wij het lezen van deze catechismus preken u aan, ook onze jonge mensen. In deze preken vindt u gezond bijbels, schriftuurlijk bevindelijk onderwijs voor uw ziel op reis naar de grote eeuwigheid. Wat hebben wij dat nodig in onze dagen, ook in ons kerkelijk leven.

De boeken zijn te bestellen bij:

F tan. J. Basset
Menno van Coehoornsingel 2
2967 EC Langerak
Tel. 0184-601242

Mevr. W. v.d. Vlies
Oranjelaan 3, 3971 HD Driebergen
Tel. 0343-518970

Wij zijn bijzonder de fam. J. Bassa dankbaar, dat zij in staat werden gesteld om het voorbereidende werk te mogen doen om deze preken in boekvorm uit te geven. Moge de Heere door Zijn Geest onder het lezen van deze preken, het onderwijs rijk zegenen aan het hart tot eer van Zijn Naam, tot roem van Christus, tot troost in leven en sterven van verloren zondaren en zondaressen ook onder onze jeugd.

Elburg, Ds. J. Veenendaal

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 2000

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Recensie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 januari 2000

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken