Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (29)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (29)

5 minuten leestijd

Jezus Christus is hét Leven. Hij is de Vorst van het leven. Hij mag en kan er over beschikken. Hij deelt het uit aan wie Hij wil. Hij deelt het uit in die mate die Hem goeddunkt. Hij is wijs in het geven! O aanbid deze Christus. Hij is de volzalige God.

“Al dit leven is in Hem zeker; niemand van de Zijnen zal daarvan ontzet worden. Zijn ambten, die Hij op Zich genomen heeft en Zijn last die Hij van de Vader heeft, bewijzen dit overvloedig; Zijn liefde tot de Zijnen zal niet toelaten, dat Hij iets inhoudt dat tot hun voordeel is”, aldus Ds. Brown. Nadat Ds. Brown gesproken heeft over hóe Christus het Leven is, gaat hij enkele nuttige toepassingen maken. Hij stelt allereerst dat het voorde gelovigen van groot nut en voordeel is om het geloof in deze waarheid in hun hart gevestigd te hebben. Sta er dus naar om een diepe indruk van Christus die het Leven is, te hebben. Dat is nodig, opdat u voor wanhoop en moedeloosheid bewaard wordt. Het geloof, dat Christus hét Leven is, moet de ziel in hoop houden en de verwachting gaande houden dat Christus die de Opstanding en het Leven is, het leven in de ziel kan herstellen.

Er is alle reden en grond voor bemoediging om tot Hem te gaan met een dode ziel. Hij is immers hét Leven! Hij kan en zal dode, flauwe en bezwijkende leden opwekken en levendmaken en hen van hun dodigheid oprichten. Als de gelovigen gebruik maken van Christus als het Leven kunnen ze bevrijd worden van achterdocht, waardoor de ziel dikwijls teruggehouden wordt om tot Christus te komen. Wat kan er gevreesd worden dat Hij hen niet zal verwelkomen. Wat is het erg dat Christus in Zijn trouw en liefde, niet wordt vertrouwd. Wel daar kunt u van genezen worden, wanneer u gelovig gebruik leert maken van Christus die hét Leven is. Bovendien wordt u zo geholpen om met geduld te wachten en stil en gerust te zijn onder al de dingen die de Heere u laat overkomen. Dan leert u dat Hij op Zijn tijd zal bewijzen het Leven te zijn. Als dit door genade in praktijk wordt gebracht, wordt u er ook voor bewaard om enige hulp van mensen te verwachten. Hij is alléén het Leven. Het leven is nergens anders te verkrijgen. “Het geloof dezer waarheid zou wederhouden van vele verkeerde wegen, die de ziel in een tijd van benauwdheid, gereed is tot redding in te slaan; want hierdoor zouden zij zien, dat noch werktuigen noch middelen, noch uiterlijke bedieningen, noch iets van die aard, hun dode ziel kunnen levend maken en dat Hij en Hij alleen het leven in hen moet blazen, telkens weer”. Brengt dat u niet in verwondering? Is de Heere niet goed voor Zijn volk? Gewis, Hij is groot van goedertierenheid en Hij weet wat Zijn kinderen van node hebben.

De HEER’ zal in dit moeilijk leven,

Zijn volk en erfdeel nooit begeven.

(Psalm 94:8)

Wanneer ik zei: “Mijn voeten glijden; Toen hebt Gij mij gesterkt in ’t lijden. Wanneer mij 7 afgepeinsde hart Door al mijn denken werd verward,

En ik in druk schier was gestikt,

Toen heeft Uw troost mijn ziel verkwikt.

(Psalm 94:10) De Heere troost en verkwikt. En dan te bedenken dat Zijn volk die genadige bijstand geheel niet verdiend heeft. “O, hoeveel verdorvenheid, zonde en dood huisvesten wij binnen in onze zielen! Hoeveel begeriger zijn wij dikwijls naar de dood dan naar het leven”, aldus Ds. Brown.

Het is dan ook niet om onzenwil dat Christus die het Leven is, het leven geeft en onderhoudt. Hij doet het om Zijns eigen Naams wil! Hij doet het opdat Hij alles en in allen mocht zijn. Hij doet het opdat Hij de eer van alles mocht wegdragen; want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hij doet het, opdat Zijn kinderen Hem eeuwig zouden prijzen. “Opdat de mens zijn eeuwige schuldenaar zou zijn en tot getuigenis daarvan zijn kroon zou nederwerpen aan de voeten van Hem, die op de troon zit en opdat hij zou uitroepen: “Gij zijt waardig, o Heere! te ontvangen heerlijkheid, eer en kracht” en met de ouderlingen zou uitroepen: “Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen kracht en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid en lofzegging (dankzegging). Christus geeft en onderhoudt het leven, opdat alle roem aan de zijde van de mens uitgesloten zou zijn. Het is immers waar dat wij hoogmoedige schepselen zijn die graag roemen in hetgeen niets is. We roemen van huis uit in het vlees, in onszelf. Dat leert Christus Zijn kinderen af. Wie roemt, roeme in den Heere!

We sluiten af:

Komt maakt God met mij groot; Verbreidt, verhoogt met hart en stem Den nooit volprezen naam van Hem, Die ons behoedt in nood.

Ik zocht in mijn gebed

De HEER’, ootmoedig met geween;

Hij heeft mij in angstvalligheên Geantwoord mij gered.

(Psalm 34:2) Nogmaals: Wie roemt, roeme in den Heere. in Christus die het Leven is! hij die vertroost en sterkt. Hebben wij Zijn vertroosting nodig?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (29)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 februari 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken