Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

6 minuten leestijd

Ik zal u niet verlaten, Leven en werk van Michiel Christiaan Vos (17591826), 158 blz., f. 27,50, Uitgave den Hertog- Houten. De auteur werd geboren in Kaapstad, Zuid- Afrika. Hij heeft in Nederland theologie gestudeerd. Hij is predikant geweest in Woudenberg in 1785, daarna te Pijnacker en Woerden. In 1793 vertrok hij naar Zuid- Afrika. Hij verbleef in Engeland, Ceylon en India gedurende de jaren 1802- 1809. Daarna ging hij weer naar Zuid- Afrika, waar hij in 1818 emeritaat ontving en in 1826 overleed. Het boek is opgezet in de vorm van 19 brieven die aan een vriend geschreven zijn. Het keurig uitgevoerde boek is verlucht met foto’s. Diepe indrduk heeft op jonge leeftijd gemaakt het boek van Cornelis van Niel: ‘De donderslag der goddelozen, wegens het schrikkelijk oordeel en de pijn der hel en de hemelse vreugde voor de gelovige zielen. Hij werd ervan overtuigd dat hij tot de goddelozen behoorde (blz. 20-22). Op blz. 25 lezen wij dat de slaven lichamelijk wel goed verzorgd werden, maar dat men niet gat’ om hun zielen. Dit deed het verlangen ontstaan ondr de slaven het Woord Gods te verbreiden. We zouden nog veel meer kunnen aanhalen. Het is een lezenswaardig boek, wat in vroeger jaren meerdere malen is uitgegeven.

J. Wolting, Niet bij brood alleen, 64 blz. f. 9,95, drukkerij en uitgeverij “CEDEE” Ridderkerk. Gedichten gemaakt bij verschillende gelegenheden door de oud- koster van de Chr. Geref. Kerk te Dordrecht-C., waarin doorklinkt dat het Brood des Levens gekend dient te worden.

K. van der Zwaag. Onverkort of gekortwiekt? 617 blz., f. 49,95, Uitgeverij Groen- Heerenveen. De ondertitel luidt: “Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie. Een systematisch- historische interpretatie van een ‘omstreden’ geloofsartikel.” Op dit proefschrift promoveerde de auteur aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Lezing en bestudering van dit standaardwerk over artikel 36 willen wij van harte aanbevelen aan hen die geinteresseerd zijn in deze materie of zich in deze stof moeten verdiepen. Volgens artikel 36 is het de taak van de overheid de ware religie te beschermen en schending en bezoedeling daarvan niet onbestraft te laten. Deze hoofdlijn zien we bij de reformatoren. In onze tijd houdt de SGP als enige partij vast aan het onverkorte artikel 36 (blz. 525). In dit boek komt duidelijk naar voren dat van meetaf aan de zogenaamde gematigde interpretatie de overhand heeft gehad, niet als compromis, maar als doel. Hoewel hier en daar best wat kanttekeningen zijn te maken kan niemand die in het vervolg nog iets wil zeggen of schrijven over artikel 36 aan dit doorwrochte boek voorbijgaan.

H. Hille, Een leesbare brief, 227 blz., ƒ 36,95, Uitgeverij Den Hertog -Houten. Ondertitel: uit het leven van godsdienstonderwijzer W. van Leeuwen (1868-1940).

W. van Leeuwen heeft gearbeid in de plaatsen Vriezenveen, Dordrecht en Schoonrewoerd. Met name in Vriezenveen heeft hij heel wat moeten meemaken. Van 1923 tot 1940 was hij redacteur van het maandblad ‘Cal-vijn’. In de rubriek ‘Ingekomen vragen’ gaf hij duidelijk zijn mening weer over vele zaken. Van blz. 78 willen wij enkele regels weergeven van het antwoord op een vraag naar wettische en evangelische leiding: “er is geen plaats bij de mens voor het Evangelie, tenzij de Wet hem toegepast wordt door de Heilige Geest. Wij dragen een stenen hart in ons om, dat verbroken moet worden, zal het een goede aarde zijn, waarin het zaad des Evangelies wortel kan schieten. Laat ons toch blijven bij de eenvoud van Gods Woord.”

Ds. J.H. Velema, Wie is gelijk deHeere?, 127 blz., ƒ 24,95, Uitgeverij Groen - Heerenveen. De auteur heeft ook op hoge leeftijd nog een vruchtbare pen. Ook dit geschrift getuigt van inzicht in Gods Woord. Thematisch wordt het boek Micha behandeld: Micha: profeet, theoloog, historicus, topograaf, oordeelsprediker, jurist, polemist, ethicus en adventsprofeet. Het boek bevat 54 meditaties onder de 9 bovenstaande gezichtspunten. Bij de geraadpleegde literatuur viel mij op dat onder ons bekende werken van gereformeerde theologen uit het verleden ontbreken bijvoorbeeld G. Hut-cheson “De kleine profeten”. Het nu verschenen boekje kan zeker dienstbaar zijn aan een beter verstaan van het bijbelboek Micha.

Maarten Luther, Een Zoon is ons gegeven, 55 blz., ƒ 12,50, Uitgeverij den Hertog - Houten. Dit ingenaaide boekje bevat een vertaling van een preek waarschijnlijk gehouden met kerst 1520 te Wittenberg. Het Schriftgedeelte, Lucas 2:1-14, is vertaald uit het Duits zoals Luther dat heeft gebruikt. Soms zijn in de preek enkele woorden tussen haken toegevoegd. We leren Luther kennen uit deze preek: Niet de mens met zijn goede werken staat centraal, maar Jezus Christus, de Gezondene des Vaders. Luther schrijft op zijn eigen wijze en met een eigen stijl. Vertaler is dhr. N.A. Eikelenboom.

Dient elkander door de liefde, Bijbels dagboek voor gehuwden,ƒ 39,95, Uitgeverij Groen - Heerenveen.

De auteurs zijn afkomstig vanuit de Gereformeerde Bond, de Chr. Geref. Kerken en de Geref. Gemeenten. Elke week wordt een thema behandeld. Opmerkelijk is dat vier vrouwen aan dit boek hebben meegewerkt. Essentiële zaken met betrekking tot het huwelijk worden aan de orde gesteld. In die zin is het een eigensoortig dagboek. Iedere meditatie eindigt met een of meer vragen.

Octavius Winslow, Psalmen in de nacht, 195 blz., ƒ 32,50, Uitgeverij den Hertog - Houten. De ondertitel luidt: “Overdenkingen in tijden van beproeving en smart.”

Ten tijde van ernstige ziekte van een familielid werd deze bundel overdenkingen geschreven. Octavius Winslow leefde van 1808-1878. Toen hij zeven jaar was verloor hij zijn vader en zijn jongste zusje. De bekende Mary Winslow, zijn moeder, gaf hem een godvrezende opvoeding. Octavius werd predikant in Engeland in de traditie van de Puriteinen. Elke overdenking eindigt met een gedicht van de schrijver. We wensen de lezer zegen toe bij het lezen van dit boek dat bedoeld is als een welgemeend meeleven met degenen die een tijd van zorg en beproeving doormaken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 februari 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 februari 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken