Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (31)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (31)

5 minuten leestijd

Jezus Christus is hét Leven. Wij liggen van nature midden in de dood. Het gevolg hiervan is dat wij eenmaal -wie weet hoe spoedig - ook de lichamelijke dood moeten sterven. In het paradijs hebben wij de drievoudige dood over ons ingeroepen. En wel: de lichamelijke dood, de geestelijke dood en de eeuwige dood. Het mag duidelijk zijn dat de geestelijke en de eeuwige dood nog veel erger zijn dan de lichamelijke dood. De geestelijke dood is zo verschrikkelijk, dat ik op geen enkele manier besef dat ik de gemeenschap met God kwijtgeraakt ben. En toch rust de toorn van God op me. Johannes zegt: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem” (Joh. 3:36). Als we niet leren geloven in de Zoon van God komen we na het sterven in de hel. Dan worden we voorgoed uitgebannen uit de zalige tegenwoordigheid Gods. Dan zullen we de kokende fiolen van Gods gramschap gevoelen. Als Gods toorn maar een weinig ontstoken wordt en enkele vonken daarvan vliegen in dit leven in het geweten van een mens. Wat zal het dan zijn als God Zijn ganse toorn opwekt? In de hel is de worm en het vuur.

Welke treurige gedachten behoren we te hebben over onze zonden, met name over onze val in Adam, die zoveel ellende teweeg gebracht heeft.

Wat is het een grote zegen dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Zó maakt Hij Zichzelf bekend. Helaas zijn er velen die Christus verwerpen en verachten.

Daarom is bovengenoemde tekst een vermaning om in Christus te geloven en Hem te omhelzen.

De leer van onze tekst is ook een vertroosting voor allen die de Heere van harte liefhebben. Verlaat desnoods alles, om Christus, de enige troost van uw ziel te behouden. U hebt geen reden om vanwege uw oneindige zonden, gebreken en ellenden mismoedig en beschroomd te zijn. Hij is hét Leven. Hij is het die de Zijnen het leven geeft.

Ds. Brown spreekt over het geluk van diegenen, die Christus als hun leven hebben aangenomen. Hun staat is gelukzalig, want Christus die het Leven is, is de hunne.

Daar komt heel wat tegenop. Dat weet Ds. Brown ook! Vandaar dat hij een aantal tegenwerpingen ontzenuwt. Eerste tegenwerping: “Maar de een of andere goddeloze kon zeggen: Wij zien niet dien gelukkigen of voordeligen staat dergenen, die voor gelovigen doorgaan; want wij bemerken, dat zij menigmaal even weinig levendig zijn, als de anderen, en even onbekwaam tot de plichten, ja ook somtijds evenzeer de zonde en der verdorvenheid onderworpen als de anderen.

Ik antwoord: Voor eerst, Hoe het ook met hen zij, öf in uw ogen, öf misschien somtijds ook in hun ogen; zo moogt gij u toch wel stil houden, want in hun ergste staat zouden zij met u niet willen ruilen voor een wereld. In hun doodigsten staat zijn zij niet zonder alle leven, gelijk gij zijt. (...)

Ten tweede: Hoewel zij somtijds dood schijnen te zijn, zo zijn zij toch niet altijd zo. Het leven werkt somtijds dadelijk in hen (...)

Ten derde: Daar kan meer leven in hen zijn, ja leven in beweging, wanneer zij schijnen overwonnen te zijn door enige lusten of verdorvenheden, ja als zij dodelijk zijn overwonnen, dan de aanschouwers, die vreemdelingen zijn van het hart, kunnen bemerken.”

De tweede tegenwerping gaat nog verder en snijdt nog dieper in. Sommige gelovigen zullen zelf zeggen dat zij die levendigheid niet in hun ziel waarnemen. Die levendigheid die er blijk van moet geven dat Christus, het Leven, in hen woont en werkt.

Ds. Brown zegt dat er inderdaad gelovigen zijn die zichzelf benadelen. Dit komt omdat ze niet het geloof in Christus beoefenen. Er kan ook zorgeloosheid in het hart zijn, waarvan de satan gebruik maakt. Er kan traagheid zijn, waardoor de genade terzijde wordt gesteld. “De beste weg om de genade levendig te houden is, dezelve in beoefening te houden, hoe klein zij ook is.”

Het is nodig om de Heere aan te roepen; Hem te vragen om op onze wachttoren te staan en te bidden om de doorwerking van het werk van Christus in de ziel! Bij en in Christus is een eeuwige volheid. Hij wordt niet armer van het geven.

Laten we met de dichter van Psalm 119 meebidden en meebelijden wat in vers 175 en 176 staat. “Laat mijn ziel leven en zij zal U loven, en laat Uw rechten mij helpen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht, want Uw geboden heb ik niet vergeten.”

“Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;

Gelijk een schaap heb ik gedwaald in ’t rond,

Dat, onbedacht zijn herder heeft verloren.

Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;

Want hij volhardt naar Uw gehoon te horen.”

(Ps. 119:88 berijmd)

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 maart 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

John Brown - “Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven” (31)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 maart 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken