Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Mijn Bijbel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Mijn Bijbel

(n.a.v. 1 Petrus 1:25a)

5 minuten leestijd

Dierbare Bijbel, geschenk waarbij al het goud van Peru en al de topazen van Morenland niet te vergelijken zijn. Dierbare Bijbel, eigen Woord mijns Vaders. Mijn Bijbel! Hoe gelukkig is uw inhoud. Het geheim ontwikkeld; God zaligt zondaren in een weg, waarin voor Zijn eer en hun belang volmaakt gezorgd is. God oefent genade zonder enige krenking van Zijn recht. God was in Christus de wereld met

Zichzelf verzoenende. God heeft Hem voorgesteld tot een verzoening door het geloof in Zijn bloede. Zee van wonderen! Ontwerp voor alle geschapen vernuften, onuitvindelijk! Glanzen; daar engelen zich blind op staren. Geheimen, die in aller eeuwen eeuwigheid aan de verrukkingen en bewonderingen van al de gezaligden en aan mijne stof, onuitputtelijk stof leveren zullen. Mijn verstand schiet mij tekort. Zelfs de berichten die de rede mij van mijn ellende en van mijn gevaar, van de aard en de verdienste der zonde beschikt, zijn diep gebrekkig. Van het uitzicht op verlossing spreekt zij niets met enige zekerheid. Mijn Bijbel doet mij de aard, de bron en de trap van mijn rampzaligheid van nabij beschouwen. Niet om mij door die diepbedroevende waarheden te dompelen in mistroostigheid, maar om mij belang te doen stellen in de verblijdende waarheden die zij er bij voegt en om mij daarvan gebruik te doen maken. Mijn Bijbel! Uiterste wil mijns Vaders! Waarin mij de onverwelkelijke, onverderfelijke en onbevlekkelijke erfenis besproken wordt.

Mijn Bijbel! Waarin al de beloften, die de God der Waarheid ooit te mijnen behoeve deed, in duurzaam schrift te lezen staan. Mijn Bijbel! Bundel van al de wetten die mijn Koning ooit uitgaf, om mijn gedrag te regelen. Wetten, die op de billijkste gronden steunen en tot wier gehoorzaamheid mij, bij het bevel, óók de hulp in één adem wordt toegezegd. Nooit behoef ik onkundig van mijn plicht te zijn. Ik zie die in de voorschriften en in de voorbeelden. Vooral in het voorbeeld van mijn Verlosser. En als ik duizendmaal op een dag vraag: ‘Hoe deed Jezus?’, kan ik duizendmaal mijn vraag stipt beantwoord vinden. Die inzettingen zijn mijn raadslieden als ik verlegen ben; mijn Urim en Thummin, mijn vraagbaken.

Mijn Bijbel is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad, mijn wegwijzer in het land mijner vreemdelingschap, mijn kompas op de bakenloze zee waarop ik dobber.

Mijn Bijbel! Schathuis van vertroostingen. Kostbaar boek, dat aan mij ten dage mijns ongevals vragen doet waarop mijn ongeloof verstommen moet en mij gronden van bemoediging in de hand geeft die leven in mijn hart brengen en een omwending verwekken, die men wel gevoelen maar niet beschrijven kan.

Mijn Bijbel! Waren uw spreuken niet dikwijls uw vertroostingen geweest in het land van mijn vreemdelingschap, lang, lang ware ik in mijn druk vergaan!

Mijn Bijbel! Rijke verzamelplaats, die de ene voorraad na de andere uitgeeft. Die melk hebt voor zuigelingen, vaste spijs voor volwassenen, hartsterking voor bezwijkenden en ogenzalf voor blinden. Mijn Bijbel! Mijn wapenhuis en mijn wapen tevens. Wondere samenvoeging. Mijn aanvallend wapen zowel als mijn verwerend wapen. Mijn zwaard. Een wapen dat ik dan gebruik, als ik op mijns Meesters spoor mijn vijand tegemoet treedt met dat woord: ‘Er staat geschreven’!

Mijn Bijbel, ge zijt tegelijkertijd mijn wapenhuis. Gij geeft mij de gordel der waarheid, het borstwapen der gerechtigheid, het schild des geloofs en de helm der zaligheid. Gij leert mij hoe ik die wapenen aangorden en gebruiken moet. Gij leert mijn handen ten strijde en mijn vingeren ten oorlog. Gij moedigt mij aan door de uittekening van de kroon, die de overwinnaar beloofd is en waardoor mijn hart in vuur en vlam wordt gezet. Mijn Bijbel! Gij leert mij vooral hoe ik al biddende strijden moet. Bij U leer ik ootmoedig en met betrouwen bidden. Gij leert mij in de voorbeelden zowel als in de besturingen. Als ik U doorblader, dan ontmoet ik de nagelaten bidschetsen en het noodgeschrei van de heiligen van vroeger en later tijd. Een biddende David, een biddende Paulus besturen mij als ik U, mijn dierbare Bijbel in handen neem. Dan ga ik tot God spreken met woorden die de Geest eeuwen geleden aan Zijn Jakobs, Mozessen, Paulussen in het hart en op de lippen gaf. Zo spreek ik de taal des Geestes. Dierbare Bijbel! Mijn onfeilbare toetssteen. Aan U beproef ik alles wat de godsdienst betreft. Hier toets ik mijn gedachten, mijn neigingen. Aan U laat ik het oordeel over. Alle andere geschriften, hoe uitnemend ook, zinken laag in mijn achting, wanneer ik U in vergelijking breng. Alles wat in menselijke geschriften tot besturing van mijn geloof en wandel geschreven is en uitnemend is, is uit U gevloeid. Uit die bron schepten uitnemende schrijvers, die een reeks van eeuwen geleefd en gearbeid hebben. Maar al het heilige vuur dat in hun opstellen blaakt, is in vergelijking met uw gloed niet meer dan het koude noorderlicht. Aan U toets ik hun stellingen en vermaningen. Zodra zij U verlaten, verlaat ik hen. In zoverre ze met U overeenstemmen, omhels ik ze. Maar, mijn Bijbel, hoe zij ook mogen zijn, gij behoudt de voorrang. En als ik U lees, gevoel ik dikwijls iets dat ik in het lezen der uitnemende menselijke geschriften mis. In U lees ik Gods eigen taal. In dat gezag rust mijn geloof! Mijn dierbare Bijbel!

Petrus Broes (1726-1797)

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 maart 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Mijn Bijbel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 maart 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken