Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat ontbreekt ons?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wat ontbreekt ons?

6 minuten leestijd

De gedachte rees hier iets over te schrijven toen we het boek van Thomas Boston lazen getiteld: “Neem het kruis op en volg Mij”. Dit boek bevat zeven preken over de geschiedenis van de rijke jongeling. Vele behar-tenswaardige dingen worden daarin aangetroffen. Het heeft tot nadenken gezet. Als de vraag aan u gesteld zou worden: Wat ontbreekt u? Hoe zou uw antwoord dan luiden? Als die vraag in onze tijd in het algemeen gesteld wordt zullen velen antwoorden dat het hen aan geld ontbreekt. Zij zouden graag nog rijker en welvarender worden. Zij zouden graag nog meer bezittingen hebben dan zij nu al hebben. Het geld en het goed staat bovenaan. De welvaartsafgod wordt gediend. Men spant zich in tot in de late uren om maar meer geld te verkrijgen.

Anderen zullen als antwoord geven dat het hen aan gezondheid ontbreekt. Er zijn immers veel zieken. Ondanks het feit dat de medische wetenschap een hoge vlucht heeft genomen, liggen de ziekenhuizen vol, er zijn zelfs wachtlijsten. Ook de verpleeghuizen zijn vol en velen wachten op een plaats om opgenomen te kunnen worden. Weer anderen zullen als antwoord geven dat het hen aan levenslust ontbreekt. Zij zijn het gejaagde leven van al maar meer moeten presteren moe geworden. Zij hebben geen doorzicht meer. Zij zouden eigenlijk wel uit dit leven weg willen gaan. Weer anderen streven niet zozeer naar geld of welvaart. maar wel naar een hogere positie, naar meer aanzien en eer. Dat is voor hen o zo begeerlijk om dat te bereiken. Is uw antwoord op de vraag wat u ontbreekt anders? Mag u het oprecht zeggen: mij ontbreekt de waarachtige bekering. Mij ontbreekt de vreze Gods. Ik heb geen nieuw hart. Ik ken geen genade. De Heere wil erom gebeden zijn. Bij Hem is een eeuwige volheid. Gods kinderen ontbreekt ook nog veel. Het ontbreekt vaak aan een krachtig strijden tegen de zonde. Het ontbreekt meer dan eens aan vrijmoedigheid om uit te komen voor de normen van Gods Woord. Het ontbreekt bij tijden aan een teer gebedsleven. Dan dient de bede te zijn: Heere, vermeerder Uw genade, bearbeid mij almeer, onderwijs mij al meer, geef kracht om te strijden tegen de zonde en vrijmoedigheid om uit te komen voor de normen van Uw Woord in een tijd die daar al minder van wil weten, die zich daar al meer tegen gaat verzetten.

Boston schrijft over de rijke jongeling. Hij bezat veel aantrekkelijke zaken. Hij had achting voor Christus. Hij kwam immers naar Hem toe om Hem een vraag te stellen over het dienen van God. Hij is niet opgeblazen en wil onderwezen worden. Hij denkt niet dat hij niets meer kan leren. Wanneer we letten op de inhoud van de vraag die hij aan de Zaligmaker stelde dan is dat hoopgevend. Wie loopt er als jong mens nu met vragen aangaande de zaligheid? Wie maakt zich daar op jonge leeftijd druk over? De rijke jongeling wel. Hij stelde geen vraag over bijzaken, maar over de hoofdzaak: “Goede Meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beerve?” Veel mensen letten alleen maar op het hier en nu. Maar de rijke jongeling ziet verder. Hij blikt over de tijd heen in de eeuwigheid. Aan de rijke jongeling zien we dat het ver kan komen zonder dat er sprake is van zaligmakende bearbeiding door Gods Geest. Er staan wel meer voorbeelden in de Bijbel van mensen bij wie het ver kwam zonder dat er sprake was van waarachtige bekering. Herodes hoorde Johannes de Doper graag en liet veel zonden, maar de vrouw met wie hij niet mocht leven zond hij niet weg. Hij kon niet van Herodias scheiden. Er kan bij mensen veel verbeteren ten goede, zonder dat zij genade kennen. Wat ontbreekt hen dan? De nieuwe natuur, de waarachtige bekering. Er kan ontroering zijn terwijl het stenen hart niet verbroken is. Als de wedergeboorte ontbreekt ontbreekt het ene nodige. Wat is dan een onbedrieglijk kenmerk van genade? Dat is absolute gehoorzaamheid. Dat is onder alle omstandigheden, in alle situaties, in ieder gezelschap de vraag stellen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. Christus ontdekte de rijke jongeling eraan dat het geld zijn afgod was. Mocht hij dan geen grote bezittingen hebben? Jawel, maar het was zijn afgod. Zo zijn er op zichzelf veel geoorloofde dingen die als afgoden vereerd worden. Boston schrijft behar-tenswaardige zaken als het hierover gaat. We geven een citaat van blz. 23 “Bedenk waarop uw geweten en de vinger van God in de prediking van het Woord het meest wijzen en waarvan ze u vaak weerhouden. Dat is waarchijn-lijk het enige wat u ontbreekt. Het is als bij een man die een pijnlijke vinger heeft. Hij zal vinden dat deze regelmatiger wordt aangeraakt. Een dubbele oproep vereist dubbele ijver in het doden van de zonde.” Nog een leerzaam citaat van dezelfde bladzijde: “Bedenk waarover God u meestal terechtwijst en op grond waarvan uw geweten u het meest aanklaagt in tijden van benauwdheid. Gewoonlijk toont God Zijn verbolgehid over één zaak en richt Hij Zijn slagen daar voornamelijk tegen en daarbij heeft Hij een getuige, zodat het schuldige geweten kan verklaren dat de slag daarvoor bedoeld is.” Zou een man het kunnen verdragen dat een vrouw vele minnaars wegzendt, maar er nog een aan de hand houdt? Zo kan de Heere het niet verdragen dat er een zonde wordt ontzien in het strijden tegen het kwade. Bedenk dat u aan een zonde vasthoudt tegen een heel dure prijs. We lezen dienaangaande op blz. 28: “Is het geen droevige zaak om alles te verliezen omwille van één ding, om al het goede dat er in u gevonden wordt en dat er aan u en uw ziel gedaan is, te verliezen en dat alles omwille van één ding? O, welk een vervloekte afgod is het aan wie u zo’n kostbaar offer brengt? Welke man die wel bij zijn verstand is, zal niet liever zijn oog uitgraven dan zijn leven verliezen, omdat hij zijn oog wil houden ? De blijdschap die we vinden in een afgod, is duur gekocht als we haar kopen tegen die prijs.” Dat Christus als Profeet onderwijze in dat ene ding dat u ontbreekt tot eeuwig behoud. Dat Zijn Koninklijke almacht die ene zonde bestrijde, die u er niet onder kunt krijgen. Er staat dienaangaande een rijke belofte in Jes. 40: 31 “Die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 april 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Wat ontbreekt ons?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 april 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken