Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een vast vertrouwen (16)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een vast vertrouwen (16)

6 minuten leestijd

Welk een persoon heeft de Heere in Nehemia aan de bouwers gegeven. Het is een zegen, wanneer dit op plaatselijk niveau ook het geval is. Mannen, die vervuld met de vreze des Heeren, kloekmoedig, verstandig en beleidsmatig werken. Onze tijd heeft daaraan dringend behoefte, want er staat zeer veel op het spel. Veelzijdig is de satan bezig. Hij is op alle mogelijke manieren werkzaam, inzien mogelijk verleidend de uitverkorenen. Voor onze jongeren is standvastigheid naast meelevendheid dringend nodig. Men moet ook horen en zien dat de zaak des Heeren ons ter harte gaat.

Zo was het bij Nehemia. Hij gunde zichzelf geen rust. Steeds was hij bezig, want gevaren dreigden en de bouw moest doorgaan. Stad en tempel moesten herrijzen. Gemakkelijk was de bouw niet. Er moest gewerkt en gewaakt worden. Troffel en zwaard had men in de hand. Het werkterrein was uitgebreid, want ze waren overal rondom de stad aan het bouwen. Nehemia zorgde ervoor dat al de bouwers en soldaten snel naar één punt konden samenkomen. Daarvoor was een hoornblazer aangesteld, die alarm moest blazen. Wanneer het alarmsignaal werd gehoord, moest men zich naar het bedreigde punt begeven. Er werd dus gewerkt onder dreigende omstandigheden. Dit nu kon moedeloosheid bewerken. Nehemia liet tot versterking horen: Onze God zal voor ons strijden. We hebben een machtige Helper en Aanvoerder! Het bouwen is niet ons werk; wij hebben het initiatief niet genomen. Het was en is Gods wil. We bouwen voor Hem; we staan in Zijn dienst. Hij zal voor ons strijden. De enige God, de God Die hemel en aarde schiep, gaat voorop. Laat u door niets ontmoedigen.

De Heere zal strijden. Wat is dat groot! Niemand zal Hem kunnen tegenhouden noch minder terugdringen. Verslaan is uitgesloten. In de strijd zal Hij de overwinning behalen. De Heere is Verwinnaar in de strijd en geeft Zijn volk de zegen. De ijver, die bleek in het werken was goed. Er werd liefde in gezien tot de zaak van de Heere. op dat werken rust Zijn zegen. Hun doen is een levensvoorbeeld. Werd het werken voor het koninkrijk des Heeren maar meer gevonden!

Maar is de instructie van Nehemia niet in strijd met zijn spreken? Met nadruk had hij gezegd: De Heere zal voor ons strijden. Welk een zekerheid en direct daarop kwam hij met het bevel, dat de mannen die buiten Jeruzalem woonden ’s nachts niet naar huis mochten, want niemand kon gemist worden bij een nachtelijke overval op de stad. Om beurten moest men ’s nachts op wacht staan. Zelf gaf hij het voorbeeld. Hij, zijn broers, verdere familie en zijn soldaten trokken de kleren niet uit en als ze gekleed gingen slapen, hadden ze hun verdedigingswapen binnen handbereik. Dit spreekt niet van verzwakking in het geloof, maar van verantwoordelijkheid. Het werk in het koninkrijk des Heeren geschiedt immers op vijands grondgebied. De Heere Jezus heeft gezegd: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het is niet aards, maar hemels van karakter. Hijzelf is de Vorst en de Zijnen de burgers van Zijn rijk, en dat zijn soldaten, krijgsknechten. Wanneer het geestelijk leven gaat werken, wordt men in dienst gesteld. Men wordt geroepen tot de dienst in het evangelie. Dat evangelie van Jezus Christus is een omstreden zaak, want het is niet naar de mens; het is vierkant tegen de mens. Wél voor de mens. Wanneer dit verstaan en geleerd wordt, is het evangelie een blijde boodschap. De tegenkanting tegen het evangelie zal duren tot de dag van de Heere Jezus. Wie liefde krijgt tot het evangelie en er niet buiten kan, ondervindt vijandschap. Mensen worden opgezet tegen het evangelie. Men komt op het oorlogspad. Hieraan dient echter gedacht te worden, men wordt niet alleen bestreden, maar men moet ook strijden voor het evangelie. Een dienaar van het evangelie staat steeds in actieve dienst. Het is geen vredestijd. Er moet strijd gevoerd worden. Paulus’ opwekking en vermaning; Strijd de goede strijd des geloofs geldt de eeuwen door. En indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Men behoort geheel in volstrekte gehoorzaamheid aan en naar de wil van Christus te strijden. Die wil heeft betrekking op de prediking en alle ambtelijke arbeid voor en in de kerk. Hier is een hoofdtaak voor de ambtsdragers. Het Woord moet zuiver gepredikt worden, met het doel om de kerk te bouwen en te arbeiden aan de komst van ’s Heeren koninkrijk. Steeds denkend aan en levend bij de eer van de Heere en het heil van zondaren, gedrongen door de liefde van Christus.

Die ware ijver zien we bij Nehemia en daarmee stimuleerde hij de werkers. Wetend dat de vijand altijd op de loer lag, nam hij voorzorgsmaatregelen. Maar ondanks dat, wat ook geboden is, is er een onoverwinbare vijand. De Heere zal moeten strijden, en dat doet Hij. Nehemia wist dit. Welk een steun en hoop geeft dit. Het werk zal voltooien. De muur komt klaar en de stad zal herrijzen. Het Jeruzalem des Heeren zal schitteren.

Ook nu. Het einde van Openbaringen gaat in vervulling. Er moet veel strijd gestreden, zelfs veel leed geleden worden, maar het einde zal vrede zijn. Veel gebeurt er in het strijdperk van het leven. De strijd zal nog feller worden, de verleidingen zullen toenemen, want de satan weet dat hij een korte tijd heeft, maar de liefhebbers des Heeren, allen die zich aan Zijn Woord verbonden weten en willen strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd, zullen ’s Heeren bijstand, vertroosting, kracht en leiding ondervinden.

De Heere maakt waar: Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Op dat Woord mag in nood, strijd en eenzaamheid een beroep worden gedaan, zelfs wanneer we dreigen te wankelen of op de vlucht zijn geslagen en we niet weten hoe het moet, of hoe het goed moet komen.

Groot is Zijn liefde. Groot is Zijn trouw.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Een vast vertrouwen (16)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 mei 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken