Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Predik het Woord

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Predik het Woord

5 minuten leestijd

Kort verslag van het openingswoord n.a.v. 2 Tim.4:2a, tijdens de ontmoetingsdag van Bewaar het Pand.

De aanleiding van mijn onderwerp, is het verslag in het R.D. van de laatstgehouden ambtsdragersconferentie in Amersfoort. Volgens het R.D.-verslag zou Andries Knevel preken als vorm, om de boodschap van het Evangelie door te geven, als achterhaald beschouwen. Inmiddels ben ik door Andries Knevel hierover benaderd en heeft hij mij te kennen gegeven dat hij dat zo niet bedoeld heeft. Hij wil preken als vorm handhaven, maar demanier van preken onder de loupe nemen. Er moet volgens hem meer gecommuniceerd worden in de prediking. Gelukkig staat hij dus ook achter de bijbelse opdracht: ‘Predik het Woord.’

Predik

Het woord dat in de grondtaal voor preken wordt gebruikt, doet ons denken aan een heraut, die de bazuin aan de mond neemt, om de boodschap van de koning door te geven. Hij spreekt met koninklijk gezag. Met dit woord (kèrussoo) wordt in de Schrift het werk van Johannes de Doper (Mare. 1:4),

Jezus zelf (Mare. 1:4) en de apostelen ( Matth.24:14. Mare. 13:10) aangeduid. Dit woord is niet alleen missionair bedoeld, maar het gaat ook om onder-rieht ( Zie eind 2 Tim.4 : 2). De prediking is één van de sleutels van het hemelrijk ( zondag 31). Preken is dus niet maar een vorm, het is de vorm om het Woord door te geven. Deze vorm geldt als een goddelijke opdracht. Paulus geeft deze opdracht door aan Timotheus in het licht van de wederkomende Rechter en Koning (2 Tim.4:l). De prediking is Gods methode, die alle tijden omvangt. Daar mag en moet de Kerk geen afstand van doen.

Het Woord

Het Woord van God is de inhoud van de prediking. Geen fabels (2 Tim.2:4), d.w.z. allerlei menselijke spitsvondigheden, nieuwe snufjes en eigen bedenksels.

De gezonde leer (2 Tim.4:3), d.w.z. de gezondmakende leer. In de eerste instantie heeft Paulus het Oude Testament bedoeld, waarin de Nieuw Testa-mentische Kerk de Christus der Schriften ontdekt heeft. Maar tevens vormt het apostolisch getuigenis de inhoud van het Woord. Dit Woord is van God ingegeven (2 Tim.3:16), zij vindt haar oorsprong in God zelf, geinspireerd door de Heilige Geest. Daarom is het Woord van God onfeilbaar, gezaghebbend, duidelijk in het aanwijzen van de weg der zaligheid, genoeg en noodzakelijk tot wedergeboorte.

Hoe?

Hoe moet er gepreekt worden? We willen voor de beantwoording van deze vraag ons beperken tot de woorden van 2 Tim. 4: 2. ‘Houd aan tijdig-lijk, ontijdiglijk’ , dit is vanuit de prediker bezien. Hij moet op zijn post zijn, overal en altijd moet de prediker met het Woord komen. ‘ Wederleg en bestraf’, de prediker moet de dwalingen weerleggen met het Woord, zijn leerlingen corrigeren. Hij moet waar nodig is bestraffen, dat heeft zowel een veroordelende als genezende kant. ‘Vermaan in alle lankmoedigheid’, dat is op een vaderlijke wijze afmanen van de verkeerde weg. ‘Leer’, onderwijs geven in de gezonde leer.

Uitwerking

‘Predik het Woord.’ Dit zal zijn uitwerking niet missen. God bedient Zich van de dwaasheid der prediking om dode zondaren tot het leven te roepen.

Daartoe is het overtuigende werk van de Heilige Geest nodig (NGB art.5). Zonder het werk van de Heilige Geest zullen we nooit buigen voor het Woord. Echter waar het Woord recht gepredikt wordt, daar zal ook de kracht van het Woord door Gods Geest ervaren worden. Vandaar dat we ook Hebr. 4:12 hebben gelezen: ‘Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overlegging des harten.’ Het Woord komt van de levende God en is leven-verwekkend, krachtig en werkzaam, als een zwaard. In de grondtekst staat een woord voor zwaard, dat denken doet aan een klein dolkzwaard, dat gebruikt werd bij een tweegevecht. Zo is het Woord van God voor de zondaar. De zondaar wordt er persoonlijk mee geconfronteerd. Met de scherpte van de Wet en de liefelijkheid van het Evangelie. De Wet plaatst ons voor God als Rechter, doet een aanslag op ons geweten, slaat alle verschansingen waarachter wij ons verschuilen neer, werkt bij ons een slaafse vrees, waardoor we een poging doen om met God in het reine te komen.

Toch zal de Wet vrees en twijfel blijven inboezemen, ja de Wet doodt en verdoemt ons zondaren. Als de Heilige Geest ons zaligmakend overtuigt, dan komen met al het onze aan een eind en leren we dat niet alleen onze ongerechtigheden, maar onze gerechtigheden voor God een weg-werpelijk kleed zijn. Het roepen om een middel om de welverdiende straf te ontgaan en opnieuw weer tot genade te komen, wordt in het zondaarshart geboren. Zo komt er plaats voor de andere zijde van het zwaard, namelijk het Evangelie. Ook dat is levend en krachtig in haar uitwerking. De Heilige Geest geeft een opmerkzaam oor voor de beloften, gaat liefelijk de zondaar overtuigen van de noodzakelijkheid en dierbaarheid van de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Door het Woord wordt het geloof in de Zaligmaker gewerkt, Wiens werk alleen aan het recht van God voldoet. ‘Predik het Woord.’ Het welk een kracht Gods tot zaligheid is. Het gepredikte Woord zal het uithouden, dwars tegen alle vernieuwingsdrang in. Laten we daaraan vast houden, tot op de dag van de wederkomst van de Koning der Kerk.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 mei 2000

Bewaar het pand | 12 Pagina's

Predik het Woord

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 mei 2000

Bewaar het pand | 12 Pagina's

PDF Bekijken