Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbesprekingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbesprekingen

8 minuten leestijd

J A. Baaijens, Ben jij ook een discipel? 160 blz., f. 24,95, Uitgeverij Groen- Heerenveen, De auteur is docent godsdienst en heeft al meer gepubliceerd. De auteur tracht op bewogen manier aan jongeren de juiste weg te wijzen wat het een nodige betreft. Duidelijke voorbeelden verhelderen de bedoeling. Wel rees de vraag bij hel doornemen van het boek of de voorbeeldverhalen in werkelijkheid hebben plaatsgevonden: bijvoorbeeld het verhaal over Onno die verslaafd raakt en er op een wonderlijke wijze van af komt (blz. 53- 61). Maar de strekking van het verhaalde is duidelijk. Na elk hoofdstuk zijn gespreks-vragen opgenomen om door te denken over de aangereikte zaken. Het boek zou meer compleet geweest zijn als er een voorwoord was opgenomen.

Sara Ephraim Diamant, Een diamant door God geslepen, 151 blz., f. 26,50, Uitgeverij den Hertog- Houten. Sara van Gelderen werd in 1797 te Tiel geboren en trad in 1819 in het huwelijk met Benjamin Nathan Diamant. Van 1821- 1827 heeft het gezin in Duitsland gewoond. De jaren 18451849 worden beschreven in dit boek. Op 1 oktober 1847 werd het echtpaar Diamant met hun kinderen gedoopt in de Hervormde Kerk te Breda. Volgende woonplaatsen waren: Fijnaart, Delfshaven en Rotterdam. Daar overleed Sara in 1882 op de leeftijd van 84 jaar. In dit boek heeft zij haar krachtdadige bekering beschreven vanuit het Jodendom tot het Christendom. Veel strijd en vijandschap is er geweest. Kinderen stierven. Maar er mocht ook betrouwd worden op de Naam des Heeren. Het boek werd in 1924 voor het eerst uitgegeven, 42 jaar na het overlijden van de schrijfster. De titel van het boek is ontleend aan een uitspraak van de schrijfster. Zij kwam eens iemand tegen die haar vroeg: “Bent u vrouw Diamant?” Haar antwoord was: “Ja, en door God geslepen.” Vele malen is het boek herdrukt. In de nu verschenen uitgave zijn de biografische gegevens verder aangevuld, de spelling is aangepast, een hoofdstukindeling is aangebracht en er zijn tussenkopjes geplaatst. Het boek is het lezen zeker waard. Aan het slot is een brief opgenomen die Sara Diamant in het laatste jaar van haar leven schreef aan haar zoon Philip.

Matthew Henry, De vreugde van het geloven, 128 blz., f. 24,90, Uitgeverij De Groot- Goudriaan. Dit boek bevat een bundel van zes lezenswaardige preken. Spoedig na het sterven van Henry in 1714 is het uitgekomen onder de titel: De aangenaamheid van een godsdienstig leven verklaard, bewezen en aanbevolen in de beschouwing van allen, vooral van jonge mensen. Henry heeft in dit boek de vreugde van een christelijk leven verwoord. In ware vroomheid ligt ware vreugde. Een echt christelijke levenswandel is een reis naar de vreugde. Matthew Henry zelf heeft de vreugde waarover hij schrijft mogen kennen. In het voorwoord van Henry wordt het verschil tussen vleselijk leven en godvruchtig leven benadrukt. De vreugde van een godvruchtig leven is oneindig veel heerlijker dan de vreugde van een vleselijk leven. Het boek is voorzien van een uitgebreide inleiding van J.J. Packer. De volmaakte geestelijk vreugde wordt pas na dit leven ondervonden. Hierover schrijft Henry op blz. 127 en 128 het volgende: “Laten we tenslotte verlangen naar de volmaaktheid van deze geestelijke vreugde in het Koninkrijk der heerlijkheid. Als we daar komen, en niet eerder, zullen we volmaakt gemaakt worden. Zolang we hier zijn, kennen en beminnen we ten dele en daarom verheugen wij ons ook ten dele. Zelfs onze geestelijke vreugde is soms in nevelen gehuld of getemperd; we vermengen deze met tranen en zuchten. Maar in de hemel is er een volheid van vreugde die niet gemengd is en is er eeuwige blijdschap, die nooit onderbroken of getemperd wordt. Christus’ dienstknechten zullen daar ingaan in de vreugde van hun Heere (Matth. 25: 21) en daar zal ‘eeuwige blijdschap’ zijn (Jes. 35: 10). En wat is de vreugde die genoten wordt op de wegen van de wijsheid vergeleken met die aan het eind van de weg? Als het aangenaam is om ons te verliezen in de schoonheid en de liefde van God, terwijl we in het lichaam zijn en uitwonen van de Heere, hoe zal het dan zijn als we het lichaam hebben afgelegd en bij de Heere mogen gaan wonen? Als een dag in Gods voorhoven en een paar minuten waarin we Hem loven, zo aangenaam zijn, hoe zal het dan zijn om eeuwig te zijn binnen het voorhangsel onder degenen die wonen in Zijn huis boven en Hem nog steeds loven? Als het onderpand van de erfenis zo bekoorlijk is, hoe zal de erfenis zelf dan zijn?” “Het is zeer aangenaam om Christus hier te dienen, maar het is veel beter om ontbonden te worden en met Christus te zijn. ‘Nu zijn wij kinderen Gods’, en dat is een zeer bekoorlijke gedachte, maar ‘het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen’ (1 Joh. 3: 2); er is iets achtergehouden en daardoor wordt ons verlangen levend gehouden. We zijn nog niet thuis, maar we moeten ernaar verlangen om daar te komen en heilig blijven uitzien naar de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, opdat we zolang we hier zijn, aangespoord worden om te jagen naar het wit tot de prijs van onze roeping.”

Beatrice Hofman Hoek, Omgaan met kanker thuis, 85 blz., f. 24,75, Uitgeverij Plateau, Bameveld. Het valt niet mee te moeten horen dat men kanker heeft. Meestal volgt een heel zware tijd. Ook voor gezinsleden, familie en vrienden betekent het heel veel. Dit boek beschrijft de werkelijkheid vanaf de eerste diagnose tot en met het onder ogen zien van de dood of een toekomst vol onzekerheden. Aan de orde komen gevoelens van angst, ontkenning, jaloezie en overgave aan God. De schrijfster is ex- kankerpatiënte. Ze weet dus waarover ze het heeft. Als zodanig is het boek waardevol. Jammer is dat de geestelijke strekking van het boek te optimistisch is. In meerdere gedeelten, maar bijzonder in hoofdstuk 14 “De toekomst onder ogen zien” is geen sprake van twee wegen, maar van een weg, de weg ten hemel. Wie hiermee rekening houdt kan toch zijn winst met de inhoud van dit boek doen.

Ton van de Schans, Hijltje Vink en Anne van de Pol, Herbergzaamheid, 132 blz., f. 27,50, Uitgeverij GroenHeerenveen. Dit boek verscheen in de serie praktisch en pastoraal. De ondertitel luidt: “Pleegzorg en opvang van vreemdelingen in bijbels perspectief.” De eeuwen door hebben vreemdelingen een toevlucht gezocht en gevonden in Nederland. Er zijn in onze tijd veel asielzoekers in ons land. De inhoud van dit boek is dan ook volop actueel. Het boek bevat de volgende hoofdstukken:

1. Vreemdelingen in het Oude Testament.

2. Hoe wordt in het Nieuwe Testament over de vreemdeling gesproken?

3. Herbergzaamheid door de eeuwen heen.

4. Herbergzaamheid en de christelijke gemeente.

5. Een stap in het diepe.

6. Een pleegkind...en wat erbij hoort.

7. Het pleeggezin en de nieuwe situatie.

8. Afscheid of blijven.

9. Herbergzaamheid in het christelijke gezin.

10. Als vluchteling op zoek naar herbergzaamheid...

11. Goed, je mag het horen., mijn verhaal.

Tenslotte wordt in een bijlage in het kort iets gezegd over feiten en misvattingen aangaande vluchtelingen. Ter meningsvorming en/of meningsverandering aangaande de beschreven zaken aanbevolen.

Dr. P. de Vries, De verhouding van Wet en Evangelie, 24 blz., f. 3,50. Deze brochure verscheen bij de stichting Lectori Salutem, Postbus 229, 2990 AE Barendrecht. Deze brochure is een neerslag van een lezing gehouden voor het comité studiedagen gereformeerde theologie en gaat uit van de brief aan de Galaten. In kort bestek wordt het eigen standpunt van de auteurduidelijk.

Ds. C.J. Meeuse, Een liefdevolle raad aan de jeugd, 20 blz., f. 2,50. Een preek over Spr. 1: 10 naar aanleiding van de Europese kampioenschappen Voetbal. Eveneens verschenen bij de stichting Lectori Salutem. Ook na de gehouden kampioenschappen heeft deze brochure zeker betekenis.

Ds. D.J. Budding, Wat is het doel van mijn leven? 134 blz., f. 24,90, Uitgeverij Den Hertog- Houten. De ondertitel van het boek luidt: ‘Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal.’ Deze en andere zaken worden op een begrijpelijke en eenvoudige manier aan de orde gesteld. Het eerste hoofdstuk luidt: “Waarom leef ik eigenlijk?” Verder komen aan de orde: Gods verbond, de doop als een pleitgrond en niet als een rustgrond, christelijke opvoeding, de betekenis van de preek, catechisatie, het Heilige Avondmaal, het naderende einde en de dood, de oordeelsdag, de hel en de hemel en de eeuwigheid. Hoewel het boekje allereerst geschreven is voor jongeren, kunnen ook ouderen het ter hand nemen. In kort bestek wordt veel stof tot nadenken geboden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

Boekbesprekingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 juli 2000

Bewaar het pand | 8 Pagina's

PDF Bekijken